Vertailulaboratoriot

Ajankohtaista

 • 6. kesäkuuta 2023

  Vertailulaboratorion uutiskirje 2/2023

  Vertailulaboratorion uutiskirje 2/2023 on ilmestynyt. Uutiskirjeessä tiedotetaan laboratoriomenetelmiin, näytteenottoon ja valvontaa liittyvistä ajankohtaisista asioista ja välitetään tietoa EU:n…

  Vertailulaboratorion uutiskirje 2/2023
 • 1. kesäkuuta 2023

  Veden laadun standardointityö etenee

  Veden laadun tutkimuksessa tarvittavia ohjeistoja, näytteenottomenetelmiä sekä kemiallisia, fysikaalisia, biologisia, mikrobiologisia ja radioaktiivisuuden mittaukseen liittyviä standardimenetelmiä…

  Veden laadun standardointityö etenee
 • 3. maaliskuuta 2023

  EU julkaissut raja-arvoja elintarvikkeiden PFAS-yhdisteiden pitoisuuksille (3.3.2023)

  Euroopan komissio on julkaissut raja-arvot suurimmille sallituille perfluorattujen alkyyliyhdisteiden eli PFAS-yhdisteiden pitoisuuksille elintarvikkeissa. Raja-arvot on asetettu munille,…

  EU julkaissut raja-arvoja elintarvikkeiden PFAS-yhdisteiden pitoisuuksille (3.3.2023)
Lisää uutisia

Mikä vertailulaboratorio?

Ruokaviraston laboratorioilla on 45 eri analytiikan tai diagnostiikan osa-alueella kansallisen vertailulaboratorion tehtävä.

Kansallisen vertailulaboratorion tehtävänä on:

 • Tehdä yhteistyötä EU:n vertailulaboratorioiden kanssa ja osallistua niiden järjestämiin vertailunäytetutkimuksiin ja koulutukseen.
 • Ohjata ja neuvoa viralliseen valvontaan hyväksyttyjä laboratorioita niiden käyttämien laboratoriomenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi.
 • Järjestää tarvittaessa vertailunäytetutkimuksia hyväksytyille laboratorioille.
 • Seurata miten hyväksytyt laboratoriot menestyvät vertailunäytetutkimuksissa.
 • Osallistua Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallinen valvontasuunnitelman (VASU) ja muiden kansallisten valvonta- ja seurantaohjelmien toteuttamiseen ja suunnitteluun.
 • Avustaa viranomaisia ruokamyrkytysten, eläimistä ihmisiin tarttuvien tautiepidemioiden sekä eläin- ja kasvitautiepidemioiden selvittämisessä, erityisesti patogeenien varmennus- ja tunnistustutkimuksissa sekä epidemiologisissa tutkimuksissa.
 • Avustaa viranomaisia säädöstenvastaisten tuote-erien tunnistuksessa.


Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan, että viranomaisvalvontaan osallistuvien laboratorioiden tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi Ruokavirastolla on rapuruttodiagnostiikan osalta WOAH:n (Maailman eläintautijärjestö) myöntämä tehtävä rapuruttodiagnostiikan vertailulaboratoriona. Tässä tehtävässä Ruokavirasto ohjaa diagnostiikassa kaikkien maiden rapuruttodiagnostiikkalaboratorioita.