Vertailulaboratoriot

Ruokaviraston laboratorioilla on 45 eri analytiikan tai diagnostiikan osa-alueella kansallisen vertailulaboratorion tehtävä.

Kansallisen vertailulaboratorion tehtävänä on:

  • Tehdä yhteistyötä EU:n vertailulaboratorioiden kanssa ja osallistua niiden järjestämiin vertailunäytetutkimuksiin ja koulutukseen.
  • Ohjata ja neuvoa viralliseen valvontaan hyväksyttyjä laboratorioita niiden käyttämien laboratoriomenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi.
  • Järjestää tarvittaessa vertailunäytetutkimuksia hyväksytyille laboratorioille.
  • Seurata miten hyväksytyt laboratoriot menestyvät vertailunäytetutkimuksissa.
  • Osallistua Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallinen valvontasuunnitelman (VASU) ja muiden kansallisten valvonta- ja seurantaohjelmien toteuttamiseen ja suunnitteluun.
  • Avustaa viranomaisia ruokamyrkytysten, eläimistä ihmisiin tarttuvien tautiepidemioiden sekä eläin- ja kasvitautiepidemioiden selvittämisessä, erityisesti patogeenien varmennus- ja tunnistustutkimuksissa sekä epidemiologisissa tutkimuksissa.
  • Avustaa viranomaisia säädöstenvastaisten tuote-erien tunnistuksessa.


Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan, että viranomaisvalvontaan osallistuvien laboratorioiden tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi Ruokavirastolla on rapuruttodiagnostiikan osalta OIE:n (Maailman eläintautijärjestö) myöntämä tehtävä OIE:n rapuruttodiagnostiikan vertailulaboratoriona. Tässä tehtävässä Ruokavirasto ohjaa diagnostiikassa kaikkien maiden rapuruttodiagnostiikkalaboratorioita.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2020