Ajankohtaista vertailulaboratoriotoiminnasta

Näille sivuille on koottu vertailulaboratoriotoiminnan asiakkaille tarkoitettuja ajankohtaisia asioita. Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille toimitetaan ajankohtaistiedotteita myös sähköisinä uutiskirjeinä. Ilmestyneet uutiskirjeet ovat luettavissa tällä sivulla.

Päivitetty ohje Listerian säilyvyystutkimuksista (6.9.2021)

EU:n Listeria monocytogenes vertailulaboratorio (EURL Lm) on julkaissut uuden version Listerian kasvukoe- ja säilyvyystutkimusohjeesta. Ohje on tekninen ja tarkoitettu säilyvyystutkimuksia tekeville laboratorioille.

Ruokavirasto pyrkii edelleen kartoittamaan säilyvyystutkimuksia tekeviä laboratorioita ja niistä voi ilmoittaa joko Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella tai sähköpostilla (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

EURL Lm päivitetty ohje

Lue lisää Listerian säilyvyystutkimuksia koskevasta ohjeesta

PCR-tekniikkaan liittyvä termistö asumisterveys- ja elintarvikeanalytiikassa (13.8.2021)

Asumisterveystutkimuksien PCR-menetelmälle käytetään mm. akkreditoiduissa pätevyysalueissa yleisesti termiä reaaliaikainen eli real time PCR. Termi voi helposti mennä sekaisin RT-PCR:n (reverse transcriptase) kanssa. Tästä syystä THL suosittelee käyttämään asumisterveystutkimuksissa termiä kvantitatiivinen PCR (qPCR). 

Lue lisää asumisterveys- ja elintarvikeanalytiikassa käytettävien PCR-menetelmien termeistä

Tutkimusseminaari: Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation 15.6.2021 (4.6.2021)

Tutkimusprofessori Nesli Sözer (VTT) kertoo tutkimuswebinaarissamme Suomen ruokatutkimuksen ja innovoinnin strategiasta otsikolla “Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation”. Esitelmän jälkeen on varattu aikaa kuulijoiden kysymyksille ja keskustelulle.

Tutkimuswebinaari on englanninkielinen.

Tutkimusseminaari 15.6.2021 klo 15-15.45

Suomen ruokatutkimuksen ja -innovoinnin strategia 2021–2035

Lue lisätietoja tutkimusseminaarista ja ilmoittautumisesta


Lihan mikrobiologisen mikrobilääkejäämätestin (21/EEO/2001) vertailututkimusta ei järjestetä tänä vuonna (4.6.2021)

Ruokaviraston laboratorio- ja tutkimuslinjan mikrobiologian yksikkö ei järjestä lihan mikrobiologisen mikrobilääkejäämätestin vertailututkimusta vuonna 2021.

Teurastamoilla tehtävät lihantarkastukseen liittyvät antibioottijäämätestit ovat kansallista omavalvontaa, jonka osalta Ruokaviraston vertailututkimusten järjestämisvelvoitetta koskeva pohdinta on kesken. Laboratoriot voivat järjestää vertailututkimukset tarvittaessa esim. laboratorion sisäisenä tai laboratorioiden välisenä sokkotestauksena.

Lisätietoja: tutkija Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi


Koulutusta: Trikiinitutkimuskurssi (4.6.2021)

Koronavirusepidemian aikana trikiinitutkimuskurssille osallistuminen on poikkeusjärjestelyin korvattu perehdytyksellä. Henkilöiden, jotka ovat perehdytyksen nojalla saaneet luvan väliaikaisesti tehdä trikiinitutkimuksia, tulee osallistua Ruokaviraston trikiinitutkimuskurssille, kun sellainen seuraavan kerran järjestetään. Mikäli terveysturvallisesti on mahdollista, Ruokavirasto järjestää jälleen trikiinitutkimuskurssin syksyllä 2021. Lisätietoja on luvassa kesän-alkusyksyn aikana.

Kurssipaikka: Oulu, eläintautibakteriologian ja -patologian tutkimusyksikkö, Elektroniikkatie 5, Oulu.

Kurssi on asetusten MMM 590/2014 ja EU 2015/1375 vaatimusten mukainen ja se sisältää luentoja, laboratoriotyöskentelyä ja kirjallisen loppukuulustelun. Kurssi on maksullinen. Muilta henkilöiltä kuin eläinlääkäreiltä, jotka tekevät lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia, edellytetään ko. kurssin suorittaminen. Ennen kurssille osallistumista tulee jokaisen suorittaa ennakkoharjoittelu trikiinitutkimusten tekemiseen hyväksytyssä laboratoriossa. Ennakkoharjoittelun pituus on 10 työpäivää, jona aikana harjoittelijan tulee tutustua trikiinitutkimusmenetelmiin. Todistus harjoittelusta tulee toimittaa kurssin pitäjälle kurssin alkaessa. Ruokavirasto voi antaa harjoitteluajan suhteen poikkeuksen niille henkilöille, joilla on riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Lue lisätietoja aiheesta Trikiinitutkimuskurssin korvaaminen perehdytyksellä koronavirusepidemian aikana

Ilmoittautuminen kurssille Ruokaviraston sivuilla olevan koulutuspalvelusovelluksen kautta.

Lisätietoja: tutkimusprofessori Antti Oksanen, puh 044 561 6491, sähköposti: trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi


Ruokaviraston laboratorio lähettää tutkimustodistukset suojatulla sähköpostilla (4.6.2021)

Ruokavirasto lähettää laboratorion tutkimustodistukset asiakkaille suojatulla sähköpostilla. Suojatun sähköpostin käyttö parantaa asiakkaiden tietoturvaa. Ruokaviraston laboratorion toimintaperiaatteet ja akkreditointivaatimukset edellyttävät toiminnan tietoturvallisuutta.

Suojattu sähköposti aukeaa sähköpostissa olevasta www-linkistä. Linkkiä ei yleensä kannata avata puhelimesta, koska salattu viesti aukeaa vain siinä laitteessa, jossa se avataan ensimmäisen kerran.

Tallenna viesti liitteineen omalle tietokoneellesi, kun olet avannut suojatun sähköpostiviestin

Viestiä säilytetään turvasähköpostipalvelimella 30 vuorokautta, jonka jälkeen se poistetaan automaattisesti.

Ohje suojatun sähköpostin käytöstä Ruokaviraston laboratorion asiakkaille (pdf)

 

NMKL-opas EU:n valvonta-asetuksen mukaisesta laboratoriotoiminnasta (9.3.2021)

Pohjoismaissa toimiva NMKL on julkaissut tulkintadokumentin EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 laboratoriotoimintaa koskevista osista.

Oppaassa käydään läpi kansallisten vertailulaboratorioiden ja muiden valvontaan hyväksyttyjen laboratorioiden nimeäminen ja tehtävät sekä käytettävien analyysimenetelmien vaatimukset. Oppaassa on myös esimerkkejä vaatimusten tulkinnasta ja pohjoismaisen yhteistyön toteuttamisesta.

Oppaan aikaisempi versio oli vuodelta 2009, ja päivityksessä on otettu huomioon nykyinen valvonta-asetus (EU) 2017/625.

Opas Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021 on vapaasti saatavissa NMKL:n vertailulaboratoriosivuilla. Samalla verkkosivuilla pidetään myös yllä Pohjoismaiden vertailulaboratorioden yhteystietoja. 

Lisätietoja: laatupäällikkö Päivi Kähkönen, Ruokavirasto, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi


Kysely hyväksytyille laboratorioille maaliskuussa: menestyminen ulkoisissa pätevyyskokeissa (9.3.2021)

Ruokavirasto on lähettänyt hyväksyttyihin laboratorioihin kyselyn vuoden 2020 vertailututkimusten tuloksista. Laboratorioita pyydetään toimittamaan tulokset Ruokavirastoon 22.3.2021 mennessä.

Vertailutulosten kysely koskee elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste-, sivutuote- ja eläinten ulostetutkimuksiin viranomaisvalvonnassa ja lakisääteisessä omavalvonnassa käytettäviä mikrobiologisia ja kemiallisia menetelmiä. Ruokavirasto toimii kansallisena EU:n vertailulaboratoriona, joka vastaa oman alansa pätevyyskokeiden ja vertailutestien tulosten seurannasta Suomessa. Hyväksytyiltä laboratorioilta edellytetään pätevyyskokeisiin osallistumista, ja johtopäätökset tuloksista raportoidaan laboratorioiden hyväksynnästä vastaavalle Ruokaviraston yksikölle.

Valvonta-asetus (EU) 2017/625

Lisätietoja: laatupäällikkö Päivi Kähkönen, Ruokavirasto, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi


Tutkimusseminaari 30.3.2021 Kirjolohen VHS-tartunnat (9.3.2021)

Ruokaviraston tuotanto- ja seuraeläinpatologian jaoston jaostopäällikkö Pia Vennerström (ELL, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri) kertoo väitöskirjatyöstään kirjolohen verenvuotoseptikemian seurannasta ahvenanmaalaisilla kirjolohiviljelmillä.

Seminaari järjestetään 30.3. klo 15–16 Skype-yhteydellä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tutkimusseminaarista Ruokaviraston verkkosivuilla.


Ruokaviraston laboratorio lähettää tutkimustodistukset suojatulla sähköpostilla (9.3.2021)

Ruokaviraston laboratorio on ottanut vuoden alussa käyttöön suojatun sähköpostin kaikissa tutkimustodistusten sähköpostilähetyksissä valtion yhteisen verkon ulkopuolelle. Muutoksen syynä on asiakkaiden tietosuojan parantaminen. Muutos ei vaikuta kirjepostilla lähetettäviin tutkimustodistuksiin.

Suojattu sähköposti aukeaa sähköpostissa olevasta www-linkistä. Linkkiä ei yleensä kannata avata puhelimesta, koska salattu viesti aukeaa vain siinä laitteessa, jossa se avataan ensimmäisen kerran.

Lue lisää ohjeita suojatun sähköpostin käytöstä


Campylobacter-suvun bakteerien osoittaminen ja lukumäärän määrittäminen – standardi saatavana suomenkielisenä (9.3.2021)

Standardimenetelmästä SFS-EN ISO 10272:2017 on nyt saatavana suomenkielinen käännös. Kollaboratiivisesti validoitu kaksiosainen menetelmästandardi kattaa kampylobakteerien osoittamisen (10272-1) ja lukumäärän määrittämisen (10272-2) koko elintarvikeketjussa sisältäen

  • elintarvikenäytteet
  • rehunäytteet
  • elintarvikkeiden ja rehujen tuotanto- ja käsittely-ympäristön näytteet
  • alkutuotannon näytteet, kuten eläinten ulostenäytteet, pöly- ja sivelynäytteet.

Osa 1 kuvaa kampylobakteerien osoittamisen rikastamalla ja suoraviljelyllä. Osassa 2 kuvataan kvantitatiivinen menetelmä, joka on referenssimenetelmänä mikrobikriteeriasetuksen (EY) N:o 2073/2005 prosessin hygieniaa koskevassa vaatimuksessa broilerinruhojen kampylobakteeritutkimuksille.

Lisätietoja: erikoistutkija Satu Olkkola, Ruokavirasto, satu.olkkola@ruokavirasto.fi

Bacillus cereus NMKL 67 -menetelmä uudelleen päivityksessä (9.3.2021)

Bacillus cereus NMKL 67 -menetelmästä julkaistiin marraskuussa 2020 päivitetty 7. painos, joka on nyt vedetty uudelleen päivitettäväksi. Painoksessa 7 menetelmän otsikko ja termi ’alustava Bacillus cereus’ korvattiin termillä ’Bacillus cereus -ryhmä’. Julkaisemisen jälkeen ilmeni, että osa pohjoismaisista asiakkaista piti muutosta ongelmallisena, sillä lainsäädännössä, mm. mikrobikriteeriasetuksessa, käytetään edelleen termiä ’alustava Bacillus cereus’. Menetelmästä julkaistaan kevään 2021 aikana uudelleen päivitetty 8. painos, jossa otsikoksi ja termiksi on palautettu ’alustava Bacillus cereus’. Otsikkoa ja termistöä tullaan kuitenkin tarkastelemaan muutaman vuoden välein ja päivittämään tarvittaessa yhteneväksi lainsäädännön kanssa. Asiakkaita informoidaan muutoksesta.

Lisätietoja:
Tutkija Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi, p. 040 489 3456


Webinaari mikrobiologisesta verifioinnista laboratoriolle 2.3.2021

ISO standardointiorganisaation validointiryhmä järjestää julkisen webinaarin juuri ilmestyneestä mikrobiologian verifiointistandardista ISO 16140-3. Webinaari pidetään 2.3. klo 10.30 – 11.45 Suomen aikaa. Katso lisätiedot ilmoittautumisesta tämän linkin kautta.

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.9.2021