Ajankohtaista vertailulaboratoriotoiminnasta

Näille sivuille on koottu vertailulaboratoriotoiminnan asiakkaille tarkoitettuja ajankohtaisia asioita. Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille toimitetaan ajankohtaistiedotteita myös sähköisinä uutiskirjeinä. Ilmestyneet uutiskirjeet ovat luettavissa tällä sivulla.

 • 13. kesäkuuta 2024

  Vertailulaboratorion uutiskirje 2/2024

  Vertailulaboratorion uutiskirje 2/2024 on ilmestynyt. Uutiskirjeessä tiedotetaan laboratoriomenetelmiin, näytteenottoon ja valvontaa liittyvistä ajankohtaisista asioista ja välitetään tietoa EU:n…

  Vertailulaboratorion uutiskirje 2/2024
 • 12. kesäkuuta 2024

  Nimettyjen laboratorioiden ja viranomaisten Pikantti-työtila

  Ruokavirasto on ottanut käyttöön nimetyille ja hyväksytyille laboratorioille tarkoitetun työtilan Pikantti-ekstranetissä. Työtila on hyväksyttyjen laboratorioiden ja niiden toimintaan liittyvien…

  Nimettyjen laboratorioiden ja viranomaisten Pikantti-työtila
 • 8. maaliskuuta 2024

  Vertailulaboratorion uutiskirje 1/2024

  Vertailulaboratorion uutiskirje 1/2024 on ilmestynyt. Uutiskirjeessä tiedotetaan laboratoriomenetelmiin, näytteenottoon ja valvontaa liittyvistä ajankohtaisista asioista ja välitetään tietoa EU:n…

  Vertailulaboratorion uutiskirje 1/2024
 • 7. maaliskuuta 2024

  Koulutusta mikrobiologian laboratorioille 27.-28.11.2024

  Ruokavirasto järjestää yhteistyössä NMKL:n kanssa Mikrobiologian analytiikan peruskurssin laboratoriohenkilöstölle 27.-28.11.2024. Kurssi painottuu elintarvikeanalytiikkaan, mutta sisältö voi olla…

  Koulutusta mikrobiologian laboratorioille 27.-28.11.2024
 • 23. helmikuuta 2024

  NMKL:n vuosikokous 2023 – myös Baltian maat osallistuivat aktiivisesti

  Pohjoismaiden ja Baltian maiden elintarvikkeiden metodiikkakomitean (NMKL) vuosikokous järjestettiin hybridikokouksena Ruotsin isännöimänä Tukholmassa, Barkarbyssä. Osallistujia oli kaikista…

  NMKL:n vuosikokous 2023 – myös Baltian maat osallistuivat aktiivisesti
 • 11. joulukuuta 2023

  Vertailulaboratorion uutiskirje 4/2023

  Vertailulaboratorion uutiskirje 4/2023  on ilmestynyt. Uutiskirjeessä tiedotetaan laboratoriomenetelmiin, näytteenottoon ja valvontaa liittyvistä ajankohtaisista asioista ja välitetään tietoa EU:n…

  Vertailulaboratorion uutiskirje 4/2023

Trikiinitutkimuskurssi 25.-26.4.2023 (3.3.2023)

Ruokavirasto järjestää trikiinitutkimuskurssin 25.-26.4.2023. Kurssi pidetään Oulussa, eläinterveystutkimuksen yksikössä, Elektroniikkatie 5, 90590 Oulu. Kurssi järjestetään, jos ainakin viisi henkilöä ilmoittautuu kurssille. Maksimissaan kurssille otetaan 12 osallistujaa. 

Lue lisätietoja trikiinitutkimuskurssista


Webinaari Mycoplasma bovis nautakarjoissa (3.3.2023)

Ruokaviraston tutkimusseminaari 28.3.2023 klo 15-16

Ruokaviraston tutkimusseminaarissa jaostopäällikkö, ELT Tarja Pohjanvirta kertoo väitöskirjatyöstään Mycoplasma bovis nautakarjoissa – tartunnan leviäminen ja kontrollointi. Seminaarissa käsitellään M. bovis -tartunnan käyttäytymistä karjoissa, diagnostiikkaa, M. bovis keinollisessa lisääntymisessä sekä alustavia tuloksia maitonäytteiden käytöstä M. bovis vasta-ainetutkimuksissa.

Väitöskirjaan voi tutustua Heldassa.

Seminaari järjestetään etänä Teamsin välityksellä.

Ilmoittautumislinkki seminaariin

Lisätietoja: Tarja Pohjanvirta, tarja.pohjanvirta@ruokavirasto.fi

 

Kysely vesimikrobiologisten analyysitietojen siirtämisessä käytettävistä koodeista (3.3.2023)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kutsuu vesimikrobiologista analytiikkaa tekeviä laboratorioita vastaamaan kyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla koodeilla ja analyysimenetelmillä laboratoriot tallentavat vesimikrobiologisia analyysituloksia erilaisiin tietojärjestelmiin (mm. Vesla, POVET ja Vati). Vesimikrobiologista analytiikkaa tekeville laboratorioille suunnattu kysely avautuu 13.3.2023 ja vastausaikaa on 31.3.2023 asti.

Lue lisää vesimikrobiologian kyselystä

Vertailututkimus trikiinitutkimuslaboratorioille 2023 (1.12.2022)

Trikiinitutkimuksia tekevien laboratorioiden vertailunäytetutkimus järjestetään tammikuussa 2023. Näytteet lähetetään laboratorioihin 24.1.2023. Vertailunäytetutkimukseen ei tarvitse ilmoittautua, mutta jos hyväksytty trikiinilaboratorio ei aio osallistua, tulee siitä ilmoittaa Ruokavirastoon Antti Oksaselle 17.1.2023 mennessä.

Lue lisää trikiinilaboratorioiden vertailunäytetutkimuksista 

Lisätietoja:
Antti Oksanen, Ruokavirasto, antti.oksanen@ruokavirasto.fi


Trikiinitutkimuskurssi 2023 (1.12.2022)

Trikiinitutkimuskurssi järjestetään alkukeväällä 2023, jos tarvetta ilmenee. Tiedustelut osoitteeseen trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi

Ruokavirasto järjestää trikiinitutkimuskurssin, mikäli ainakin viisi henkilöä ilmoittautuu kurssille. Kurssi pidetään Oulussa, eläinterveystutkimuksen yksikössä, Elektroniikkatie 5, Oulu. Kurssi on maksullinen.

Trikiinitutkimuskurssi on valtioneuvoston asetuksen 152/2015 ja komission asetuksen EU 2015/1375 vaatimusten mukainen.  Lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia tekeviltä henkilöiltä, jotka eivät ole eläinlääkäreitä, edellytetään kurssin ja siihen liittyvän kuulustelun suorittaminen.

Lisätietoja trikiinitutkimuskurssista


Ruokaviraston mikrobiologian laboratorio lopettaa pulssikenttämenetelmien käytön (1.12.2022)

Ruokaviraston mikrobiologian laboratorio on siirtynyt patogeenien tyypityksessä vahvasti kokogenomisekvensoinnin suuntaan. Tämän muutoksen yhteydessä laboratorio luopuu pulssikenttäelektroforeesimenetelmistä (PFGE).

Lisätietoja:
Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi

Tutkimuslähete: Kampylobakteerikantojen jatkotutkimukset siipikarjateurastamonäytteistä (1.12.2022)

Tutkimuslähete Kampylobakteerikantojen jatkotutkimukset siipikarjateurastamonäytteistä (LAB 1013) on päivitetty (suomi ja ruotsi). Tutkimuslähetteen rakenne on uusittu täysin. Lisäksi tutkimus- ja näytteenottoperusteen sekä parven ja pitopaikan yksilöintitietojen ilmoittamista on tarkennettu.

Lue lisää uusitusta lähetteestä LAB 1013


NMKL opas Proc 17 Elintarviketutkimusten hankinnan kriteerit (1.12.2022)

NMKL oppaassa Procedure 17 on kuvattu elintarviketutkimusten hankinnassa käsiteltäviä vaatimuksia. Opas on tarkoitettu tutkimuksia hankkiville toimijoille kuten viranomaisille, yrityksille ja laboratorioille. Uudessa versiossa on otettu huomioon valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 vaatimukset, jotka koskevat viralliseen valvontaan nimettyjä laboratorioita sekä niiden nimeämistä.

Linkki oppaan esittelyyn NMKL verkkosivuilla:
New edition: NMKL Procedure 17 Guidelines for Requirement Specifications for Food Analysis - NMKL

Lisätietoja:
Päivi Kähkönen, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

 

Ruokaviraston henkilöasiakkaiden sähköinen tunnistautuminen 1.1.2023 (1.12.2022)

Ruokaviraston henkilöasiakkailta edellytetään 1.1.2023 lähtien sähköinen tunnistautuminen, kun asiakas tilaa maksullisia laboratoriopalveluita. Muutoksen taustalla on Valtionkonttorin vaatimus henkilötunnuksen tallentamisesta asiakasrekisteriin, mikäli henkilöasiakkaalle kohdistuu myyntilaskutusta.

Ruokaviraston laboratorio lähettää maksullisen tutkimuksen tilanneelle henkilöasiakkaalle tekstiviestin siihen puhelinnumeroon, jonka hän on tutkimuslähetteellä ilmoittanut. Tekstiviesti sisältää linkin, jonka kautta asiakas pääsee tunnistautumaan Suomi.fi-palvelussa esim. pankkitunnuksiaan käyttäen.

Lue lisää henkilöasiakkaiden tunnistautumisesta

 

Vertailulaboratorion uutiskirje 3/2022 (14.9.2022)

EU-uimarantojen mikrobiologiset tutkimukset (9.6.2022)

Yleisten uimarantojen eli ns. EU-uimarantojen tutkimuksista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (177/2008). Näille uimarannoille laaditaan uimakaudelle näytteenotoista seurantakalenteri.

Lue lisää EU-uimarantojen tutkimuksista


Analyysitiedonsiirtopalvelu osaksi laboratoriohyväksyntää? (9.6.2022)

Terveydensuojelulain 49 a §:ään ehdotetun muutoksen nojalla terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevän laboratorion hyväksynnän edellytyksenä olisi jatkossa analyysitiedonsiirtopalvelun käyttäminen talousvesitulosten toimittamiseen. Laboratorioilta muutos edellyttäisi uutta Ruokaviraston antamaa hyväksymispäätöstä tai ilmoitusta analyysitiedonsiirtopalvelun käytöstä. Ruokaviraston hyväksynnän saaneita terveydensuojelulain nojalla talousvesitutkimuksia tekeviä laboratorioita on tällä hetkellä 30.
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oli lausunnoilla 8.4.2022 saakka.

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi).

Lue lisää terveydensuojelulain muutosesityksestä

Talousvesiasetukseen tulevat uudet muuttujat (9.6.2022)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi) on pantava täytäntöön viimeistään 12.1.2023. Uudistuksia tulee terveydensuojelulakiin, talousvesiasetukseen ja muihinkin säädöksiin.

Talousvesiasetuksen (1352/2015) liitteen I kemiallisiin laatuvaatimuksiin tullaan lisäämään juomavesidirektiivin liitteen I B osassa esitetyt kemialliset muuttujat, joita ei vielä ole talousvesiasetuksessa. Uusia kemiallisia laatuvaatimuksia tulevat olemaan bisfenoli A, kloraatti, kloriitti, haloetikkahapot, mikrokystiini-LR ja PFAS-yhdisteet.

Lue lisää talousvesiasetuksen kemiallisista laatuvaatimuksista

Metsätuholaislaboratorion toiminnot siirtyivät Lappeenrannasta Helsinkiin (24.3.2022)

Metsätuholaisten tutkiminen on siirtynyt Ruokavirastossa kokonaan Helsingin laboratorioon. Laboratorio toimii ympäri vuoden, kun erityisesti mäntyankeroisnäytteitä tutkitaan Suomeen tuotavasta puusta ja puisesta pakkausmateriaalista koko ajan. Lisäksi kesäkaudella kartoitetaan ankeroisen ja muiden tuholaisten esiintymistä Suomessa.

Lue lisää metsätuholaislaboratorion siirrosta


Trikinella-vertailututkimus ja koulutus (8.12.2021)

Trikiinitutkimuksia tekeville laboratorioille on vertailututkimus tulossa tammikuussa, mikä on hyväksyttyjen laboratorioiden työtilanteidensa perusteella parhaaksi havaitsema ajankohta. Lisätietoja annetaan ennen näytelihan jauhamista ja lihastoukilla terästämistä.

Ruokavirastossa sijaitseva kansallinen vertailulaboratorio on järjestänyt Oulun toimipisteessä vuosittain koulutusta trikiinitutkimusten suorittamisesta. Koska koronapandemia on estänyt jo kahden vuoden ajan koulutuksen järjestämisen vertailulaboratorion varsin pienissä tiloissa, on ollut mahdollista väliaikaisesti korvata kurssi hyväksytyn laboratorion sisäisellä perehdytyksellä. Väliaikaisesti perehdytetyn henkilön edellytetään osallistuvan Ruokaviraston järjestämään koulutukseen, kun pandemiatilanne tekee sen järjestämisen mahdolliseksi. Suunnitelmissa on ollut koulutuksen järjestäminen ainakin loppuvuodesta 2020, keväällä 2021, alkusyksystä 2021, ja nyt viimeksi lopputalvella 2022. Pandemian käänteet saattavat kuitenkin edelleen siirtää seuraavaa kurssia. Toivokaamme parasta!

Lisätietoja:
tutkimusprofessori Antti Oksanen, antti.oksanen@ruokavirasto.fi

Legionellan tutkimustarve ja vertailumittaukset (8.12.2021)

Juomavesidirektiivi edellyttää kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointia. Ensisijaisiin käyttötarkoituksiin luettavat kiinteistöt määritellään kansallisesti ja niistä säädetään viimeistään 12.1.2023. Ensisijaisten käyttötarkoitusten vesijärjestelmien riskinarviointia tullaan valvomaan. Kiinteistöt ovat sellaisia, joissa suuri määrä ihmisiä voi altistua vedelle, veden laadun arvioidaan olevan huonoa ja joissa on heikkokuntoisempaa väestöä. Ensisijaisia käyttötarkoituksia sisältävien kiinteistöjen riskinarvioinnin, legionella-tulosten ja korjaavien toimenpiteiden tietojen pitää olla komission saatavilla viimeistään 12.1.2029.

Lue lisää legionellan tutkimustarpeesta ja vertailumittauksista


Ruokaviraston sähköpostissa on käytössä Pilviviesti ja Turvaviesti-palvelu (8.12.2021)

Ruokavirasto on ottanut käyttöön Pilviviesti-palvelun (pilvisähköposti ja Teams). Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. Lue lisää Turvaviesti-palvelusta ruokavirasto.fi:ssä.

 

Päivitetty ohje Listerian säilyvyystutkimuksista (6.9.2021)

EU:n Listeria monocytogenes vertailulaboratorio (EURL Lm) on julkaissut uuden version Listerian kasvukoe- ja säilyvyystutkimusohjeesta. Ohje on tekninen ja tarkoitettu säilyvyystutkimuksia tekeville laboratorioille.

Ruokavirasto pyrkii edelleen kartoittamaan säilyvyystutkimuksia tekeviä laboratorioita ja niistä voi ilmoittaa joko Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella tai sähköpostilla (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

EURL Lm päivitetty ohje

Lue lisää Listerian säilyvyystutkimuksia koskevasta ohjeesta

PCR-tekniikkaan liittyvä termistö asumisterveys- ja elintarvikeanalytiikassa (13.8.2021)

Asumisterveystutkimuksien PCR-menetelmälle käytetään mm. akkreditoiduissa pätevyysalueissa yleisesti termiä reaaliaikainen eli real time PCR. Termi voi helposti mennä sekaisin RT-PCR:n (reverse transcriptase) kanssa. Tästä syystä THL suosittelee käyttämään asumisterveystutkimuksissa termiä kvantitatiivinen PCR (qPCR). 

Lue lisää asumisterveys- ja elintarvikeanalytiikassa käytettävien PCR-menetelmien termeistä

Tutkimusseminaari: Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation 15.6.2021 (4.6.2021)

Tutkimusprofessori Nesli Sözer (VTT) kertoo tutkimuswebinaarissamme Suomen ruokatutkimuksen ja innovoinnin strategiasta otsikolla “Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation”. Esitelmän jälkeen on varattu aikaa kuulijoiden kysymyksille ja keskustelulle.

Tutkimuswebinaari on englanninkielinen.

Tutkimusseminaari 15.6.2021 klo 15-15.45

Suomen ruokatutkimuksen ja -innovoinnin strategia 2021–2035

Lue lisätietoja tutkimusseminaarista ja ilmoittautumisesta


Lihan mikrobiologisen mikrobilääkejäämätestin (21/EEO/2001) vertailututkimusta ei järjestetä tänä vuonna (4.6.2021)

Ruokaviraston laboratorio- ja tutkimuslinjan mikrobiologian yksikkö ei järjestä lihan mikrobiologisen mikrobilääkejäämätestin vertailututkimusta vuonna 2021.

Teurastamoilla tehtävät lihantarkastukseen liittyvät antibioottijäämätestit ovat kansallista omavalvontaa, jonka osalta Ruokaviraston vertailututkimusten järjestämisvelvoitetta koskeva pohdinta on kesken. Laboratoriot voivat järjestää vertailututkimukset tarvittaessa esim. laboratorion sisäisenä tai laboratorioiden välisenä sokkotestauksena.

Lisätietoja: tutkija Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi


Koulutusta: Trikiinitutkimuskurssi (4.6.2021)

Koronavirusepidemian aikana trikiinitutkimuskurssille osallistuminen on poikkeusjärjestelyin korvattu perehdytyksellä. Henkilöiden, jotka ovat perehdytyksen nojalla saaneet luvan väliaikaisesti tehdä trikiinitutkimuksia, tulee osallistua Ruokaviraston trikiinitutkimuskurssille, kun sellainen seuraavan kerran järjestetään. Mikäli terveysturvallisesti on mahdollista, Ruokavirasto järjestää jälleen trikiinitutkimuskurssin syksyllä 2021. Lisätietoja on luvassa kesän-alkusyksyn aikana.

Kurssipaikka: Oulu, eläintautibakteriologian ja -patologian tutkimusyksikkö, Elektroniikkatie 5, Oulu.

Kurssi on asetusten MMM 590/2014 ja EU 2015/1375 vaatimusten mukainen ja se sisältää luentoja, laboratoriotyöskentelyä ja kirjallisen loppukuulustelun. Kurssi on maksullinen. Muilta henkilöiltä kuin eläinlääkäreiltä, jotka tekevät lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia, edellytetään ko. kurssin suorittaminen. Ennen kurssille osallistumista tulee jokaisen suorittaa ennakkoharjoittelu trikiinitutkimusten tekemiseen hyväksytyssä laboratoriossa. Ennakkoharjoittelun pituus on 10 työpäivää, jona aikana harjoittelijan tulee tutustua trikiinitutkimusmenetelmiin. Todistus harjoittelusta tulee toimittaa kurssin pitäjälle kurssin alkaessa. Ruokavirasto voi antaa harjoitteluajan suhteen poikkeuksen niille henkilöille, joilla on riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Lue lisätietoja aiheesta Trikiinitutkimuskurssin korvaaminen perehdytyksellä koronavirusepidemian aikana

Ilmoittautuminen kurssille Ruokaviraston sivuilla olevan koulutuspalvelusovelluksen kautta.

Lisätietoja: tutkimusprofessori Antti Oksanen, puh 044 561 6491, sähköposti: trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi


Ruokaviraston laboratorio lähettää tutkimustodistukset suojatulla sähköpostilla (4.6.2021)

Ruokavirasto lähettää laboratorion tutkimustodistukset asiakkaille suojatulla sähköpostilla. Suojatun sähköpostin käyttö parantaa asiakkaiden tietoturvaa. Ruokaviraston laboratorion toimintaperiaatteet ja akkreditointivaatimukset edellyttävät toiminnan tietoturvallisuutta.

Suojattu sähköposti aukeaa sähköpostissa olevasta www-linkistä. Linkkiä ei yleensä kannata avata puhelimesta, koska salattu viesti aukeaa vain siinä laitteessa, jossa se avataan ensimmäisen kerran.

Tallenna viesti liitteineen omalle tietokoneellesi, kun olet avannut suojatun sähköpostiviestin

Viestiä säilytetään turvasähköpostipalvelimella 30 vuorokautta, jonka jälkeen se poistetaan automaattisesti.

Ohje suojatun sähköpostin käytöstä Ruokaviraston laboratorion asiakkaille (pdf)

 

NMKL-opas EU:n valvonta-asetuksen mukaisesta laboratoriotoiminnasta (9.3.2021)

Pohjoismaissa toimiva NMKL on julkaissut tulkintadokumentin EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 laboratoriotoimintaa koskevista osista.

Oppaassa käydään läpi kansallisten vertailulaboratorioiden ja muiden valvontaan hyväksyttyjen laboratorioiden nimeäminen ja tehtävät sekä käytettävien analyysimenetelmien vaatimukset. Oppaassa on myös esimerkkejä vaatimusten tulkinnasta ja pohjoismaisen yhteistyön toteuttamisesta.

Oppaan aikaisempi versio oli vuodelta 2009, ja päivityksessä on otettu huomioon nykyinen valvonta-asetus (EU) 2017/625.

Opas Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021 on vapaasti saatavissa NMKL:n vertailulaboratoriosivuilla. Samalla verkkosivuilla pidetään myös yllä Pohjoismaiden vertailulaboratorioden yhteystietoja. 

Lisätietoja: laatupäällikkö Päivi Kähkönen, Ruokavirasto, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi


Kysely hyväksytyille laboratorioille maaliskuussa: menestyminen ulkoisissa pätevyyskokeissa (9.3.2021)

Ruokavirasto on lähettänyt hyväksyttyihin laboratorioihin kyselyn vuoden 2020 vertailututkimusten tuloksista. Laboratorioita pyydetään toimittamaan tulokset Ruokavirastoon 22.3.2021 mennessä.

Vertailutulosten kysely koskee elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste-, sivutuote- ja eläinten ulostetutkimuksiin viranomaisvalvonnassa ja lakisääteisessä omavalvonnassa käytettäviä mikrobiologisia ja kemiallisia menetelmiä. Ruokavirasto toimii kansallisena EU:n vertailulaboratoriona, joka vastaa oman alansa pätevyyskokeiden ja vertailutestien tulosten seurannasta Suomessa. Hyväksytyiltä laboratorioilta edellytetään pätevyyskokeisiin osallistumista, ja johtopäätökset tuloksista raportoidaan laboratorioiden hyväksynnästä vastaavalle Ruokaviraston yksikölle.

Valvonta-asetus (EU) 2017/625

Lisätietoja: laatupäällikkö Päivi Kähkönen, Ruokavirasto, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi


Tutkimusseminaari 30.3.2021 Kirjolohen VHS-tartunnat (9.3.2021)

Ruokaviraston tuotanto- ja seuraeläinpatologian jaoston jaostopäällikkö Pia Vennerström (ELL, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri) kertoo väitöskirjatyöstään kirjolohen verenvuotoseptikemian seurannasta ahvenanmaalaisilla kirjolohiviljelmillä.

Seminaari järjestetään 30.3. klo 15–16 Skype-yhteydellä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tutkimusseminaarista Ruokaviraston verkkosivuilla.


Ruokaviraston laboratorio lähettää tutkimustodistukset suojatulla sähköpostilla (9.3.2021)

Ruokaviraston laboratorio on ottanut vuoden alussa käyttöön suojatun sähköpostin kaikissa tutkimustodistusten sähköpostilähetyksissä valtion yhteisen verkon ulkopuolelle. Muutoksen syynä on asiakkaiden tietosuojan parantaminen. Muutos ei vaikuta kirjepostilla lähetettäviin tutkimustodistuksiin.

Suojattu sähköposti aukeaa sähköpostissa olevasta www-linkistä. Linkkiä ei yleensä kannata avata puhelimesta, koska salattu viesti aukeaa vain siinä laitteessa, jossa se avataan ensimmäisen kerran.

Lue lisää ohjeita suojatun sähköpostin käytöstä


Campylobacter-suvun bakteerien osoittaminen ja lukumäärän määrittäminen – standardi saatavana suomenkielisenä (9.3.2021)

Standardimenetelmästä SFS-EN ISO 10272:2017 on nyt saatavana suomenkielinen käännös. Kollaboratiivisesti validoitu kaksiosainen menetelmästandardi kattaa kampylobakteerien osoittamisen (10272-1) ja lukumäärän määrittämisen (10272-2) koko elintarvikeketjussa sisältäen

 • elintarvikenäytteet
 • rehunäytteet
 • elintarvikkeiden ja rehujen tuotanto- ja käsittely-ympäristön näytteet
 • alkutuotannon näytteet, kuten eläinten ulostenäytteet, pöly- ja sivelynäytteet.

Osa 1 kuvaa kampylobakteerien osoittamisen rikastamalla ja suoraviljelyllä. Osassa 2 kuvataan kvantitatiivinen menetelmä, joka on referenssimenetelmänä mikrobikriteeriasetuksen (EY) N:o 2073/2005 prosessin hygieniaa koskevassa vaatimuksessa broilerinruhojen kampylobakteeritutkimuksille.

Lisätietoja: erikoistutkija Satu Olkkola, Ruokavirasto, satu.olkkola@ruokavirasto.fi

Bacillus cereus NMKL 67 -menetelmä uudelleen päivityksessä (9.3.2021)

Bacillus cereus NMKL 67 -menetelmästä julkaistiin marraskuussa 2020 päivitetty 7. painos, joka on nyt vedetty uudelleen päivitettäväksi. Painoksessa 7 menetelmän otsikko ja termi ’alustava Bacillus cereus’ korvattiin termillä ’Bacillus cereus -ryhmä’. Julkaisemisen jälkeen ilmeni, että osa pohjoismaisista asiakkaista piti muutosta ongelmallisena, sillä lainsäädännössä, mm. mikrobikriteeriasetuksessa, käytetään edelleen termiä ’alustava Bacillus cereus’. Menetelmästä julkaistaan kevään 2021 aikana uudelleen päivitetty 8. painos, jossa otsikoksi ja termiksi on palautettu ’alustava Bacillus cereus’. Otsikkoa ja termistöä tullaan kuitenkin tarkastelemaan muutaman vuoden välein ja päivittämään tarvittaessa yhteneväksi lainsäädännön kanssa. Asiakkaita informoidaan muutoksesta.

Lisätietoja:
Tutkija Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi, p. 040 489 3456


Webinaari mikrobiologisesta verifioinnista laboratoriolle 2.3.2021

ISO standardointiorganisaation validointiryhmä järjestää julkisen webinaarin juuri ilmestyneestä mikrobiologian verifiointistandardista ISO 16140-3. Webinaari pidetään 2.3. klo 10.30 – 11.45 Suomen aikaa. Katso lisätiedot ilmoittautumisesta tämän linkin kautta.

Lue vanhempia tiedotteita 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2023