Ajankohtaista laboratorioiden hyväksynnästä

Alla on laboratorioiden hyväksyntään ja valvontaan liittyviä uutisia ja tiedotteita, jotka on julkaistu  Ruokaviraston vertailulaboratorion sähköisessä uutiskirjeessä. Sähköiset uutiskirjeet sisältävät myös muita laboratorioita koskettavia uutisia. Tutustu uutiskirjeisiin Ruokaviraston verkkosivuilla

Uutisia

 • 7. maaliskuuta 2024

  Vinkkaa aihetoiveesi syksyn koulutukseen

  Ruokavirasto, FINAS ja Valvira järjestävät Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutustilaisuuden 1.-2.10.2024. Koulutus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille,…

  Vinkkaa aihetoiveesi syksyn koulutukseen
 • 27. helmikuuta 2024

  Vuoden 2023 eläintautitutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon

  Eläintautilaki (76/2021, 66 §) edellyttää luetteloituja ja muita ilmoitettavia eläintauteja tutkivia laboratorioita toimittamaan Ruokavirastoon tiedot tutkimistaan näytteistä. Tietojen…

  Vuoden 2023 eläintautitutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon
 • 27. helmikuuta 2024

  Patogenixin käyttöliittymää päivitettiin uusilla ominaisuuksilla

  Patogenixin käyttöliittymää päivitettiin helmikuun alussa. Päivityksen myötä laboratoriotunnuksilla kirjautujan näkymään tuli muutoksia kahteen asiaan: Jos käyttäjätunnuksen salasanaa ei ole vaihdettu…

  Patogenixin käyttöliittymää päivitettiin uusilla ominaisuuksilla
 • 27. helmikuuta 2024

  Vuoden 2023 elintarviketutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon

  Elintarvikelain (297/2021) 36 §:n ja laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 13 §:n mukaan nimetyn laboratorion on Ruokaviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto tekemistään tutkimuksista ja niiden…

  Vuoden 2023 elintarviketutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon
 • 30. marraskuuta 2023

  Mikrobiologiset osanäytteet tutkittava yleensä erikseen

  Kun tutkitaan omavalvontanäytteitä komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista mukaisesti, tulee osanäytteet tutkia erikseen. Asetuksen analyysimenetelmien…

  Mikrobiologiset osanäytteet tutkittava yleensä erikseen
 • 25. elokuuta 2023

  Ulkoistettujen analyysipalvelujen hankinta nimetyissä laboratorioissa, auditoinnin tuloksia

  Ruokaviraston auditoi kesällä 2023 ulkoistettujen analyysipalvelujen hankkimista (alihankinta) nimetyissä virallisissa laboratorioissa. Auditoinnin tavoitteena oli arvioida valvonta-asetuksen (EU…

  Ulkoistettujen analyysipalvelujen hankinta nimetyissä laboratorioissa, auditoinnin tuloksia
 • 25. elokuuta 2023

  Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 3.-4.10.2023

  Ruokavirasto, FINAS ja Valvira järjestävät Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutuksen 3.-4.10.2023. Koulutus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon…

  Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 3.-4.10.2023
 • 22. elokuuta 2023

  Pseudomonas aeruginosa poistunut talousveden valvontatutkimuksista

  Pseudomonas aeruginosa ei enää ole talousveden jatkuvassa valvonnassa tutkittava muuttuja (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015, muutos 2/2023) ja muuttuja sekä sen tutkimusmenetelmät on…

  Pseudomonas aeruginosa poistunut talousveden valvontatutkimuksista
 • 5. kesäkuuta 2023

  Allasveden kloorimääritysten aikaviiveen validointi tammikuuhun 2024 mennessä

  Terveydensuojelulain mukaisia kloorimäärityksiä tekevien laboratorioiden tulee validoida näytteenotosta analysointiin kuluva aikaviive tammikuun 2024 loppuun mennessä. Laboratorioiden on myös…

  Allasveden kloorimääritysten aikaviiveen validointi tammikuuhun 2024 mennessä
 • 5. kesäkuuta 2023

  Salasananvaihtotalkoot Patogenixiin!

  Patogenix on järjestelmä, jonka kautta nimetyt laboratoriot ilmoittavat Ruokavirastoon tekemiään elintarviketutkimuksia sekä lähettävät kansallisten zoonoosivalvontaohjelmien kuukausi-ilmoituksia.…

  Salasananvaihtotalkoot Patogenixiin!
Lisää uutisia

Salmonellavalvonnassa luovuttava NMKL-menetelmistä vuonna 2023 (julkaistu joulukuu 2022)

Salmonellavalvontaohjelman mukaisissa tutkimuksissa salmonellojen osoittamiseen tulee käyttää vertailumenetelmää EN ISO 6579-1 tai vertailumenetelmää vasten validoitua vaihtoehtoista menetelmää. NMKL 71 - ja NMKL 187 -menetelmiä ei ole validoitu vertailumenetelmää vasten, joten niiden käyttö salmonellavalvontaohjelman näytteille ei enää ensi vuoden jälkeen olen mahdollista.

Lue tarkemmat ohjeet NMKL-menetelmistä luopumisesta 

Näytteet ja kannat toimitettava Ruokavirastoon myös ulkomaisesta laboratoriosta (julkaistu joulukuu 2022)

Ulkomaisessa laboratoriossa teetetyissä elintarvike- ja rehututkimuksissa eristetyt mikrobikannat on pääsääntöisesti aina toimitettava Ruokavirastoon.

Lue velvollisuudesta toimittaa kannat Ruokavirastoon myös ulkomaisista laboratorioista

Elintarvikeketjun viranomaisnäytteitä tutkiville ulkomaisille alihankintalaboratorioille haettava nimeämistä Ruokavirastosta (julkaistu syyskuu 2022)

Monet suomalaiset nimetyt ja hyväksytyt laboratoriot tekevät yhteistyötä eurooppalaisten laboratorioiden kanssa mm. laajentaakseen tarjolla olevaa analyysivalikoimaansa. Yhteistyölaboratoriolle on haettava nimeämistä EU:n valvonta-asetuksen EU 2017/625 mukaiseksi viralliseksi laboratorioksi, jos suomalainen laboratorio lähettää sinne tutkittavaksi em. asetuksen soveltamisalaan kuuluvia virallisen valvonnan tai muiden virallisten toimien yhteydessä otettuja näytteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvike- tai rehuvalvonnan yhteydessä otetut näytteet sekä eläintautien varalta tutkittavat viranomaisen ottamat näytteet.

Lue lisää Ruokaviraston ohjeista ulkomaisten laboratorioiden nimeämiseksi

Laboratorion tulee toimittaa Ruokavirastoon pätevyydenarviointia koskevat asiakirjat (julkaistu syyskuu 2022)

Nimetyillä ja hyväksytyillä laboratorioilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa Ruokavirastoon tiedot laboratoriossa tehdystä pätevyydenarvioinnista. Tällä hetkellä Ruokavirasto kuitenkin saa pätevyydenarviointeja koskevat asiakirjat pääasiassa FINASista. 1.1.2023 alkaen laboratorioiden tulee itse toimittaa niissä tehtyihin pätevyydenarviointeihin liittyvät tarpeelliset asiakirjat Ruokavirastoon. 

Lue lisää pätevyydenarviointeja koskevien asiakirjojen toimittamisvelvollisuudesta

Ohjeet salmonellanäytteiden ottamiseksi (julkaistu toukokuu 2022)

Lakisääteisen salmonellanäytteenoton ohjeet löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. Lisäksi Eläinten terveys ETT ry ohjeistaa muussa sikojen ja nautojen näytteenotossa.

Lue lisää salmonellanäytteenoton ohjeistuksesta

Salmonellavalvontaohjelman viranomaisnäytteiden tulokset voidaan lähettää laboratoriosta myös teurastamotoimijalle (julkaistu toukokuu 2022)

Teurastamolaboratorioissa on tutkittu kunnaneläinlääkäreiden siipikarja-, nauta- ja sikatiloilta ottamia salmonellavalvontaohjelman viranomaisnäytteitä. Nämä näytteet toimitetaan jatkossa tutkittavaksi muihin Ruokaviraston nimeämiin virallisiin laboratorioihin, sillä isojen teurastamoiden laboratoriot muuttuvat 1.6.2022 omavalvontalaboratorioiksi eikä niissä enää voida tutkia viranomaisnäytteitä. Tulokset viranomaisen ottamista salmonellanäytteistä on jatkossakin tärkeää liikkua nopeasti eri tahojen välillä (laboratorio-kunnaneläinlääkäri-aluehallintovirasto-pitopaikkatoimija-teurastamo). Erityisesti teurastamoille on tärkeää, että ne saavat viipymättä tiedoksi teuraaksi tulossa olevia eläimiä koskevat salmonellatulokset niin viranomais- kuin omavalvontanäytteistäkin. Laboratorioilla on tiedonkulussa merkittävä rooli.

Lue lisää mihin laboratorion tulee ilmoittaa salmonellatuloksista

Patogenix-ohjelmaan uusi ominaisuus: Laboratorio voi itse päivittää yhteystietojaan (21.3.2022)

Patogenix-ohjelmaan on lisätty uusi toiminnallisuus, jolla laboratorio voi itse päivittää tietojaan ohjelmassa. Ominaisuus on tullut käyttöön maaliskuun aikana. Laboratorion tiedot-välilehdellä voi päivittää laboratorion nimen, osoitteen, vastuuhenkilön, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Laboratorion käyttäjätunnusta ei pysty vaihtamaan. Tietojen muokkaus tehdään korjaamalla tiedot halutussa kentässä ja painamalla ”tallenna”.

Lisätietoja asiasta sekä uusia tunnuksia Patogenixiin tai tunnukset mahdollisesti hukkuneiden tilalle voi pyytää Ruokavirastosta zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi.

Kokonaisbakteerimenetelmään (ISO 4833) päivityksiä (21.3.2022)

ISOn kokonaisbakteerimenetelmästä (ISO 4833) on ilmestynyt päivitetyt versiot (osat 1 ja 2). Menetelmän 1-osalle on luotu uusi analyysikoodi, jolla tulokset voi siirtää analyysitietojen siirtopalvelun kautta valvontatietojärjestelmä Vatiin. 

Lue lisää kokonaisbakteeritulosten siirtämisestä Vatiin

Vatin rajapinnan häiriöistä tiedotetaan jatkossa Pikantin työtilan kautta (21.3.2022)

Ruokaviraston ekstranetissä Pikantissa on laboratorioille ja niiden järjestelmätoimittajille tarkoitettu työtila, johon on koottu mm. tekninen dokumentaatio ja ohjeet analyysitietojen siirtopalvelun käytöstä. Analyysitietojen siirtopalvelun häiriöistä kuten huoltokatkoista ja päivityksistä tiedotetaan jatkossa Pikantin työtilan kautta. 

Lue lisää työtilasta ja sen kautta tapahtuvasta tiedotuksesta

Elinkeinon omistamat viralliset laboratoriot muuttuvat omavalvontalaboratorioiksi (26.1.2022)

Suomessa elinkeinon kuten teurastamoiden ja muiden elintarvikeyritysten omistamia akkreditoituja laboratorioita on hyväksytty virallisiksi laboratorioiksi. Jatkossa elinkeinon omistamat laboratoriot voivat toimia pääsääntöisesti vain omavalvontalaboratorioina.

Lue lisää valmisteilla olevista muutoksista

Tuontivalvontalaki huomioitava kolmansista maista tuotujen tuotteiden valvontatutkimuksissa (21.3.2022)

Tulli ja rajaeläinlääkärit ottavat näytteitä mm. elintarvikkeista ja eläimistä kolmasmaatuonnin valvonnan yhteydessä. Näytteet tutkitaan pääsääntöisesti Tullilaboratoriossa ja Ruokavirastossa, mutta mahdollisesti myös Ruokaviraston nimeämissä laboratorioissa. Tuontivalvontalain olemassaolo ja vaatimukset on hyvä huomioida myös hyväksytyissä laboratorioissa.

Lue lisää tuontivalvontalaista

STEC-omavalvontatutkimuksen rikastusliemi varauduttava toimittamaan Ruokavirastoon

Laboratorioiden on tärkeää kertoa omavalvonta-asiakkailleen, että STEC-toksiinigeenitutkimuksen tulos on alustava ja näin ollen epävarma ilman STEC-rikastusliemen jatkovarmistustutkimuksia. Ulkomaiset laboratoriot eivät pääsääntöisesti tarjoa ko. jatkovarmistustutkimusta eli ulkomailla teetetyt STEC-tutkimukset, joissa todetaan STEC-toksiinigeenejä, jäävät alustaviksi. Ulkomaisesta alihankintalaboratoriosta tulisi varautua toimittamaan alustavasti positiivinen STEC-rikastusliemi Suomeen.

Lue lisää 

Uusia koodeja elintarvikemenetelmille analyysitietojen siirtopalvelussa (25.5.2021)

Vatin rajapintana toimivan analyysitietojen siirtopalvelun koodistoon on viety joidenkin standardimenetelmien uusimpia versioita, joilta on puuttunut oma analyysikoodi. Huomioittehan laboratorioissa uudet analyysikoodit siirtäessänne näytetuloksia laboratoriojärjestelmästä Vatiin.

Lue lisää

Laboratorion tulee ilmoittaa Ruokavirastoon Listerian säilyvyyskokeista (julkaistu: helmikuu 2021)

Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden, jotka pystyvät muodostamaan kasvualustan Listeria monocytogenes -bakteerille, säilyvyys voidaan määrittää mm. Listerian säilyvyystutkimuksin. Listerian säilyvyystutkimusten saatavuuden parantamiseksi Ruokavirasto pyytää laboratorioita ilmoittamaan Ruokavirastoon, jos laboratoriossa tehdään ko. tutkimuksia. Tutkimukseen käytettäviltä menetelmiltä ei vaadita Finasin arviointia tai akkreditointia, mutta laboratorion tulisi noudattaa Euroopan komission sekä EU:n vertailulaboratorion säilyvyystutkimuksista antamia ohjeita. 

Lue lisää

Vatin näytetiedonsiirtoon liittyvä materiaali laboratorioille julkaistaan jatkossa Ruokaviraston ekstranetissä (julkaistu: helmikuu 2021)

Analyysitietojen siirtopalvelu on rajapinta, jota laboratoriot voivat käyttää vesi- ja elintarvikenäytteiden tietojen ja tulosten siirtämiseen viranomaisasiakkaan Vati-järjestelmään. Laboratorioille tarkoitettu palvelua koskeva tekninen dokumentaatio ja ohjeistus julkaistaan jatkossa ainoastaan Ruokaviraston Pikantti -ekstranetissä. 

Lue lisää

Laboratorioiden muutosilmoitusten käsittelystä Ruokavirastossa tulee maksullista (julkaistu 1.12.2020)

Ruokaviraston uusi julkisoikeudellinen hinnasto tulee voimaan 1.3.2021. Hinnat laboratorion hyväksymisestä, hyväksynnän muuttamisesta ja peruuttamisesta eri lakien nojalla yhtenäistetään. Jatkossa myös laboratorion toiminnassa tapahtuneita muutoksia koskevan ilmoituksen käsittelystä kuten uusien menetelmien lisäämisestä hyväksynnän piiriin peritään maksu.

Lue lisää

Alihankintalaboratorioiden käyttö virallisessa valvonnassa

Viralliseen valvontaan ja muihin virallisiin toimiin käytettävät laboratoriot tulee nimetä tehtävään EU:n valvonta-asetuksessa säädetyllä tavalla. EU komission näkemyksen mukaan myös alihankintalaboratoriot, joissa säännöllisesti tutkitaan virallisen valvonnan näytteitä, tulee nimetä.

Viralliseen valvontaan voidaan nimetä myös toisessa EU-maassa tai EFTA-maassa sijaitseva laboratorio. Ehtona ulkomaisen laboratorion nimeämiselle on, että ko. maa on ensin nimennyt laboratorion valvonta-asetuksen mukaan, ja että viranomainen voi auditoida tai tarkastaa laboratorion.

Lue lisää

Tulosten tulkintaohjeet arvioidaan mikrobiologisten asumisterveystutkimusten hyväksymisprosessissa

Jatkossa mikrobiologisten asumisterveysmenetelmien hyväksymisen yhteydessä arvioidaan myös laboratorion tulosten tulkintaohje. Tämä koskee sekä asetuksen mukaisia menetelmiä että muunneltuja ja sisäisiä menetelmiä. Tulkintaohje tulee toimittaa Ruokavirastoon yhdessä menetelmäohjeen ja hakemuslomakkeen kanssa.

Lue lisää

Elintarvikkeiden viranomaisvalvontaan liittyvät STEC-tutkimukset teetettävä kotimaassa (julkaistu: maaliskuu 2020)

Shigatoksiset E. coli -bakteerit (STEC) ovat aiheuttaneet laajoja epidemioita ulkomailla. Myös Suomessa on todettu joitakin uimaveden tai elintarvikkeiden kautta levinneitä STEC-epidemioita. STEC-näytteitä otetaan Suomessa mm. epidemiaselvitysten yhteydessä sekä tällä hetkellä meneillään olevassa elintarvikevalvontaprojektissa "Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa". STEC-bakteerin tutkimiseen elintarvikenäytteistä käytettävä menetelmä koostuu PCR-screenauksesta (stx-geenit) ja viljelyvarmistuksesta. Ruokavirasto on muuttanut suosituksiaan liittyen STECin varalta otettujen viranomaisnäytteiden tutkimiseen ja analyysin eri vaiheiden jakamiseen eri laboratorioihin. 

Lue lisää 

Talousveden sähkönjohtavuuden määrityslämpötila (julkaistu: maaliskuu 2020)

EU:n juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan sähkönjohtavuuden arvo (alle 2 500 µS/cm) on annettu 20 ⁰C:ssa. Laboratorioilla on yleisesti käytössä standardin SFS-EN ISO 27888:1994 mukainen menetelmä, jossa määrityslämpötila on 25 ⁰C. Laboratoriot voivat ainakin toistaiseksi määrittää sähkönjohtavuuden 20 tai 25 ⁰C lämpötilassa ja määrityslämpötila on ilmoitettava sähkönjohtavuustuloksen yhteydessä.

Lue lisää

Analyysitietojen siirtopalvelun sertifikaatit uusitaan jatkossa ilman uutta hakemusta (julkaistu: maaliskuu 2020)

Hyväksytyt laboratoriot, jotka tarjoavat analyysipalveluita kuntien viranomaisille, voivat toimittaa näytetietoja sähköisesti valvontatietojärjestelmä VATIin. Tätä varten laboratorio tarvitsee Ruokaviraston myöntämän sertifikaatin, jolla tunnistaudutaan VATIn rajapintana toimivaan analyysitietojen siirtopalveluun. Sertfikaatti on voimassa 2 vuotta. Ruokavirasto on uudistanut sertifikaattien uusimisprosessia.

Lue lisää

Valvonta-asetuksen EU 2017/625 soveltamisalalla alihankintalaboratorion tulee olla viranomaisen nimeämä (julkaistu: joulukuu 2019)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2017/625 säätää virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista ja sen soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet, rehut ja eläintaudit. Asetusta aletaan muun muassa laboratorioiden nimeämistä koskevien artiklojen osalta soveltaa 14.12.2019. Viralliseen valvontaan käytettävät laboratoriot tulee jatkossakin nimetä. Myös muissa EU- tai ETA-maissa sijaitsevien alihankintalaboratorioiden tulee pääsääntöisesti olla nimettyjä. Ehtona ulkomaisen laboratorion nimeämiselle kuitenkin on, että ko. maa on ensin nimennyt laboratorion valvonta-asetuksen mukaan.

Lue lisää

Huomioitavaa elintarvikkeiden STEC-tutkimuksissa (julkaistu: syyskuu 2019 ja toukokuu 2019)

Ruokavirastoon STEC-bakteerin primaaritutkimuksiin (elintarvikenäyte) tai jatkotutkimuksiin (rikastusliemi, jossa jo todettu stx-toksiinigeenejä) tulevien näytteiden mukana tulee usein hyvin suppeat tiedot, esim. vain näytenumero, mikä aiheuttaa ongelmia ruokamyrkytystapausten tunnistamisessa ja selvittämisessä.  Näytteiden mukana tulee aina toimittaa laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 14 §:n mukaiset näytteen taustatiedot eli Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 11.5.2023