Ajankohtaista laboratorioiden hyväksynnästä

Alla on laboratorioiden hyväksyntään ja valvontaan liittyviä uutisia ja tiedotteita, jotka on julkaistu viimeisimmässä Ruokaviraston vertailulaboratorion sähköisessä uutiskirjeessä. Aiemmissa uutiskirjeissä julkaistuihin tiedotteisiin pääset vasemmalta valikosta.

Uutisia

Laboratorioihin tilattavat mikrobiologiset vertailunäytteet saattavat vaatia maahantuontilupaa

Useat hyväksytyt laboratoriot osallistuvat säännöllisesti ulkomaisten vertailumittausjärjestäjien pätevyyskokeisiin, joissa näytteet sisältävät eläintauteja aiheuttavia mikrobeja. Tällaisia näytteitä saa toimittaa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen vain Ruokaviraston luvalla. Tietyissä tapauksissa Ruokavirasto ei kuitenkaan vaadi hyväksyttyjä laboratorioita hakemaan maahantuontilupaa vertailunäytteille. 

Lue lisää

Valvonta-asetuksen EU 2017/625 soveltamisalalla alihankintalaboratorion tulee olla viranomaisen nimeämä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2017/625 säätää virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista ja sen soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet, rehut ja eläintaudit. Asetusta aletaan muun muassa laboratorioiden nimeämistä koskevien artiklojen osalta soveltaa 14.12.2019. Viralliseen valvontaan käytettävät laboratoriot tulee jatkossakin nimetä. Myös muissa EU- tai ETA-maissa sijaitsevien alihankintalaboratorioiden tulee pääsääntöisesti olla nimettyjä. Ehtona ulkomaisen laboratorion nimeämiselle kuitenkin on, että ko. maa on ensin nimennyt laboratorion valvonta-asetuksen mukaan.

Lue lisää

Huomioitavaa elintarvikkeiden STEC-tutkimuksissa (julkaistu: syyskuu 2019 ja toukokuu 2019)

Ruokavirastoon STEC-bakteerin primaaritutkimuksiin (elintarvikenäyte) tai jatkotutkimuksiin (rikastusliemi, jossa jo todettu stx-toksiinigeenejä) tulevien näytteiden mukana tulee usein hyvin suppeat tiedot, esim. vain näytenumero, mikä aiheuttaa ongelmia ruokamyrkytystapausten tunnistamisessa ja selvittämisessä.  Näytteiden mukana tulee aina toimittaa laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 14 §:n mukaiset näytteen taustatiedot eli Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot.

Lue lisää

Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.-2.10.2019 (julkaistu: kesäkuu 2019)

Ruokavirasto, FINAS ja Valvira järjestävät Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutustapahtuman Ruokavirastossa Helsingin Viikissä 1. - 2.10. Koulutus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus toimitettava viipymättä Ruokavirastoon (julkaistu: kesäkuu 2019)

Isojen talousvesilaitosten talousvedestä valvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden on ilmoitettava kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus Ruokavirastoon viimeistään 31.10.2019. Kemialliset määritysmenetelmät, joiden osalta Ruokavirasto ei ole voinut varmistaa, että ne täyttävät asetuksen määritysrajaa ja mittausepävarmuutta koskevat vaatimukset, poistetaan terveydensuojelulain nojalla myönnetyn hyväksynnän piiristä vuoden 2020 alusta.

Lue lisää