Ajankohtaista laboratorioiden hyväksynnästä

Alla on laboratorioiden hyväksyntään ja valvontaan liittyviä uutisia ja tiedotteita, jotka on julkaistu viimeisimmässä Ruokaviraston vertailulaboratorion sähköisessä uutiskirjeessä. Aiemmissa uutiskirjeissä julkaistuihin tiedotteisiin pääset vasemmalta valikosta.

Uutisia

Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.-2.10.2019 (julkaistu: kesäkuu 2019)

Ruokavirasto, FINAS ja Valvira järjestävät Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutustapahtuman Ruokavirastossa Helsingin Viikissä 1. - 2.10. Koulutus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus toimitettava viipymättä Ruokavirastoon (julkaistu: kesäkuu 2019)

Isojen talousvesilaitosten talousvedestä valvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden on ilmoitettava kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus Ruokavirastoon viimeistään 31.10.2019. Kemialliset määritysmenetelmät, joiden osalta Ruokavirasto ei ole voinut varmistaa, että ne täyttävät asetuksen määritysrajaa ja mittausepävarmuutta koskevat vaatimukset, poistetaan terveydensuojelulain nojalla myönnetyn hyväksynnän piiristä vuoden 2020 alusta.

Lue lisää

Vuoden 2018 elintarviketutkimustulosten ilmoittaminen Ruokavirastoon (julkaistu: helmikuu 2019)

Nyt on taas aika toimittaa Ruokavirastoon yhteenvedot viime vuoden elintarviketutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tuloksia hyödynnetään muun muassa epidemioiden selvittelyyn ja riskinarviointeihin. Analyysimäärät ja tulokset ilmoitetaan Patogenix -ohjelmalla osoitteessa: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Lue lisää

Tutkimustietojen toimittaminen Ruokavirastoon vastustettavista ja ilmoitettavista eläintaudeista (julkaistu: helmikuu 2019)

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2018 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Näitä ovat muun muassa muut kuin salmonellavalvontaohjelman mukaiset salmonellatutkimukset, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Tiedot voi toimittaa Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi siinä muodossa kuin laboratorio itse haluaa maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää