Ajankohtaista laboratorioiden hyväksynnästä

Alla on laboratorioiden hyväksyntään ja valvontaan liittyviä uutisia ja tiedotteita, jotka on julkaistu viimeisimmässä Ruokaviraston vertailulaboratorion sähköisessä uutiskirjeessä. Aiemmissa uutiskirjeissä julkaistuihin tiedotteisiin pääset vasemmalta valikosta.

Uutisia

Vuoden 2018 elintarviketutkimustulosten ilmoittaminen Ruokavirastoon (julkaistu: helmikuu 2019)

Nyt on taas aika toimittaa Ruokavirastoon yhteenvedot viime vuoden elintarviketutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tuloksia hyödynnetään mm. epidemioiden selvittelyyn ja riskinarviointeihin. Analyysimäärät ja tulokset ilmoitetaan Patogenix -ohjelmalla osoitteessa: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Lue lisää

Tutkimustietojen toimittaminen Ruokavirastoon vastustettavista ja ilmoitettavista eläintaudeista (julkaistu: helmikuu 2019)

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2018 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Näitä ovat mm. muut kuin salmonellavalvontaohjelman mukaiset salmonellatutkimukset, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Tiedot voi toimittaa Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi siinä muodossa kuin laboratorio itse haluaa maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää