Ajankohtaista laboratorioiden hyväksynnästä

Alla on laboratorioiden hyväksyntään ja valvontaan liittyviä uutisia ja tiedotteita, jotka on julkaistu  Ruokaviraston vertailulaboratorion sähköisessä uutiskirjeessä. Sähköiset uutiskirjeet sisältävät myös muita laboratorioita koskettavia uutisia. Tutustu uutiskirjeisiin Ruokaviraston verkkosivuilla

Uutisia

Uusi ohje: Toiminta elintarvikevälitteisissä terveysvaaratilanteissa (24.8.2021)

Ruokavirasto on julkaissut viranomaisille ohjeen toiminnasta elintarvikevälitteisissä terveysvaaratilanteissa. Ohjeessa kuvataan kunnan valvontaviranomaisten ja muiden viranomaistahojen toimintaa ja elintarvikealan toimijan vastuita elintarvikevälitteisessä terveysvaaratilanteessa sekä annetaan esimerkkejä terveysvaaratilanteiden selvittämisestä. Ohje ei ole toistaiseksi saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilta, mutta ohje on julkaistu laboratorioille tarkoitetussa työtilassa Ruokaviraston ekstranetissä Pikantissa. Ohjetta esitellään lyhyesti syksyn Ajankohtaista laboratoriorintamalla -tilaisuudessa.

Lue lisää Pikantin työtilasta

Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutus pidetään etäyhteyksin (24.8.2021)

Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutustilaisuus pidetään 5.-6.10. etäyhteyksin (teams). Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse pari päivää ennen tilaisuutta. Pienelle määrälle henkilöitä voidaan järjestää mahdollisuus seurata esityksiä Ruokaviraston toimipisteistä. Tästä saa lisätietoja Taija Rissaselta.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 27.9.2021 Koulutuspalvelu Boostissa. Tervetuloa mukaan! 

Lue lisää koulutuksesta

STEC-omavalvontatutkimuksen rikastusliemi varauduttava toimittamaan Ruokavirastoon

Laboratorioiden on tärkeää kertoa omavalvonta-asiakkailleen, että STEC-toksiinigeenitutkimuksen tulos on alustava ja näin ollen epävarma ilman STEC-rikastusliemen jatkovarmistustutkimuksia. Ulkomaiset laboratoriot eivät pääsääntöisesti tarjoa ko. jatkovarmistustutkimusta eli ulkomailla teetetyt STEC-tutkimukset, joissa todetaan STEC-toksiinigeenejä, jäävät alustaviksi. Ulkomaisesta alihankintalaboratoriosta tulisi varautua toimittamaan alustavasti positiivinen STEC-rikastusliemi Suomeen.

Lue lisää 

 

Uusia koodeja elintarvikemenetelmille analyysitietojen siirtopalvelussa (25.5.2021)

Vatin rajapintana toimivan analyysitietojen siirtopalvelun koodistoon on viety joidenkin standardimenetelmien uusimpia versioita, joilta on puuttunut oma analyysikoodi. Huomioittehan laboratorioissa uudet analyysikoodit siirtäessänne näytetuloksia laboratoriojärjestelmästä Vatiin.

Lue lisää

Koulutus: elintarvikenäytteet epidemiatilanteessa 30.9.2021

Ruokavirasto järjestää koulutusiltapäivän elintarvikenäytteenotosta ja -tutkimuksista epidemiatilanteissa 30.9.2021. Tilaisuuden ohjelma on vastaava kuin huhtikuussa 2021 järjestetyssä koulutuksessa, joka sai suuren suosion. Syyskuun koulutuksen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löydät Ruokaviraston verkkosivuilta. Toivotamme kaikki epidemianäytteiden tutkimiseen osallistuvat laboratoriot tervetulleiksi mukaan koulutukseen! 

Muutoksia zoonoosien valvonta- ja seurantaohjelmien sallittuihin menetelmiin, näytetyyppeihin ja tiedonkeruuseen (1.3.2021)

Zoonooseihin liittyvää lainsäädäntöä uudistetaan osana elintarvikelain ja eläintautilain kokonaisuudistuksia. Uudistuksen myötä vertailumenetelmää vasten asianmukaisesti validoitujen vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien käyttö sallitaan salmonella-, kampylobakteeri- ja STEC-tutkimuksissa. Tutkimustietojen, näytteiden ja kantojen toimittamisvelvoite laajenee ja salmonella- ja EHEC-valvontaohjelmiin tulee muutoksia. Muutokset aiheuttavat päivityksiä myös tiedonkeruussa käytettävään Patogenix-ohjelmaan. 

Lue lisää 

Laboratorion tulee ilmoittaa Ruokavirastoon Listerian säilyvyyskokeista (julkaistu: helmikuu 2021)

Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden, jotka pystyvät muodostamaan kasvualustan Listeria monocytogenes -bakteerille, säilyvyys voidaan määrittää mm. Listerian säilyvyystutkimuksin. Listerian säilyvyystutkimusten saatavuuden parantamiseksi Ruokavirasto pyytää laboratorioita ilmoittamaan Ruokavirastoon, jos laboratoriossa tehdään ko. tutkimuksia. Tutkimukseen käytettäviltä menetelmiltä ei vaadita Finasin arviointia tai akkreditointia, mutta laboratorion tulisi noudattaa Euroopan komission sekä EU:n vertailulaboratorion säilyvyystutkimuksista antamia ohjeita. 

Lue lisää

Vatin näytetiedonsiirtoon liittyvä materiaali laboratorioille julkaistaan jatkossa Ruokaviraston ekstranetissä (julkaistu: helmikuu 2021)

Analyysitietojen siirtopalvelu on rajapinta, jota laboratoriot voivat käyttää vesi- ja elintarvikenäytteiden tietojen ja tulosten siirtämiseen viranomaisasiakkaan Vati-järjestelmään. Laboratorioille tarkoitettu palvelua koskeva tekninen dokumentaatio ja ohjeistus julkaistaan jatkossa ainoastaan Ruokaviraston Pikantti -ekstranetissä. 

Lue lisää

Vuoden 2020 eläintautitutkimuksista ja niiden tuloksista ilmoitettava Ruokavirastoon 31.3.2021 mennessä (julkaistu: helmikuu 2021)

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2020 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Näitä ovat muun muassa muut kuin salmonellavalvontaohjelman mukaiset salmonellatutkimukset, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Tiedot toimitetaan Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Lue lisää

Trikiinitutkimuskurssin korvaaminen perehdytyksellä koronavirusepiemian aikana (julkaistu 1.12.2020)

Ruokaviraston vertailulaboratorio on järjestänyt Oulun toimipisteessä vuosittain koulutusta trikiinitutkimusten suorittamisesta. Tällä hetkellä vertailulaboratorion ei ole mahdollista järjestää trikiinitutkimuskurssia koronaepidemiatilanteen vuoksi. Uusien trikiinitestaukseen osallistuvien henkilöiden on mahdollista korvata trikiinikurssi väliaikaisesti 5 työpäivän perehdytyksellä hyväksytyssä trikiinilaboratoriossa.

Lue lisää

Ministeriö ehdottaa muutoksia eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien eli zoonoosien tutkimiseen (julkaistu 1.12.2020)

Zoonooseihin liittyvää lainsäädäntöä uudistetaan osana elintarvikelain ja eläintautilain kokonaisuudistuksia. Uudistuksessa kootaan nautojen, sikojen, kanojen ja kalkkunoiden sekä elintarvikehuoneistojen salmonellavalvontaa koskevat säännökset sekä broilereiden kampylobakteerivalvontaa ja STEC -bakteerin seurantaa naudoista koskevat säännökset yhteen asetukseen. Asetusluonnoksessa on ehdotettu vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien käytön sallimista salmonella-, kampylobakteeri- ja STEC-tutkimuksissa.

Lue lisää 

Laboratorioiden muutosilmoitusten käsittelystä Ruokavirastossa tulee maksullista (julkaistu 1.12.2020)

Ruokaviraston uusi julkisoikeudellinen hinnasto tulee voimaan 1.3.2021. Hinnat laboratorion hyväksymisestä, hyväksynnän muuttamisesta ja peruuttamisesta eri lakien nojalla yhtenäistetään. Jatkossa myös laboratorion toiminnassa tapahtuneita muutoksia koskevan ilmoituksen käsittelystä kuten uusien menetelmien lisäämisestä hyväksynnän piiriin peritään maksu.

Lue lisää

Alihankintalaboratorioiden käyttö virallisessa valvonnassa

Viralliseen valvontaan ja muihin virallisiin toimiin käytettävät laboratoriot tulee nimetä tehtävään EU:n valvonta-asetuksessa säädetyllä tavalla. EU komission näkemyksen mukaan myös alihankintalaboratoriot, joissa säännöllisesti tutkitaan virallisen valvonnan näytteitä, tulee nimetä.

Viralliseen valvontaan voidaan nimetä myös toisessa EU-maassa tai EFTA-maassa sijaitseva laboratorio. Ehtona ulkomaisen laboratorion nimeämiselle on, että ko. maa on ensin nimennyt laboratorion valvonta-asetuksen mukaan, ja että viranomainen voi auditoida tai tarkastaa laboratorion.

Lue lisää

Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 6.-7.10.2020

Ilmoittaudu mukaan Ajankohtaista laboratoriorintamalla -tilaisuuteen 30.9.2020 mennessä. Tilaisuus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tänä vuonna tilaisuus pidetään etäyhteyksin. 

Lue lisää

Tulosten tulkintaohjeet arvioidaan mikrobiologisten asumisterveystutkimusten hyväksymisprosessissa

Jatkossa mikrobiologisten asumisterveysmenetelmien hyväksymisen yhteydessä arvioidaan myös laboratorion tulosten tulkintaohje. Tämä koskee sekä asetuksen mukaisia menetelmiä että muunneltuja ja sisäisiä menetelmiä. Tulkintaohje tulee toimittaa Ruokavirastoon yhdessä menetelmäohjeen ja hakemuslomakkeen kanssa.

Lue lisää

Päivitettyä tietoa koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista laboratoriotoiminnassa 

Ruokavirasto, Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottivat ja ohjeistivat hyväksyttyjä laboratorioita koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista huhtikuun alussa (kts. alla oleva uutinen). Epidemiatilanteen rauhoittumisen myötä mm. viranomaisille annettuja ohjeita näytteenottoihin kohdistuneista rajoituksista ollaan purkamassa. 

Lue lisää

Toiminta Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa koronavirusepidemian aikana (julkaistu: huhtikuu 2020)

Ruokavirasto, Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedottivat ja ohjeistivat hyväksyttyjä laboratorioita koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista laboratorioille toimitetussa kirjeessä.

Lue lisää (pdf)

Elintarvikkeiden viranomaisvalvontaan liittyvät STEC-tutkimukset teetettävä kotimaassa (julkaistu: maaliskuu 2020)

Shigatoksiset E. coli -bakteerit (STEC) ovat aiheuttaneet laajoja epidemioita ulkomailla. Myös Suomessa on todettu joitakin uimaveden tai elintarvikkeiden kautta levinneitä STEC-epidemioita. STEC-näytteitä otetaan Suomessa mm. epidemiaselvitysten yhteydessä sekä tällä hetkellä meneillään olevassa elintarvikevalvontaprojektissa "Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa". STEC-bakteerin tutkimiseen elintarvikenäytteistä käytettävä menetelmä koostuu PCR-screenauksesta (stx-geenit) ja viljelyvarmistuksesta. Ruokavirasto on muuttanut suosituksiaan liittyen STECin varalta otettujen viranomaisnäytteiden tutkimiseen ja analyysin eri vaiheiden jakamiseen eri laboratorioihin. 

Lue lisää 

Talousveden sähkönjohtavuuden määrityslämpötila (julkaistu: maaliskuu 2020)

EU:n juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan sähkönjohtavuuden arvo (alle 2 500 µS/cm) on annettu 20 ⁰C:ssa. Laboratorioilla on yleisesti käytössä standardin SFS-EN ISO 27888:1994 mukainen menetelmä, jossa määrityslämpötila on 25 ⁰C. Laboratoriot voivat ainakin toistaiseksi määrittää sähkönjohtavuuden 20 tai 25 ⁰C lämpötilassa ja määrityslämpötila on ilmoitettava sähkönjohtavuustuloksen yhteydessä.

Lue lisää

Analyysitietojen siirtopalvelun sertifikaatit uusitaan jatkossa ilman uutta hakemusta (julkaistu: maaliskuu 2020)

Hyväksytyt laboratoriot, jotka tarjoavat analyysipalveluita kuntien viranomaisille, voivat toimittaa näytetietoja sähköisesti valvontatietojärjestelmä VATIin. Tätä varten laboratorio tarvitsee Ruokaviraston myöntämän sertifikaatin, jolla tunnistaudutaan VATIn rajapintana toimivaan analyysitietojen siirtopalveluun. Sertfikaatti on voimassa 2 vuotta. Ruokavirasto on uudistanut sertifikaattien uusimisprosessia.

Lue lisää

Vuoden 2019 eläintautitutkimuksista ja niiden tuloksista ilmoitettava Ruokavirastoon 31.3.2020 mennessä (julkaistu: maaliskuu 2020)

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2019 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Näitä ovat muun muassa muut kuin salmonellavalvontaohjelman mukaiset salmonellatutkimukset, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Tiedot toimitetaan Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Lue lisää

Vuoden 2019 elintarviketutkimuksista ja niiden tuloksista ilmoitettava Ruokavirastoon 31.3.2020 mennessä (julkaistu: maaliskuu 2020)

On jälleen aika toimittaa Ruokavirastoon yhteenvedot vuonna 2019 tehdyistä elintarviketutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tuloksia hyödynnetään muun muassa epidemiaselvityksissä ja riskinarvioinneissa. Analyysimäärät ja tulokset ilmoitetaan Patogenix-ohjelmalla osoitteessa: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Lue lisää

Laboratorioihin tilattavat mikrobiologiset vertailunäytteet saattavat vaatia maahantuontilupaa (julkaistu: joulukuu 2019)

Useat hyväksytyt laboratoriot osallistuvat säännöllisesti ulkomaisten vertailumittausjärjestäjien pätevyyskokeisiin, joissa näytteet sisältävät eläintauteja aiheuttavia mikrobeja. Tällaisia näytteitä saa toimittaa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen vain Ruokaviraston luvalla. Tietyissä tapauksissa Ruokavirasto ei kuitenkaan vaadi hyväksyttyjä laboratorioita hakemaan maahantuontilupaa vertailunäytteille. 

Lue lisää

Valvonta-asetuksen EU 2017/625 soveltamisalalla alihankintalaboratorion tulee olla viranomaisen nimeämä (julkaistu: joulukuu 2019)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2017/625 säätää virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista ja sen soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet, rehut ja eläintaudit. Asetusta aletaan muun muassa laboratorioiden nimeämistä koskevien artiklojen osalta soveltaa 14.12.2019. Viralliseen valvontaan käytettävät laboratoriot tulee jatkossakin nimetä. Myös muissa EU- tai ETA-maissa sijaitsevien alihankintalaboratorioiden tulee pääsääntöisesti olla nimettyjä. Ehtona ulkomaisen laboratorion nimeämiselle kuitenkin on, että ko. maa on ensin nimennyt laboratorion valvonta-asetuksen mukaan.

Lue lisää

Huomioitavaa elintarvikkeiden STEC-tutkimuksissa (julkaistu: syyskuu 2019 ja toukokuu 2019)

Ruokavirastoon STEC-bakteerin primaaritutkimuksiin (elintarvikenäyte) tai jatkotutkimuksiin (rikastusliemi, jossa jo todettu stx-toksiinigeenejä) tulevien näytteiden mukana tulee usein hyvin suppeat tiedot, esim. vain näytenumero, mikä aiheuttaa ongelmia ruokamyrkytystapausten tunnistamisessa ja selvittämisessä.  Näytteiden mukana tulee aina toimittaa laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 14 §:n mukaiset näytteen taustatiedot eli Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot.

Lue lisää

Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.-2.10.2019 (julkaistu: kesäkuu 2019)

Ruokavirasto, FINAS ja Valvira järjestävät Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutustapahtuman Ruokavirastossa Helsingin Viikissä 1. - 2.10. Koulutus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus toimitettava viipymättä Ruokavirastoon (julkaistu: kesäkuu 2019)

Isojen talousvesilaitosten talousvedestä valvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden on ilmoitettava kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus Ruokavirastoon viimeistään 31.10.2019. Kemialliset määritysmenetelmät, joiden osalta Ruokavirasto ei ole voinut varmistaa, että ne täyttävät asetuksen määritysrajaa ja mittausepävarmuutta koskevat vaatimukset, poistetaan terveydensuojelulain nojalla myönnetyn hyväksynnän piiristä vuoden 2020 alusta.

Lue lisää

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.9.2021