Tulosten tulkintaohjeet arvioidaan mikrobiologisten asumisterveystutkimusten hyväksymisprosessissa

Mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa käytettävät menetelmät on kuvattu asumisterveysasetuksessa (545/2015) sekä asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016, osa IV). Viranomainen voi käyttää muun muassa rakennuksen terveyshaitan arviointiin vain sellaisia tuloksia, jotka on saatu Ruokaviraston hyväksymillä ja laboratorion terveydensuojelulain nojalla myönnetyn hyväksynnän piiriin kuuluvilla menetelmillä.

Jotta voidaan varmistua, että laboratoriot tulkitsevat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa saatuja tuloksia asetuksen mukaisesti, arvioidaan jatkossa menetelmän hyväksymisen yhteydessä myös laboratorion tulosten tulkintaohje. Tämä koskee sekä asetuksen mukaisia menetelmiä että muunneltuja ja sisäisiä menetelmiä. Tulkintaohje tulee toimittaa Ruokavirastoon yhdessä menetelmäohjeen ja hakemuslomakkeen kanssa. Sisäisen menetelmän tulosten tulkintaohjeesta tulee käydä ilmi, milloin asetuksen tarkoittama toimenpideraja ylittyy.

Lisätietoja:

Menetelmien ja laboratorioiden hyväksyminen: Taija Rissanen, Ruokavirasto, puh. 0505746308, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tulosten tulkinta mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa: Kaisa Jalkanen, THL, puh. 029 524 7985, etunimi.sukunimi@thl.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2020