Salmonellavalvontaohjelman viranomaisnäytteiden tulokset voidaan lähettää laboratoriosta myös teurastamotoimijalle

Teurastamolaboratorioissa on tutkittu kohtalainen määrä kunnaneläinlääkäreiden siipikarja-, nauta- ja sikatiloilta ottamia salmonellavalvontaohjelman viranomaisnäytteitä. Elinkeinon omistamat laboratoriot, mm. isojen teurastamoiden laboratoriot, muuttuvat 1.6.2022 alkaen omavalvontalaboratorioiksi eikä niissä enää voida tutkia viranomaisnäytteitä. Lue aiheesta julkaistu uutinen

Salmonellavalvontaohjelmassa tutkittavat näytteet

Suurin osa salmonellavalvontaohjelman näytteistä on toimijan ottamia omavalvontanäytteitä (316/2021, 10-19 §). Näitä näytteitä voidaan tutkia Ruokaviraston eläintautilain nojalla nimeämissä omavalvontalaboratorioissa tai viranomaislaboratorioissa, joilla on sopiva salmonellamenetelmä käytössään. Myös teurastamolaboratorioissa voidaan tutkia näitä näytteitä.

Salmonellavalvontaohjelmassa otetaan jonkin verran myös viranomaisnäytteitä asetuksen 316/2021 20-23, 31, 26-27, 34-35 § mukaisesti. Näitä näytteitä voi 1.6.2022 alkaen tutkia vain Ruokaviraston eläintautilain nojalla nimeämissä virallisissa laboratorioissa.

Nimetyt omavalvontalaboratoriot ja viralliset laboratoriot löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta:

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/elaintautilaboratoriot/

Mihin laboratorion tulee ilmoittaa salmonellatuloksista?

 • Nimetyn laboratorion tulee ilmoittaa tuloksista aina toimeksiantajalle.
  • Salmonellavalvontaohjelman viranomaisnäytteissä toimeksiantaja on yleensä eläinten pitopaikkaa valvova kunnaneläinlääkäri.
  • Negatiiviset ja positiiviset tulokset toimitetaan toimeksiantajalle viipymättä.
  • Alustava positiivinen tulos ilmoitetaan toimeksiantajan lisäksi pitopaikan aluehallintovirastolle (AVI) heti kun se on käytännössä mahdollista
   (ilmoitus on mahdollista tehdä myös kunnaneläinlääkärille, mutta Ruokavirasto suosittelee tekemään sen AVIin).
 • Viranomaisnäytteiden tulokset tulee toimittaa laboratoriosta myös siihen eläinten pitopaikkaan, josta näytteet on otettu.
  • Koskee sekä negatiivisia että positiivisia tuloksia.
  • Tulokset toimitetaan viipymättä.
  • Näytelähetteelle tulisi olla kirjattuna pitopaikan sähköpostiosoite tulosten toimittamista varten (Ruokaviraston lähetteellä tähän oma kenttä).
  • Laboratorion tulee tarvittaessa olla yhteydessä viranomaiseen ja pyytää näytteenoton kohteena olleen toimijan yhteystiedot tulosten toimittamista varten.

Mitä tapahtuu, kun laboratorio on toimittanut viranomaisnäytteiden tulokset eteenpäin?

Negatiiviset tulokset

Tieto eläinten pitopaikasta otetusta negatiivisesta salmonellavalvontaohjelman viranomaisnäytteestä menee laboratoriosta toimeksiantajalle (kunnaneläinlääkäri) ja eläinten pitopaikkaan. Pitopaikkatoimija (alkutuottaja) ilmoittaa nk. ketjuinformaation kautta teurastamolle viimeistään 24 h ennen teurastusta salmonellatutkimustuloksesta, joka koskee teuraaksi menossa olevia eläimiä.

Positiiviset tulokset

Kun laboratorio ilmoittaa eläinten pitopaikkaa koskevasta alustavasta positiivisesta salmonellatuloksesta AVIin tai kunnaneläinlääkärille, AVI tekee heti tiedon saatuaan tilalle päätöksen taudinleviämisen estämisestä. AVI ilmoittaa päätöksestä ja siihen liittyvistä tuloksista teurastamotoimijalle ja teurastamon tarkastuseläinlääkärille (316/2021, 37 §). Viranomaispäätös tehdään siis jo laboratorion alustavan positiivisen tuloksen perusteella ja siksi on tärkeää, että laboratoriot ilmoittavat välittömästi viranomais- ja omavalvontanäytteiden alustavista positiivisista salmonellatuloksista AVIin.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2022