Huomioitavaa elintarvikkeiden STEC-tutkimuksissa ja näytteiden taustatiedoissa

Ruokaviraston mikrobiologian tutkimusyksikössä tutkitaan hyväksyttyjen laboratorioiden lähettämiä elintarvikelain nojalla otettuja näytteitä STEC-bakteerin varalta joko primaaritutkimuksina (elintarvikenäyte) tai jatkotutkimuksina (rikastusliemi, jossa jo todettu stx-toksiinigeenejä). Näytteiden mukana on usein tullut hyvin suppeat tiedot, esim. vain näytenumero, mikä on aiheuttanut ongelmia ruokamyrkytystapausten tunnistamisessa ja selvittämisessä.

Laboratorion tulee neuvoa asiakasta menetelmän alustavuuden suhteen (=tulos on epävarma, jos pelkät stx-geenit on todettu näytteessä) ja varautua alustavien tulosten varmistamiseen Ruokaviraston laboratoriossa.

Näytteen taustatietojen ja rikastusliemien toimittamisvelvoite

Ruokavirastoon STEC-primaaritutkimukseen lähetettävät näytteet katsotaan ruokamyrkytysepäilynäytteiksi ja siksi näytteiden mukana tulee aina toimittaa laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 14 §:n mukaiset näytteen taustatiedot eli Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot (linkki lähetteeseen alla). Viranomais- ja omavalvontanäytteet, jotka tulevat Ruokavirastoon STEC-jatkotutkimuksiin, eli joissa on jo todettu STEC-toksiinigeenejä, katsotaan elintarvikelain 40 §:n mukaisiksi terveysvaaraan viittaaviksi tutkimustuloksiksi. Näin ollen myös lähetettäessä rikastusliemiä STEC-jatkotutkimuksiin Ruokavirastoon tulee näytteen mukana toimittaa Eviran lähetteen mukaiset tiedot (152/2015, 14 §).

Laboratorioiden on toimitettava kaikki alustavat positiiviset STEC-rikastusliemet Ruokavirastoon. Kotimaisen hyväksytyn laboratorion velvollisuutena on huolehtia, että myös sen ulkomailta alihankittujen STEC-tutkimusten rikastusliemet toimitetaan Ruokavirastoon. Taustalla on laboratorioasetuksen 14 §:n vaatimus laboratorioille toimittaa Ruokavirastoon terveysvaaraan viittaaviin tutkimustuloksiin liittyvät eristetyt mikrobikannat sekä elintarvikenäytteet. Tällaisiksi siis katsotaan myös alustavat positiiviset STEC-rikastusliemet.

STEC-näytteiden taustatietojen toimittaminen Ruokavirastoon on ensisijaisen tärkeää ruokamyrkytystapausten jäljittämisessä ja niiden toimittaminen mahdollistaa mm. laboratorioiden Patogenix-järjestelmään tallentamien valtakunnallisten yksilöimättömien näytetietojen hyödyntämisen elintarvikevalvonnan työn tukena. Laboratorion laiminlyödessä elintarvikelain mukaista ilmoitusvelvollisuuttaan, voi Ruokavirasto tarvittaessa antaa määräyksen tietojen toimittamisesta.

Ruokaviraston näytelähete: www.ruokavirasto.fi >> Tietoa meistä >> Oppaat ja lomakkeet >> Laboratoriotutkimukset >> Elintarviketutkimukset >> Mikrobiologiset tutkimukset -> Valitse tiedosto "Bakteerikannat, elintarvike-, rehu-, lannoite- ja puhtausnäytteet" (docx)

Laboratorioasetus: www.finlex.fi >> Lainsäädäntö >> Säädökset alkuperäisinä >> 152/2015

Lisätietoja:

Taija Rissanen, laboratorioiden ilmoitusvelvollisuus, puh. 0505746308, taija.rissanen(at)ruokavirasto.fi

Saija Hallanvuo, STEC-tutkimukset ja kantakokoelmat, puh. 0404893448, saija.hallanvuo(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 4.10.2019