Näytteet ja kannat toimitettava Ruokavirastoon myös ulkomaisesta laboratoriosta

Näyte ja eristetty mikrobikanta on lähetettävä Ruokavirastoon (kansallinen vertailulaboratorio), jos Ruokaviraston nimeämä laboratorio toteaa elintarvikelain tai rehulain mukaisissa viranomais- tai omavalvontatutkimuksissa vaaraan viittaavia tuloksia kuten salmonellan. Laboratorion velvollisuus on siis aina sisällyttää mikrobiologiseen menetelmään, myös PCR-tekniikoihin perustuviin, mikrobikannan eristäminen positiivisesta näytteestä.

Myös ulkomailla teetetyissä tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat on pääsääntöisesti aina toimitettava Ruokavirastoon. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön zoonoosiasetuksessa (MMMa 316/2021) säädetään, että asetuksen mukaisissa salmonella-, STEC- ja kampylobakteeritutkimuksissa eristetyt kannat on aina toimitettava varmistettavaksi Ruokavirastoon. Muissa elintarvikkeiden ja rehujen viranomais- ja omavalvontatutkimuksissa, myös ulkomailla teetetyissä, todetut ja eristetyt mikrobikannat on toimitettava Ruokavirastoon ohjeen LAB 009 taulukon 1 mukaisesti. Esimerkiksi kampylobakteeri-, listeria- ja salmonella-positiivisiksi todettujen näytteiden kannat on aina eristettävä ja lähetettävä Suomeen.

Ohjeita elintarvike-, pinta-, rehu- ja lannoitenäytteiden ja niistä eristettyjen kantojen lähettämiseen

Nimetyn laboratorion velvollisuudet

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2022