Ohjeet salmonellanäytteiden ottamiseksi

Salmonellavalvonnan näytteenotossa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 316/2021 (zoonoosiasetus) liitteen 2 ja liitteen 3 näytteenotto-ohjeita silloin, kun kysymys on kyseisen asetuksen mukaisista salmonellatutkimuksista. Näitä tutkimuksia ovat esimerkiksi

  • säännöllinen pakolliseen salmonellavalvontaan liittyvä näytteenotto nautojen, sikojen, munintakanojen, broilerien ja kalkkunoiden pitopaikoissa
    tai
  • viranomaisen näytteenotto salmonellaepäilyissä ja -tapauksissa. 

Siipikarjan näytteenotosta on lisäksi Ruokaviraston ohje, joka on saatavissa Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/salmonellavalvonta/

Eläinten pitäjät voivat halutessaan ottaa myös muita kuin lainsäädännön vaatimia salmonellanäytteitä, jolloin näytteenotossa ei tarvitse noudattaa zoonoosiasetuksen vaatimuksia. Elinkeinolla onkin myös omia ohjeita nautojen ja sikojen näytteenotosta, mm. Eläinten terveys ETT ry:n sivuilla: https://www.ett.fi/salmonella-info/

Jos laboratoriosta kysytään ohjeita salmonellanäytteenotosta ja edellä mainitut ohjeet eivät ole riittäviä, kysyjää voi pyytää olemaan yhteydessä oman alueen kunnaneläinlääkäriin tarkempien ohjeiden saamiseksi. Ruokaviraston sivuilta löytyy eläinlääkäreiden yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2022