Tuontivalvontalaki huomioitava kolmansista maista tuotujen tuotteiden valvontatutkimuksissa

Täydentäviä säännöksiä elintarvikkeiden, elintarvikemerkintöjen, rehujen, eläinten, eläintautien, sivutuotteiden ja geenimuunneltujen organismien kolmasmaatuonnin virallisesta valvonnasta on annettu laissa eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta (1277/2019, jäljempänä tuontivalvontalaki). Varsinaisesti näiden tuotteiden maahantuonnin virallisesta valvonnasta säädetään EU:n valvonta-asetuksessa (2017/625). Tuontivalvontalaki ei koske kasvinterveyden ja luomutuotteiden maahantuonnin valvontaa.

Kolmasmaatuonnin valvonnan yhteydessä otetaan näytteitä Tullin toimesta ennakkoon hyväksytyissä muissa valvontapisteissä sekä rajaeläinlääkäreiden toimesta rajatarkastusasemilla. Näytteet tutkitaan pääsääntöisesti Tullilaboratoriossa ja Ruokavirastossa, mutta mahdollisesti myös Ruokaviraston nimeämissä laboratorioissa. Koska kyse on virallisen valvonnan näytteistä, tutkivan laboratorion tulee olla joko kansallinen vertailulaboratorio tai tavaraluokkaa koskevan kansallisen lainsäädännön kuten elintarvikelain tai eläintautilain nojalla nimetty virallinen laboratorio.

Ruokaviraston nimeämiä laboratorioita, jotka mahdollisesti tutkivat kolmansista maista tuoduista tuotteista otettuja viranomaisnäytteitä, pyydetään huomioimaan tuontivalvontalain olemassaolo ja sen vaatimukset. Varsinaisia toimenpiteitä laki ei vaadi jo nimetyiltä virallisilta laboratorioilta.

Lisätietoja tuontivalvonnasta

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.3.2022