STEC-omavalvontatutkimuksen rikastusliemi varauduttava toimittamaan Ruokavirastoon

STEC-bakteerin tutkimiseen elintarvikenäytteistä käytettävä menetelmä ISO 13136 koostuu PCR-screenauksesta (stx-geenit) ja viljelyvarmistuksesta. PCR-osuuden antama negatiivinen tulos on lopullinen, mutta PCR:llä saatu positiivinen tulos on vasta alustava. Ruokaviraston hyväksymien laboratorioiden, jotka teettävät STEC-omavalvontatutkimuksia ulkomailla, on huomioitava, että STEC-tulos on vasta alustava ja epävarma, jos näytteestä on todettu pelkät stx-geenit eikä alkuperäistä rikastuslientä voida toimittaa ulkomaisesta laboratoriosta viljelyvarmistukseen Ruokavirastoon. Tällöin laboratorion asiakas joutuu mahdollisesti ottamaan uusintanäytteet ja teettämään analyysit uudestaan. Laboratorioiden onkin tärkeää neuvoa omavalvonta-asiakkaitaan STEC-toksiinigeenitutkimuksen alustavuuden suhteen sekä selittää mahdolliset seuraukset, jos tutkimuksessa todetaan stx-geenejä. Viranomaisasiakkaan STEC-näytteet on aina tutkittava suomalaisessa laboratoriossa, joka huolehtii näytteen toimittamisesta jatkovarmistukseen Ruokavirastoon (lue lisää).

STECin suhteen alustavasti positiivinen näyte on terveysvaaraan viittaava tutkimustulos

Laboratorioasetuksen (152/2015) 14 §:n mukaan laboratorioilla on velvollisuus toimittaa Ruokavirastoon terveysvaaraan viittaaviin tutkimustuloksiin liittyvät eristetyt mikrobikannat sekä elintarvikenäytteet. Tällaisiksi katsotaan myös alustavat positiiviset STEC-rikastusliemet. Vain sellaisia omavalvontanäytteitä ei tarvitse toimittaa varmistettavaksi, joista on erikseen omavalvonta-asiakkaan kanssa sovittu, että tulokseksi riittää alustava (eli epävarma) positiivinen.

Kotimaisen hyväksytyn laboratorion tulee huolehtia, että myös ulkomailta alihankittujen STEC-tutkimusten rikastusliemet pystytään toimittamaan Ruokavirastoon viljelyvarmistukseen. Näytteen mukana on toimitettava Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot. Lähete STEC rikastusliemien jatkotutkimuksiin (pdf) löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Taija Rissanen, laboratorioiden ilmoitusvelvollisuus, puh. 0505746308, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Saija Hallanvuo, STEC-tutkimukset ja kantakokoelmat, puh. 0404893448, etunimi.sukunimi (at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2021