Vertailunäytetutkimus lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia tekevissä laboratorioissa

Lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia trikinellatoukkien varalta saa tehdä vain Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa. Lainsäädäntö (EU 2017/625) velvoittaa akkreditoimattomia laboratorioita, joiden ainoa tehtävä on trikinellojen osoittaminen lihasta, osallistumaan kansallisen vertailulaboratorion järjestämiin vertailunäytetutkimuksiin. Hyväksyttävä tulos vertailututkimuksessa on edellytys akkreditoimattoman laboratorion hyväksynnälle ja toiminnan jatkumiselle. Akkreditoiduissa laboratorioissa trikiinimenetelmän tulee asetuksen EU 2017/625 mukaan jatkossa kuulua akkreditoituun pätevyysalueeseen. Vertailunäytetutkimukseen osallistuminen ja siinä menestyminen on tärkeä osa menetelmän akkreditointiprosessia.

Vuoden 2020 trikinellavertailututkimus trikiinitutkimuksia tekeville laboratorioille järjestettiin ensimmäistä kertaa alkuvuonna, kun aiemmin ne on tehty loppusyksyllä kiireisimpään joulukinkunteurastusaikaan. Aiempaa ajankohtaa moitittiin huonoksi, ja siksi vertailulaboratorio päätti toimia asiakkaiden toiveiden mukaan ja lähettää vertailututkimusnäytteet tammikuussa. Vertailuun osallistui 11 laboratoriota, ja kaikki suorittivat vertailunäytetutkimukset hyväksytysti.

Lisätietoja vertailututkimuksesta antaa tarvittaessa tutkimusprofessori Antti Oksanen, puhelin 044 561 6491, sähköposti antti.oksanen@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.2.2020