Vertailunäytetutkimus lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia tekevissä laboratorioissa vuonna 2019

Lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia trikinellatoukkien varalta saa tehdä vain Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa. Lainsäädäntö (EU 2017/625) velvoittaa akkreditoimattomia laboratorioita, joiden ainoa tehtävä on trikinellojen osoittaminen lihasta, osallistumaan kansallisen vertailulaboratorion järjestämiin vertailunäytetutkimuksiin. Hyväksyttävä tulos vertailututkimuksessa on edellytys akkreditoimattoman laboratorion hyväksynnälle ja toiminnan jatkumiselle. Akkreditoiduissa laboratorioissa trikiinimenetelmän tulee asetuksen EU 2017/625 mukaan jatkossa kuulua akkreditoituun pätevyysalueeseen. Vertailunäytetutkimukseen osallistuminen ja siinä menestyminen on tärkeä osa menetelmän akkreditointiprosessia.

Trikiinilaboratorioiden vertailunäytetutkimus järjestettiin lokakuussa 2019. Vertailunäytetutkimukseen osallistui 12 laboratoriota, joista 11 suoriutui tutkimuksesta hyväksyttävästi.

Lisätietoja vertailututkimuksesta antaa tarvittaessa tutkimusprofessori Antti Oksanen, puhelin 044 561 6491, sähköposti antti.oksanen@ruokavirasto.fi.