Vertailunäytetutkimus lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia tekeville laboratorioille

Lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia trikinellatoukkien varalta saa tehdä vain Ruokaviraston elintarvikelain nojalla nimeämissä virallisissa laboratorioissa. Lainsäädäntö (EU 2017/625) velvoittaa akkreditoimattomia laboratorioita, joiden ainoa tehtävä on trikinellojen osoittaminen lihasta, osallistumaan kansallisen vertailulaboratorion järjestämiin vertailunäytetutkimuksiin. Hyväksyttävä tulos vertailututkimuksessa on edellytys akkreditoimattoman laboratorion hyväksynnälle ja toiminnan jatkumiselle. Akkreditoiduissa laboratorioissa trikiinimenetelmän tulee asetuksen EU 2017/625 mukaan jatkossa kuulua akkreditoituun pätevyysalueeseen. Vertailunäytetutkimukseen osallistuminen ja siinä menestyminen on tärkeä osa menetelmän akkreditointiprosessia.

Trikiinilaboratorioiden vertailunäytetutkimus järjestetään tammikuussa 2023. Näytteet lähetetään laboratorioihin 24.1.2023. Vertailunäytetutkimukseen ei tarvitse ilmoittautua, mutta jos hyväksytty trikiinilaboratorio ei aio osallistua, tulee siitä ilmoittaa Ruokavirastoon Antti Oksaselle 17.1.2023 mennessä.

Lisätietoja vertailututkimuksesta antaa tarvittaessa tutkimusprofessori Antti Oksanen, puhelin 044 561 6491, sähköposti antti.oksanen@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2022