Vertailunäytetutkimus lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia tekevissä laboratorioissa

Lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia trikinellatoukkien varalta saa tehdä vain Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa. Lainsäädäntö (EU 2017/625) velvoittaa akkreditoimattomia laboratorioita, joiden ainoa tehtävä on trikinellojen osoittaminen lihasta, osallistumaan kansallisen vertailulaboratorion järjestämiin vertailunäytetutkimuksiin. Hyväksyttävä tulos vertailututkimuksessa on edellytys akkreditoimattoman laboratorion hyväksynnälle ja toiminnan jatkumiselle. Akkreditoiduissa laboratorioissa trikiinimenetelmän tulee asetuksen EU 2017/625 mukaan jatkossa kuulua akkreditoituun pätevyysalueeseen. Vertailunäytetutkimukseen osallistuminen ja siinä menestyminen on tärkeä osa menetelmän akkreditointiprosessia.

Trikiinilaboratorioiden vertailunäytetutkimus järjestetään tammikuussa 2020. Näytteet pyritään toimittamaan laboratorioihin 22.1.2020. Vertailunäytetutkimukseen ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätietoja vertailututkimuksesta antaa tarvittaessa tutkimusprofessori Antti Oksanen, puhelin 044 561 6491, sähköposti antti.oksanen@ruokavirasto.fi.