Vertailututkimukset

Vertailututkimukset mittaavat laboratorioiden analytiikan laatua. Ruokaviraston tehtäviin kansallisena vertailulaboratoriona kuuluu vertailututkimusten järjestäminen kansallisille hyväksytyille laboratorioille sekä laboratorioiden menestymisen seuraaminen.

Ruokavirasto järjestää tarvittaessa vertailututkimuksia ja tarjoaa vertailumateriaaleja ensisijaisesti sellaisille tutkimusmenetelmille, joille ei ole saatavana kaupallisia vertailunäytteitä.

Ruokavirasto toimii paikallisten laboratorioiden yhteyskanavana vertailututkimuksia koskevissa kysymyksissä pohjoismaisessa elintarvikemikrobiologian vertailututkimusten (Ruotsin elintarvikevirasto, SLV) ohjausryhmässä, jossa Ruokavirastolla on edustaja.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2023