Tervetuloa 30.3. klo 15–16 seuraamaan Skype-yhteydellä tutkimusseminaaria aiheesta kirjolohen verenvuotoseptikemian seuranta ahvenanmaalaisilla kirjolohiviljelmillä

12. helmikuuta 2021

Tervetuloa 30.3. klo 15–16 seuraamaan Skype-yhteydellä tutkimusseminaaria aiheesta kirjolohen verenvuotoseptikemian seuranta ahvenanmaalaisilla kirjolohiviljelmillä

Ilmoittaudu tästä linkistä.

Seminaarissa Ruokaviraston tuotanto- ja seuraeläinpatologian jaoston jaostopäällikkö Pia Vennerström (ELL, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri) kertoo väitöskirjatyöstään – kirjolohen verenvuotoseptikemian seurannasta ahvenanmaalaisilla kirjolohiviljelmillä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin neljän erilaisen seurantaohjelman kykyä löytää VHS-tartunnan saaneita kirjolohipopulaatioita kahden rajoitusalueella toimivan vesiviljely-yrityksen kalaviljelmiltä. Lisäksi VHS-virusta etsittiin yhteensä 17 tartunnan saaneiden kalanviljelylaitoksien läheisyydessä elävältä luonnonkalalajilta. VHS-virusta tutkittiin myös kalanviljelylaitosten sekä kalateurastamoiden ympäristöstä, joissa viljeltiin tai käsiteltiin tartunnan saaneita kalapopulaatioita. Virusta tutkittiin kalaviljelmillä elävistä sinisimpukoista, merivedestä, pohjasedimentistä sekä teurastusprosessin eri vaiheissa syntyvästä jätevedestä.

Lisätietoja Skype-yhteydestä:
johdon assistentti Johanna Mäkelä, johanna.makela@ruokavirasto.fi, puhelin 040 771 5972

Lisätietoja tutkimusseminaarin aiheesta:
jaostopäällikkö Pia Vennerström, Ruokaviraston tuotanto- ja seuraeläinpatologian jaosto, pia.vennerstrom@ruokavirasto.fi, puhelin 050 354 4603

 

Tutkitun tiedon teemavuoden logo