PCR-tekniikkaan liittyvä termistö asumisterveys- ja elintarvikeanalytiikassa

Laboratorioiden akkreditoiduissa pätevyysalueissa on käytetty eri termejä asumisterveystutkimuksien PCR-menetelmästä, vaikka kyseessä on sama menetelmä. Käytössä on ollut termit kvantitatiivinen PCR sekä reaaliaikainen eli real time PCR. Jälkimmäinen voi mennä sekaisin RT-PCR:n (reverse transcriptase) kanssa, joka taas tarkoittaa RNA:n kääntämistä cDNAksi.

Asumisterveystutkimuksessa käytettävää PCR-menetelmää kuvaa parhaiten termi kvantitatiivinen PCR, koska menetelmällä mitataan tiettyjen mikrobien määriä. Jatkossa asumisterveystutkimuksien PCR-menetelmästä suositellaankin käyttämään mm. akkreditoiduissa pätevyysalueissa termiä kvantitatiivinen PCR (qPCR). 

Elintarvikeanalytiikassa sen sijaan ei yleensä käytetä termiä kvantitatiivinen PCR, sillä elintarvikepuolella tekniikkaa käytetään useimmiten pelkkään detektioon (kvalitatiivinen analyysi), ei kvantitointitarkoituksessa. Akkreditoiduissa pätevyysalueissa voidaan elintarvikeanalytiikan osalta jatkossakin käyttää vakiintunutta termiä ”reaaliaikainen PCR”.

Lisätietoja:

Asumisterveysanalytiikan PCR-menetelmät: Kaisa Jalkanen, THL, kaisa.jalkanen@thl.fi

Elintarvikeanalytiikan PCR-menetelmät: Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2021