Legionellan tutkimustarve ja vertailumittaukset

Juomavesidirektiivi edellyttää kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointia. Ensisijaisiin käyttötarkoituksiin luettavat kiinteistöt määritellään kansallisesti ja niistä säädetään viimeistään 12.1.2023. Ensisijaisten käyttötarkoitusten vesijärjestelmien riskinarviointia tullaan valvomaan. Kiinteistöt ovat sellaisia, joissa suuri määrä ihmisiä voi altistua vedelle, veden laadun arvioidaan olevan huonoa ja joissa on heikkokuntoisempaa väestöä. Ensisijaisia käyttötarkoituksia sisältävien kiinteistöjen riskinarvioinnin, legionella-tulosten ja korjaavien toimenpiteiden tietojen pitää olla komission saatavilla viimeistään 12.1.2029.

Jos riskinarvioinnin ja vesien lämpötilatulosten perusteella arvioidaan, että kiinteistön vesijärjestelmässä on hyvät kasvuolosuhteet legionellabakteerille, legionellabakteeria on tutkittava vesijärjestelmästä. Vaikka legionellatutkimus ei riskinarvioinnin perusteella ole välttämätöntä kaikille kiinteistöille, tarve legionella-analyyseille kasvaa merkittävästi. Legionellojen tutkimiseen käytetään standardimenetelmää SFS-EN ISO 11731, jossa kaikkien maljoilla kasvukykyisten Legionella-lajien pitoisuus määritetään viljelemällä. Legionellojen enimmäisarvo ja menetelmävaatimus koskee kaikkia legionelloja, eikä pelkästään Legionella pneumophila –lajia. Legionellapitoisuuden tulee olla alle 1000 pmy/l. Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot voivat hakea legionella-menetelmän lisäämistä viranomaistutkimusmenetelmäksi sitten, kun muuttujasta on säädetty kansallisesti. Viljelymenetelmää täydentävinä menetelminä voidaan käyttää myös muita kuten qPCR-menetelmiä, esimerkiksi ISO/TS 12869, tai pikaviljelymenetelmiä.

Legionella-analytiikkaa tekeville laboratorioille on suositeltavaa osallistua laboratorioiden välisiin vertailumittauksiin tulosten laadun ja vertailukelpoisuuden takaamiseksi. UK Health Security Agency (aiempi nimi Public Health England, PHE) järjestää vesimikrobiologisen legionella-analytiikan laaduntarkkailukierroksia (Legionella Isolation Scheme) neljä kertaa vuodessa. Ilmoittautuminen ja tulosten raportointi tapahtuu online-palvelun kautta. Tuloksissa annetaan pisteitä neljästä osa-alueesta: legionellojen esiintyminen näytteessä (havaittu/ei havaittu), lajitunnistus, seroryhmä ja legionellapitoisuus. Kaikkiin neljään kierrokseen osallistumisen hinta oli £610 vuonna 2021. THL:n Vesimikrobiologian laboratoriossa olemme kokeneet UK Health Security Agency:n laatukierroksiin osallistumisen hyväksi tavaksi legionella-analytiikan laaduntarkkailuun.

Yhteystiedot: UK Health Security Agency
Food and Environmental Proficiency Testing Unit (FEPTU)
61 Colindale Avenue
London
NW9 5EQ
United Kingdom
Tel: + 44 (0)20 8327 7119
Email : foodeqa@phe.gov.uk
Verkkosivu


Lisätietoja:

Marjo Niittynen, THL, marjo.niittynen@thl.fi
Jarkko Rapala, STM, jarkko.rapala@gov.fi
Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä –tietopaketti THL:n verkkosivuilla 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2021