Tutkimuslähete: Kampylobakteerikantojen jatkotutkimukset siipikarjateurastamonäytteistä

Tutkimuslähetteen LAB 1013 rakenne on uusittu täysin. Uusi rakenne on yhteneväinen lähetteen LAB 1045 (TUTKIMUSLÄHETE /Bakteerikannat, elintarvike-, rehu-, lannoite- ja puhtausnäytteet) kanssa. Lisäksi tutkimus- ja näytteenottoperusteen sekä parven ja pitopaikan yksilöintitietojen ilmoittamista on tarkennettu. Tutkimustodistuksen tiedoksisaajien ja lähetystavan (sähköpostilla tai kirjeenä) valintaa on selkeytetty. Uutta lähetettä voi myös käyttää soveltuvin osin kampylobakteerikantojen lähettämiseen Ruokavirastoon mikrobikriteeriasetuksen mukaisissa tutkimuksissa. Uusi lähete sujuvoittaa tiedonsiirtoa Ruokaviraston tietojärjestelmään sekä parantaa näytteiden jäljitettävyyttä ja näytetietojen laatua (palvellen tulevaisuuden tiedonkeruun tarpeita).

Linkki lähetteeseen

Lisätietoja: Anniina Jaakkonen, anniina.jaakkonen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2022