Metsätuholaislaboratorion toiminnot siirtyivät Lappeenrannasta Helsinkiin

Ruokaviraston kasvianalytiikan yksikön metsätuholaisnäytteiden, kuten tuonnista ja puisesta pakkausmateriaalista otettavien näytteiden ja metsätuholaisten kartoitusnäytteiden, analysointi siirtyi vuoden 2021 lopulla Lappeenrannan toimipisteestä Helsingin toimipisteeseen. Siirron taustalla on metsätuholaisnäytteiden analysoinnin sujuvuuden takaaminen myös tulevaisuudessa toimintaympäristön muuttuessa sekä mahdollisuus hyödyntää uusia tekniikoita näytteiden analysoinnissa.

Metsätuholaislaboratorion muuttoon valmistauduttiin hyvissä ajoin etukäteen suunnittelemalla asiaa Ruokaviraston valvonnan kanssa, tiedottamalla asiakkaita ja esimerkiksi liittämällä siirtyvä analytiikka Helsingin laboratorion akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Laboratoriotoimintojen siirto vaikuttaa joidenkin asiakkaiden sekä Ruokaviraston ja ELY-keskusten tarkastajien toimintaan, joten keskustelu muutosta ja sen etenemisestä oli tärkeää. Helsingin laboratoriossa perehdytettiin lisää henkilöstöä siirtyviin analyyseihin ja suunniteltiin laboratorion tilankäyttöä uudelleen siten, että kaikki laboratorion toiminnot saadaan suoritettua sujuvasti. Siirtyneistä analyyseistä näytemäärältään ja tilantarpeeltaan ylivoimaisesti suurin on mäntyankeroisnäytteiden analysointi. Mäntyankeroisnäytteitä otetaan ympärivuotisesti Suomeen tuotavasta puusta ja puisesta pakkausmateriaalista ja lisäksi kesäkaudella kartoitetaan ankeroisen esiintymistä Suomessa.

Metsätuholaislaboratorion toimintojen siirto sujui suunnitellusti syksyn 2021 aikana. Osa mäntyankeroisanalyyseistä tehtiin Helsingin laboratoriossa jo lokakuun alusta alkaen, mikä mahdollisti rutiinityöskentelyn opettelun ja tilojen toimivuuden varmistamisen pienemmällä näytemäärällä. Joulukuun puolessa välissä Lappeenrannan laboratorion välineistö ja laitteisto, ja samalla kaikkien metsätuholaisnäytteiden analysointi, siirrettiin Helsinkiin. Näytteiden analysointi on sujunut Helsingissä hyvin. Laboratorion henkilöstölle muutos on antanut tilaisuuden uuden oppimisille ja lisäksi laboratorion vanhojakin toimintoja on kehitetty tilajärjestelyiden ja toimintatapojen osalta. 

Lisätietoja: Johanna Santala, Ruokavirasto, johanna.santala@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 24.3.2022