Koulutus

Ruokaviraston vertailulaboratorion järjestämästä koulutuksesta tiedotetaan vertailulaboratorion uutissivuilla ja uutiskirjeessä. Kaikki Ruokaviraston koulutukset ja niiden ilmoittautumislinkit näkyvät Tapahtumat ja koulutukset -sivulla.

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

Ruokavirasto järjestää vuosittain yhdessä Finasin ja Valviran kanssa tapahtuman "Ajankohtaista laboratoriorintamalla", jossa käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen elintarvikkeiden, vesien, asumisterveyden, rehujen, lannoitteiden, sivutuotteiden ja eläintautien viranomais- ja omavalvontatutkimuksiin, niissä käytettäviin menetelmiin, laboratorioiden hyväksyntämenettelyyn ja valvontaan. Koulutus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton. Ajatuksia ja ideoita esimerkiksi tapahtuman aiheisiin liittyen voi lähettää osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Tilaisuuksien materiaalit

Trikiinitutkimuskurssit

Ruokavirasto järjestää laboratoriohenkilöstölle vuosittain koulutusta trikiinitutkimusten suorittamisesta. Kursseista ilmoitetaan verkkosivuilla ja suoraan hyväksytyille laboratorioille. Tarkempia tietoja seuraavista kursseista voi kysyä antti.oksanen@ruokavirasto.fi ja petra.heikkinen@ruokavirasto.fi.

Ruokavirasto järjestää trikiinitutkimuskurssin, mikäli ainakin viisi henkilöä ilmoittautuu kurssille. Kurssi pidetään Oulussa, eläintautibakteriologian ja -patologian tutkimusyksikössä, Elektroniikkatie 5, Oulu.

Kurssi on asetusten MMM 590/2014 ja EU 2015/1375 vaatimusten mukainen ja se sisältää luentoja, laboratoriotyöskentelyä ja kirjallisen loppukuulustelun. Muilta henkilöiltä kuin eläinlääkäreiltä, jotka tekevät lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia, edellytetään kurssin suorittaminen.

Ennen kurssille osallistumista tulee jokaisen suorittaa ennakkoharjoittelu trikiinitutkimusten tekemiseen hyväksytyssä laboratoriossa. Ennakkoharjoittelun pituus on 10 työpäivää, jona aikana harjoittelijan tulee tutustua trikiinitutkimusmenetelmiin. Todistus harjoittelusta tulee toimittaa kurssin pitäjälle kurssin alkaessa.

Ruokavirasto voi antaa harjoitteluajan suhteen poikkeuksen niille henkilöille, joilla on riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Aikaisempia koulutuksia

 

Koulutuspäivä 18.3.2019: Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuus

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2020