Kysely vesimikrobiologisten analyysitietojen siirtämisessä käytettävistä koodeista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kutsuu vesimikrobiologista analytiikkaa tekeviä laboratorioita vastaamaan kyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla koodeilla ja analyysimenetelmillä laboratoriot tallentavat vesimikrobiologisia analyysituloksia erilaisiin tietojärjestelmiin (mm. Vesla, POVET ja Vati). Vesimikrobiologista analytiikkaa tekeville laboratorioille suunnattu kysely avautuu 13.3.2023 ja vastausaikaa on 31.3.2023 asti.

Kysely on osa Ympäristöseurannoissa käytettävät vesimikrobiologiset määritysmenetelmät -hanketta, jonka tavoitteena on päivittää eri tietojärjestelmiin ajantasaiset ja tarvittaessa uudet vesimikrobiologisten muuttujien koodit ja niiden analyysimenetelmät. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa vesimikrobiologisia muuttujia sisältäviä eri tietojärjestelmiä ja helpottaa siten laboratorioiden analyysitulosten tallentamista eri tietojärjestelmiin.

Lisätietoja ja linkki kyselyyn.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2023