Tarhatut villisiat

Tarhattujen villisikojen seurantatutkimus afrikkalaisen sikaruton varalta

Ruokavirasto pyytää teurastamotoimijoita ottamaan näytteitä teurastettavaksi tulevista tarhatuista villisioista afrikkalaisen sikaruton varalta tehtävään seurantatutkimukseen. Näytteet voidaan ottaa myös villisikojen pitopaikassa, jos eläinten teurastus aloitetaan jo pitopaikassa tai eläimet teurastetaan omaan käyttöön. Teurastamo ja villisikojen pitäjä voivat sopia näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä yhteistyössä niin, että verinäytteet voidaan ottaa tainnutuksen ja verenlaskun yhteydessä pitopaikassa ja elinnäytteet teurastamolla loppuun teurastuksen yhteydessä. 

Näytteeksi otetaan elin- ja verinäytteitä tarhattujen villisikojen teurastuksen yhteydessä. Näytteitä pyydetään ottamaan kaikkien pitopaikkojen villisioista. Jos samasta pitopaikasta tulee eläimiä teuraaksi toistuvasti, otetaan yhtä pitopaikkaa kohti näytteet mielellään enintään 20 eläimestä vuosittain. Jos voidaan valita, otetaan näytteet eri aitauksissa pidetyistä eläimistä.

Näytteet tutkitaan afrikkalaisen sikaruton, klassisen sikaruton, Aujeszkyn taudin, TGE:n ja PRRS-taudin varalta. Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta.

Näytteet voidaan lähettää maksutta postitse, jos käytetään Ruokavirastosta saatavia keltamustia pikanäytevastauslähetys-laatikoita. Näytteenottotarvikkeita (veriputkia, muovipusseja ja  lähetyslaatikoita) voi tilata maksutta Ruokavirastosta osoitteesta tilaukset@ruokavirasto.fi.

Tarhattujen villisikojen ASF-seuranta, näytteenotto-ohje.

Tarhattujen villisikojen tautiseurantatutkimukset, tutkimuslähete

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2024