Laboratoriopalveluissa sovelletaan Laboratoriopalvelujen yleisiä toimitusehtoja (pdf).

Eläintautilaki (441/2013) velvoittaa Ruokavirastoa seuraamaan tautitilannetta suunnitelmallisesti ja hyödyntämään seurannassa myös tautidiagnostiikan näytteistä saatuja tuloksia. Ruokavirasto voi sitä varten tehdä diagnostiikan näytteistä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta.

Hinnastossa tutkimukset on hinnoiteltu siten, että Ruokavirastoon saadaan riittävästi näytteitä tutkittavaksi tautien esiintymisen seurantaa varten. Ulkomailta lähetettävien näytteiden tutkimisesta ja tutkimushinnoista sovitaan erikseen.  

Tutkimuksen tilaus ja vastaaminen

Tutkimus tilataan Ruokaviraston tutkimuslähetteellä. Ennen tutkimuksen tilaamista on syytä ottaa yhteyttä laboratorioon, jossa osataan arvioida tutkimuksen kesto. Hinnastossa tutkimusten kestoajat on ilmoitettu tavanomaisille näytteille. Tutkimusvastaus ja lasku lähetetään tilaajalle, joka on allekirjoittanut lähetteen. Tutkimuksista laskutetaan pientoimitusmaksun suuruinen summa, jos lähetteellä tilattujen tutkimusten hinta on pienempi kuin pientoimitusmaksu. Tilaaja vastaa lähetyskuluista. Kopio tutkimusvastauksesta lähetetään tiedoksi tilaajan ilmoittamille tahoille (yksi kopio sisältyy tutkimusmaksuun, lisäkopiot ovat maksullisia) sekä eläinlääkintäviranomaisille silloin, kun kysymyksessä on viranomaistoimin vastustettava eläintauti.   

Tekijän- ja immateriaalioikeudet

Tutkimustuloksiin ja löydöksiin liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat Ruokaviraston tutkijoille ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Ruokavirastolle. Ruokavirasto voi julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä tieteellisissä julkaisuissa tuloksia, joista ei ilmene yksilöiviä tietoja.