Afrikkalaisen sikaruton varalta tutkittiin viime vuonna lähes kaikki metsästetyt villisiat

19. helmikuuta 2024

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjunnalle on tärkeää, että luonnonvaraisten villisikojen kantaa hallitaan ja että villisioista saadaan näytteitä virustutkimuksiin. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan Suomen villisikapopulaatio on pienentynyt, mutta Ruokavirastoon tutkittavaksi saatujen villisikanäytteiden määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt.

Vuonna 2023 tutkittiin Ruokavirastossa afrikkalaisen sikaruton varalta näytteet yhteensä 921 luonnonvaraisesta villisiasta. Näytteitä saatiin 897 metsästetystä ja 24 kuolleena löydetystä villisiasta. Näytemäärä metsästetyistä villisioista pysyi ennallaan (vuonna 2022 898 kpl), mutta kokonaisnäytemäärä jopa kasvoi hieman edellisestä vuodesta (vuonna 2022 912kpl). Metsästäjät lähettivät näytteet 91,2 % saaliiksi saaduista villisioista. Tutkittujen osuus metsästetyistä on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Riistakeskuksen saalistilaston mukaan viime vuonna metsästettiin yhteensä 984 villisikaa. Saalismäärä on hieman alempi kuin edellisenä vuonna (vuonna 2022 1068 kpl).

Tutkittujen näytteiden alueellinen jakauma on samanlainen kuin aikaisemminkin: 42 % näytteistä oli Etelä-Karjalasta, 20 % Kymenlaaksosta ja 14 % Uudeltamaalta. Luonnonvaraisista eläimistä tehtyjä tutkimuksia ja kertyneitä näytemääriä voi seurata Ruokaviraston avoin tieto -palvelusta.

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tuoreen raportin mukaan Suomen villisikakannan koko oli tammikuussa 2024 noin 2000 yksilöä. Kannan arvioidaan pienentyneen kolmen viime vuoden ajan.

Villisikakantaa pyritään hallitsemaan afrikkalaisen sikaruton maahantulon torjumiseksi. Afrikkalainen sikarutto leviää huolestuttavasti Euroopassa ja sitä esiintyy jo naapurimaissamme Virossa, Ruotsissa ja Venäjällä. Villisikojen kattava ja ajantasainen tutkiminen on tärkeää taudin mahdollisen maahantulon havaitsemiseksi.

Jos löydät kuolleen tai sairaaksi epäillyn villisian, ilmoita siitä nopeasti kunnaneläinlääkärille, jotta eläin saadaan tutkittavaksi. Ilmoittajalle maksetaan ilmoituspalkkio (100 €).

Ruokavirasto kannustaa lähettämään näytteet metsästetyistä villisioista. Virustutkimusnäytteiden lähettämisestä maksetaan näytepalkkio (40 €) ja naarasvillisiasta vielä lisäpalkkio (60 €), jos näytteeksi lähetetään myös pala kohtua. Palkkion saamiseksi tulee lähettää lasku Ruokavirastoon ja palkkio maksetaan joko metsästäjälle tai metsästysseuralle.

Ruokavirasto kiittää kuolleista villisioista ilmoittaneita sekä metsästäjiä villisikanäytteistä ja kannustaa lähettämään näytteitä tutkittavaksi jatkossakin.

Kuvaaja näytemääristä

Luonnonvaraisten villisikojen näytemäärät eri vuosina.

Kuvaajassa näkyy ASF:n varalta tutkittujen kuolleena löytyneiden ja metsästettyjen villisikojen määrä sekä niiden yhteen laskettu määrä ja ilmoitetun metsästyssaaliin ja arvioidun villisikapopulaation määrä sekä tutkittujen metsästettyjen villisikojen osuus kaikista metsästetyistä villisioista viimeisen seitsemän vuoden aikana.  

*) Ruokavirasto, avoin tieto
**) LUKE
***) Riistakeskus

Lisätietoja:
Villisikanäytteiden lähettäminen ja palkkioiden laskutus 
Avoin tieto – Luonnonvaraisten eläinten tutkimukset 
LUKEn uutinen 14.2.2024