Riista alkutuotannon tuotteena

Luonnonvaraisen riistan metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa. Alkutuotannon tuote on kynimätön tai nylkemätön riistaeläimen ruho. Luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta alkutuotantopaikasta. Kun luonnonvaraista riistaa myydään tai luovutetaan kuluttajalle tai toimitetaan vähittäismyyntiin alkutuotannon tuotteena rajoitetusti, toiminnoista ei tarvitse tehdä alkutuotanto- tai elintarvikehuoneistoilmoitusta. Ruhon loppuunteurastaminen ei ole alkutuotantoa, joten nyljetty tai kynitty ruho tai leikattu liha ei ole alkutuotannon tuote.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan ja riistanlihan myyminen suoraan kuluttajalle

Metsästäjä tai metsästysseura voi luovuttaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa suoraan kuluttajalle niin kutsuttuna alkutuotannon tuotteena enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa. Alkutuotannon tuotteena toimitettaessa ruhojen tulee olla nylkemättömiä tai kynimättömiä. Muuta luonnonvaraista riistaa, kuten karhuja, metsästäjä ei voi myydä alkutuotannon tuotteena. Lisäksi metsästyslainsäädäntö rajoittaa, mitä riistalajeja saa myydä.

Metsästäjä voi myydä myös tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle pieniä määriä. Toiminta vaatii rekisteröidyn elintarvikehuoneiston. Lue lisää Ruokaviraston sivulta Tarkastamaton luonnonvarainen riista.

Tarkastamattoman riistan myyminen vähittäismyyntiin

Metsästäjä tai metsästysseura voi toimittaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa alkutuotannon tuotteena (kynimättöminä tai nylkemättöminä) paikalliseen vähittäismyyntiin, kuten ravintolaan, suurtalouteen tai vähittäismyymälään. Vuodessa metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa vähittäismyyntiin enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista.

Pyydetyt hirvieläimet voidaan suolistaa jo pyyntipaikalla ja tarvittaessa niiden jäähdytys tulee aloittaa kohtuullisen ajan kuluttua pyynnistä. Metsästäjän tai metsästysseuran toimittaessa luonnonvaraista riistaa alkutuotannon tuotteena vähittäismyyntiin, riistan mukana tulee olla asiakirja, jossa on tieto riistaeläinten lajista ja määrästä, pyyntiajankohdasta (päivämäärä ja kellonaika), pyyntipaikkakunta, toimituspäivämäärä, lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot (linkki mallilomakkeisiin oikealla sivupalkissa).

Paikallisesta vähittäismyynnistä alkutuotannon tuotteet tulee luovuttaa suoraan lopulliselle kuluttajalle, joten vähittäismyymälä ei voi myydä alkutuotannon tuotteita toiseen vähittäismyymälään. Alkutuotannon tuotteena ei saa toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin muita kuin edellä mainittuja riistaeläimiä. Vähittäismyyntipaikassa tulee olla asianmukaiset, erilliset tilat nylkemättömien ja kynimättömien ruhojen vastaanottoa ja käsittelyä varten. Metsästäjän tulee pitää kirjaa myydystä luonnonvaraisesta riistasta.

Tarkastamattoman riistanlihan myyminen vähittäismyyntiin

Metsästäjä voi myös toimittaa luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten lihaa paikalliseen vähittäismyyntiin, josta liha luovutetaan suoraan kuluttajalle. Metsästäjä voi toimittaa enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuodessa tai metsästysseura voi toimittaa enintään 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 100 metsäkaurista ja 150 valkohäntäpeuraa vastaavan määrän lihaa vuodessa. Toiminta vaatii rekisteröidyn elintarvikehuoneiston. Lue lisää Ruokaviraston sivulta Tarkastamaton luonnonvarainen riista.

Riistan toimittaminen lihantarkastukseen

Jos luonnonvaraisen riistan lihaa halutaan toimittaa leikkaamoihin, lihan jalostuslaitoksiin tai yleiseen kulutukseen ilman rajoituksia, virkaeläinlääkärin on tehtävä sille lihantarkastus. Lisää tietoa luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksesta löytyy Ruokaviraston sivulta Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus.

Zoonoosit riistaeläimissä

Suomen luonnonvaraisissa riistaeläimissä voi esiintyä joitakin zoonoottisia sairauksia, toisin sanoen tauteja, jotka voivat tarttua eläinten ja ihmisten välillä. Lisätietoja trikinelloosista, ekinokokkoosista, salmonelloosista ja muista zoonooseista ja niiden esiintymisestä löytyy Zoonoosikeskuksen sivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023