Ajankohtaista

 • 12. helmikuuta 2024

  Norovirus edelleen yleisin ruokamyrkytyksen aiheuttaja Suomessa

  Ruokaviraston ja THL:n elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat Suomessa -raportin mukaan vuosina 2020-2022 elintarvikkeiden välityksellä sairastui 2 543, talousveden välityksellä 58 ja uimavesien…

  Norovirus edelleen yleisin ruokamyrkytyksen aiheuttaja Suomessa
 • 26. tammikuuta 2024

  Kampylobakterioosi ja salmonelloosi edelleen yleisimmin raportoidut ihmisten zoonoositartunnat

  Kampylobakterioosi oli vuonna 2022 yleisin ja salmonelloosi toiseksi yleisin ihmisillä todettu zoonoosi niin Euroopassa kuin Suomessa. Euroopassa näiden yleisimpien elintarvikevälitteisten zoonoosien…

  Kampylobakterioosi ja salmonelloosi edelleen yleisimmin raportoidut ihmisten zoonoositartunnat
 • 18. tammikuuta 2024

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2023

  Zoonoosikeskuksen FinRes-Vet -vuosikatsaus 2023 on ilmestynyt. Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan eläinten lääkkeiden käyttöä ja resistenssiseurannan tuloksia niin ihmisten kuin eläinten osalta.…

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2023
 • 20. marraskuuta 2023

  Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille väheni edelleen, antibioottiresistenssitilanne pääosin hyvä

  Antibioottiresistenssin seurantatulokset ja eläinten mikrobilääkkeiden kulutustiedot vuodelta 2022 on julkaistu Ruokaviraston, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sekä Helsingin…

  Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille väheni edelleen, antibioottiresistenssitilanne pääosin hyvä
 • 2. marraskuuta 2023

  Asiantuntijatilaisuuksia zoonooseista ja mikrobilääkeresistenssistä

  Tervetuloa mukaan zoonoosikeskuksen asiantuntijatilaisuuksiin, jossa tarkastellaan zoonoositartuntoja ja niiden aiheuttajien esiintymistä Suomessa, sekä tuoreimpia mikrobilääkeresistenssin seurannan…

  Asiantuntijatilaisuuksia zoonooseista ja mikrobilääkeresistenssistä
 • 25. elokuuta 2023

  Zoonoosibakteerien antibioottien vastustuskyvyssä suurta vaihtelua EU-maiden välillä

  Tuotantoeläinten Escherichia coli -bakteerit ovat monissa Euroopan maissa aiempaa herkempiä antibiooteille. Ihmisten ja eläinten salmonella- ja kampylobakteereilla sen sijaan esiintyi Euroopassa usein…

  Zoonoosibakteerien antibioottien vastustuskyvyssä suurta vaihtelua EU-maiden välillä
 • 21. elokuuta 2023

  Lintuinfluenssaa löytyi uudelta turkistarhalta, Mikkelissä tautiin kuolleita lokkeja

  Korkeapatogeenista H5N1-tyypin lintuinfluenssaa on löytynyt uudelta turkistarhalta Kauhavalla. Yhteensä lintuinfluenssaa on todettu nyt 25 pohjalaisella turkistarhalla, joista yli puolet on samalta…

  Lintuinfluenssaa löytyi uudelta turkistarhalta, Mikkelissä tautiin kuolleita lokkeja
 • 6. heinäkuuta 2023

  Suurilta ruokamyrkytysepidemioilta vältyttiin vuonna 2022

  Kansalliseen ruokamyrkytysrekisteriin kirjattiin vuonna 2022 55 elintarvikevälitteistä epidemiaa, joissa sairastui 622 ihmistä. Yleisin epidemioiden aiheuttaja oli norovirus. Suurin epidemia oli…

  Suurilta ruokamyrkytysepidemioilta vältyttiin vuonna 2022
 • 13. kesäkuuta 2023

  Selvitys zoonoosiseurannan tuloksista valmistunut

  Eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien (zoonoosien) ehkäisy vaatii ennakoivia toimia, jotka perustuvat vallitsevan tilanteen poikkitieteelliseen ymmärrykseen. Merkittävimpien zoonoosien…

  Selvitys zoonoosiseurannan tuloksista valmistunut
 • 9. tammikuuta 2023

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2022

  Zoonoosikeskuksen FinRes-Vet -vuosikatsaus 2021 on ilmestynyt. Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan eläinten lääkkeiden käyttöä ja resistenssiseurannan tuloksia niin ihmisten kuin eläinten osalta.…

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2022

Mikä on Zoonoosikeskus?

Zoonoosikeskuksen tehtävänä on varmistaa valvonnan ja tutkimuksen tehokas ja jatkuva yhteistyö eläinten ja ihmisen välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa. Keskus koordinoi zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, sekä kokoaa työn tulokset. Seurantatulokset ja muu zoonoosien esiintyvyyttä Suomessa koskeva tieto on koottu näille sivulle.

Euroopan parlamentin Zoonoosidirektiivi edellyttää jäsenmaita huolehtimaan zoonooseihin, ruokamyrkytysepidemioihin ja mikrobilääkeresistenssiin liittyvästä yhteistyöstä eläinlääkintä-, elintarviketurvallisuus- ja terveydenhuoltotahojen välillä. Suomen yhteistyöelimenä toimii vuonna 2007 perustettu Zoonoosikeskus.

Zoonoosikeskus on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n asiantuntijoista muodostuva verkosto, jonka kautta koordinoidaan zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, tiedon keräämistä ja seurantatulosten julkaisemista. Keskus osallistuu lisäksi epidemiaselvityksiin, zoonooseja koskevaan viestintään ja niihin liittyvään koulutukseen.

Keskus toimii kansallisena yhteystahona kansainvälisiin zoonoosiasiantuntijoihin. Merkittävimmät yhteystahot EU:ssa ovat Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan Tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus (ECDC). Zoonoosikeskus ottaa osaa EU:ssa yhteisesti sovittavien zoonoosiseurantahankkeiden suunnitteluun, aineiston keräämiseen ja raportointiin.

Zoonoosikeskus tekee yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten zoonoosikeskusten kanssa.

Lisätietoa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC)

Ruotsin zoonoosikeskus (SVA)

Norjan zoonoosikeskus (NVI)

Tanskan zoonoosikeskus (DTU)

 

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille

Linkki Ruokavirastoon