Ajankohtaista

 • 18. marraskuuta 2022

  20 vuotta resistenssiseurantaa – missä mennään nyt?

  Eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen bakteerien antibioottiresistenssiä ja eläinten antibioottien kulutusta on seurattu Suomessa jo 20 vuoden ajan. Uusin FINRES-Vet-raportti kattaa vuoden 2021…

  20 vuotta resistenssiseurantaa – missä mennään nyt?
 • 15. marraskuuta 2022

  Myös ihmisten terveyden näkökulmasta Suomen eläintautitilanne on edelleen hyvä

  Eläintaudit Suomessa 2021 -raportin mukaan eläimissä ei vuonna 2021 todettu sellaisia eläintauteja, jotka olisivat vaaraksi ihmisille Suomessa. SARS-CoV-2-viruksen esiintymistä seurattiin myös…

  Myös ihmisten terveyden näkökulmasta Suomen eläintautitilanne on edelleen hyvä
 • 6. lokakuuta 2022

  Eläimistä eristetyillä zoonoottisilla kampylo- ja salmonellabakteereilla resistenssi on joiltain osin yleistynyt 2010-luvulta lähtien

  Vuonna 2021 eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen zoonoosi- ja indikaattoribakteerien antibioottiresistenssiseuranta Suomessa keskittyi erityisesti sikoihin ja vähittäismyynnissä olevaan sian- ja…

  Eläimistä eristetyillä zoonoottisilla kampylo- ja salmonellabakteereilla resistenssi on joiltain osin yleistynyt 2010-luvulta lähtien
 • 3. kesäkuuta 2022

  Zoonoosit ja niiden esiintyminen eläimillä Suomessa - vuosikatsaus

  Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan taudinaiheuttajien esiintymistä eläimillä Suomessa sekä eläinten merkitystä zoonoositartuntoihin ihmisillä. Zoonoosit ja niiden esiintyminen eläimillä Suomessa -…

  Zoonoosit ja niiden esiintyminen eläimillä Suomessa - vuosikatsaus
 • 11. maaliskuuta 2022

  Elintarvikeperäiset zoonoosit Suomessa - vuosikatsaus

  Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan ruokamyrkytyksiä aiheuttavien zoonoosien tartuntoja ihmisillä, sekä näiden taudinaiheuttajien esiintymistä elintarvikkeissa ja niiden raaka-aineissa Suomessa.…

  Elintarvikeperäiset zoonoosit Suomessa - vuosikatsaus
 • 1. maaliskuuta 2022

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2021

  Zoonoosikeskuksen FinRes-Vet -vuosikatsaus 2021 on ilmestynyt. Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan eläinten lääkkeiden käyttöä ja resistenssiseurannan tuloksia niin ihmisten kuin eläinten osalta.…

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2021
 • 4. tammikuuta 2022

  Norovirus yleisin ruokamyrkytyksen aiheuttaja Suomessa

  Ruokaviraston ja THL:n yhteisen raportin mukaan vuosina 2017–2019 ruokamyrkytysrekisteriin kirjattiin 169 elintarvike- tai talousvesivälitteistä epidemiaa, joista 96 % oli elintarvikevälitteisiä.…

  Norovirus yleisin ruokamyrkytyksen aiheuttaja Suomessa
 • 1. lokakuuta 2021

  Ekinokokkiloinen voi tarttua metsästyskoirasta ihmiseen

  Metsästyskoirat voivat välittää hirviekinokokkiloisen ihmiseen. Tartunnat voidaan estää metsästyspaikkojen teurastusjätteiden huolellisella käsittelyllä. Ihminen voi saada tartunnan…

  Ekinokokkiloinen voi tarttua metsästyskoirasta ihmiseen
 • 2. lokakuuta 2020

  THL: Tarkista koronaviruksen jäljityksessä onko henkilöllä kontakteja turkiseläimiin

  Koronatartuntoja (SARS-CoV-2) on todettu minkkitarhoilla useissa maissa. Minkit ovat myös toimineet yksittäisten henkilöiden tartunnan lähteenä. Minkkien lisäksi suomensupi on ilmeisesti myös herkkä…

  THL: Tarkista koronaviruksen jäljityksessä onko henkilöllä kontakteja turkiseläimiin
 • 28. elokuuta 2020

  Jänisruttotapauksia paljon elokuussa

  Elokuun aikana on Ruokavirastossa todettu rusakoissa ja metsäjäniksissä runsaasti tularemiaa eli jänisruttoa. Tapauksia on todettu Kaakkois-Suomessa Kouvolan, Kotkan ja Haminan seudulla, Oulun…

  Jänisruttotapauksia paljon elokuussa

Mikä on Zoonoosikeskus?

Zoonoosikeskuksen tehtävänä on varmistaa valvonnan ja tutkimuksen tehokas ja jatkuva yhteistyö eläinten ja ihmisen välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa. Keskus koordinoi zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, sekä kokoaa työn tulokset. Seurantatulokset ja muu zoonoosien esiintyvyyttä Suomessa koskeva tieto on koottu näille sivulle.

Euroopan parlamentin Zoonoosidirektiivi edellyttää jäsenmaita huolehtimaan zoonooseihin, ruokamyrkytysepidemioihin ja mikrobilääkeresistenssiin liittyvästä yhteistyöstä eläinlääkintä-, elintarviketurvallisuus- ja terveydenhuoltotahojen välillä. Suomen yhteistyöelimenä toimii vuonna 2007 perustettu Zoonoosikeskus.

Zoonoosikeskus on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n asiantuntijoista muodostuva verkosto, jonka kautta koordinoidaan zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, tiedon keräämistä ja seurantatulosten julkaisemista. Keskus osallistuu lisäksi epidemiaselvityksiin, zoonooseja koskevaan viestintään ja niihin liittyvään koulutukseen.

Keskus toimii kansallisena yhteystahona kansainvälisiin zoonoosiasiantuntijoihin. Merkittävimmät yhteystahot EU:ssa ovat Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan Tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus (ECDC). Zoonoosikeskus ottaa osaa EU:ssa yhteisesti sovittavien zoonoosiseurantahankkeiden suunnitteluun, aineiston keräämiseen ja raportointiin.

Zoonoosikeskus tekee yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten zoonoosikeskusten kanssa.

Lisätietoa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC)

Ruotsin zoonoosikeskus (SVA)

Norjan zoonoosikeskus (NVI)

Tanskan zoonoosikeskus (DTU)

 

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille

Linkki Ruokavirastoon