Norovirus oli yleisin elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden aiheuttaja Suomessa vuosina 2014-16 - käsienpesu on tärkeä keino ehkäistä epidemioita

17. kesäkuuta 2019

Suomessa raportoitiin 144  elintarvike- ja vesivälitteistä epidemiaa vuosina 2014 - 2016. Epidemioissa sairastui yhteensä lähes 4 000 henkilöä. Norovirus oli yleisin epidemioiden aiheuttaja, kuten aikaisemminkin 2000-luvulla. Tavallisin epidemioita aiheuttavat bakteeri oli kampylobakteeri. Suurimmat epidemiat aiheutuivat ravintolaruokailun, uimaveden ja talousveden välityksellä.

Epidemioiden yleisimmät tunnistetut välittäjäelintarvikkeet olivat kasvikset ja kasvistuotteet. Suurimmassa osassa epidemioista välittäjäelintarvike jäi kuitenkin tuntemattomaksi tai välittäjäksi epäiltiin useita ruokia. Epidemian syntyyn vaikutti usein elintarvikkeen virheellinen säilytyslämpötila,   tartuntaa kantavan keittiötyöntekijän osallistuminen ruoanvalmistukseen ja puutteellinen käsihygienia. Talousvesiepidemiat johtuivat useimmiten  sateiden jälkeisestä pohjavesien saastumisesta. Uimavesiepidemioiden yleisin syy oli ihmisten aiheuttama veden tai rannan saastuminen.

Tiedot käyvät ilmi Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat Suomessa vuosina 2014 - 2016 -raportista.

Käsienpesu ennen ruuanlaittoa, ruokailua ja WC-käynnin jälkeen ehkäisee vatsatautia. Vatsatautia sairastavan ei tule osallistua ruoanlaittoon. Hyvä henkilökohtainen hygienia ehkäisee epidemioita myös uimarannoilla.

Epidemiaselvityksen tavoitteena on estää epidemian leviäminen ja ennaltaehkäistä uusien epidemioiden syntyminen. Paikallisten epidemioiden selvittämisestä vastaa kunnallinen selvitystyöryhmä. Apua selvitystyöhön tarjoavat mm. Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari
029 520 4858, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
Epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne
029 524 8942, etunimi.sukunimi@thl.fi

Lue lisää:

Käsien pesu
Kuusi simppeliä ohjetta, joilla voit välttyä ruokamyrkytykseltä (video YouTubessa)
Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat Suomessa vuosina 2014–2016 (pdf)
Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat (THL:n sivuilla)
Uimavesivälitteisen epidemian selvittäminen (Valviran sivuilla)