Ruokamyrkytykset

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruuan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tarttuvaa tautia tai myrkytystä. Ruokamyrkytysepidemialla tarkoitetaan tapausta, jossa vähintään kaksi henkilöä on saanut oireiltaan samanlaatuisen sairauden nautittuaan samaa alkuperää olevaa ruokaa tai talousvettä, ja missä epidemiologisesti kyseinen ruoka tai vesi voidaan todeta sairauden lähteeksi. Harvinaisen tai hyvin vakavan taudinaiheuttajan kuten esimerkiksi botuliini-toksiinin aiheuttamassa ruokamyrkytyksessä katsotaan ilmoitettavaksi epidemiaksi yhdenkin henkilön sairastuminen. Perhe-epidemialla tarkoitetaan ruokamyrkytystä, johon sairastuneet kuuluvat samaan kotitalouteen. Alueellisessa epidemiassa saastunut elintarvike aiheuttaa sairastumisia laajemmalla alueella tai eri paikkakunnilla.

Elintarvikkeiden ja talousveden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämiseksi, rajoittamiseksi ja ehkäisemiseksi on tarpeellista seurata, ei pelkästään epidemioita, vaan myös niitä aiheuttavia mikrobeja ja niiden ominaisuuksien kirjoa sekä epidemioissa että yksittäisissä taudin tapauksissa. Ruokamyrkytysepidemioiden havaitseminen ja niiden nopea rajoittaminen vaativat valppautta ja useiden viranomaisten välistä yhteistyötä.

Ruokamyrkytysepidemioiden seuranta

Ruokamyrkytysepidemioiden seurannan tarkoituksena on auttaa viranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan kansanterveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevia toimia ja arvioida niiden tehokkuutta. Seurannasta saatavia tietoja hyödynnetään muun muassa valvontatoiminnan suunnittelussa, uusien epidemioiden ehkäisyssä ja kuluttajille suunnatussa informaatiossa.

Kuntien terveydensuojelu- ja terveysviranomaisten työ tuottaa jatkuvasti tietoa ruokamyrkytyksistä. Tietoa syntyy yksittäisten tautitapausten ja epidemioiden selvittämiseksi, rajoittamiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyistä toimenpiteistä, sekä tapauksiin liittyvistä taudinaiheuttajista ja niiden ominaisuuksien kirjosta. Tiedot kerätään kansalliseen ruokamyrkytysrekisteriin, jota ylläpidetään Ruokavirastossa. Rekisteriin kerätyt seurantatulokset ja muu Suomessa ruokamyrkytysepidemioihin koskeva tieto on koottu näille sivulle.

Myös Euroopan unionin laajuisesti on viime vuosina panostettu ruokamyrkytysepidemioiden seurantaan. EU-maat ovat yhteisesti sopineet yhteisön kattavasta seurantatoiminnasta, tavoitteena tuottaa vertailukelpoista tietoa ruokamyrkytysten esiintyvyydestä koko EU:n alueelta.

Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) kokoaa vuosittain EU:ta koskevan yhteenvetoraportin ruokamyrkytysepidemioista. Yhteenvetoraportti sekä muiden maiden tuottamat maakohtaiset raportit ovat löydettävissä EFSAn internetsivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2019