Liha

Liha ei ole alkutuotannon tuote, mutta kotieläinten, tarhatun riistan, siipikarjan ja jäniseläinten, joiden lihaa käytetään elintarvikkeena, kasvatus on alkutuotantoa. Kotieläimillä tarkoitetaan nautaeläimiä, sikoja, lampaita ja vuohia sekä kotieläiminä pidettäviä kavioeläimiä. Jäniseläimillä tarkoitetaan tuotantokaneja. Lihantuotantoeläimiin kuuluvat pääsääntöisesti myös hevoset, mutta tietyin ehdoin hevonen voidaan sulkea pois elintarvikeketjusta, eikä hevosen pitämistä tällöin katsota alkutuotannoksi. Myös luonnonvaraisen riistan metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa.

Alkutuotannon piiriin kuuluu tuotantoeläinten kuljetus tuotantotilalta toiselle ja kuljetus teurastamoon.

Alkutuotantoa ei ole eläinten kasvattaminen pelkästään omassa yksityistaloudessa tapahtuvaa kulutusta varten. Alkutuotantoon ei myöskään kuulu teurastaminen eikä sen jälkeen tapahtuva lihan jalostaminen.

Tälle sivustolle on koottu tietoa alkutuotannon toimijoille elintarvikeketjutiedoista, kotiteurastuksesta, riistasta ja riistan lihan myymisestä alkutuotannon tuotteena sekä sikojen valvotuista pito-olosuhteista.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023