Tarkastamaton luonnonvarainen riista

Tällä sivulla käsitellään tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan toimittamista myyntiin rekisteröidystä (ilmoitetusta) elintarvikehuoneistosta. Tarkastamatonta luonnonvaraista riistaa voidaan myydä myös rajoitetusti alkutuotannon tuotteena, mikä ei vaadi elintarvikehuoneistoilmoitusta. Lisätietoa alkutuotantotoiminnasta löytyy Ruokaviraston sivulta Riista alkutuotannon tuotteena.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan toimittaminen yleiseen kulutukseen

Metsästettyjen luonnonvaraisten hirvieläinten, jänisten, kanien ja lintujen lihaa saa toimittaa tarkastamattomana rajoitetusti vähittäismyyntiin kuten ravintoloihin ja vähittäismyymälöihin. Näiden riistaeläinten lihaa ei saa toimittaa tarkastamattomana hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin (laitoksiin).

Metsästäjä tai metsästysseura voi toimittaa rekisteröidystä elintarvikehuoneistostaan tarkastamattomana

metsästäjää kohden:

  • 1 000 jänistä tai kania,
  • 3 000 lintua,
  • 10 hirveä,
  • 50 metsäkaurista ja
  • 30 valkohäntäpeuraa vastaavan määrän ruhoja tai lihaa vuodessa vähittäismyyntiin.

metsästysseuraa kohden:

  • 1 000 jänistä tai kania,
  • 3 000 lintua,
  • 10 hirveä,
  • 100 metsäkaurista ja
  • 150 valkohäntäpeuraa vastaavan määrän ruhoja tai lihaa vuodessa vähittäismyyntiin.

Muiden luonnonvaraisten riistaeläinten lihan on oltava aina tarkastettua, jos sitä toimitetaan vähittäismyyntiin.

Tarkastamatonta hirvieläinten, jänisten, kanien tai lintujen lihaa saa toimittaa rekisteröidystä elintarvikehuoneistosta kokonaisena tai leikattuna vähittäismyyntiin tai ravintoloihin, mutta sitä ei saa toimittaa valmistettuna minkäänlaisiksi tuotteiksi kuten jauhelihana, makkaroina, palvilihana tai säilykkeinä.

Mikäli luonnonvaraista riistaa, etenkin hirvieläimiä, toimitetaan kokonaisina ruhoina paikalliseen vähittäismyyntiin, tulee vastaanottavalla elintarvikehuoneistolla olla toimintaan riittävät tilat. Lihan mukana tulee toimittaa asiakirja, jossa on seuraavat tiedot: riistaeläinlaji(t), lihan määrä, pyyntiajankohta (päivämäärä ja aika), pyyntipaikkakunta, toimituspäivämäärä, lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi asiakirjassa tulee mainita, että liha on tarkastamatonta. Oikealta sivupalkista löytyy linkki malliasiakirjaan. Metsästäjän tai metsästysseuran on pidettävä kirjaa vähittäismyyntiin toimitetusta luonnonvaraisesta riistan lihasta.

Luonnonvaraisen riistan liha pitää luovuttaa vähittäismyynnistä suoraan kuluttajalle, eikä lihaa saa toimittaa vähittäismyynnistä toiseen vähittäismyyntipaikkaan. Lihan valmistaminen tuotteiksi on luvallista vähittäismyynnin yhteydessä, kun tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan myyminen suoraan kuluttajalle

Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä tai muuten luovuttaa suoraan yksityishenkilölle tämän omaan käyttöön pieniä määriä luonnonvaraisten riistaeläinten tarkastamatonta lihaa. Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä ja luovuttaa tarkastamatonta riistan lihaa myös leikattuna ja/tai jäädytettynä, mutta tarkastamattomasta lihasta ei saa valmistaa luovutettavaksi mitään tuotteita, kuten jauhelihaa, makkaroita tai palvilihaa. Luovuttaminen suoraan kuluttajalle tarkoittaa, että lihaa ei toimiteta välittäjien eikä tukkujen kautta, vaan metsästäjä myy tai luovuttaa lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle.

Myyjänä voi olla myös riistanhoitoyhdistys tai poliisi, jos se järjestää esimerkiksi kolarihirven huutokaupan tai muun riistanlihan myyntitilaisuuden, josta riistaeläin myydään suoraan lopulliselle kuluttajalle.

Tarkastamattoman lihan myynnistä on myyjän tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Myyntipaikka, josta tarkastamaton luonnonvaraisen riistan liha myydään, voi olla esimerkiksi metsästäjän koti tai lahtivaja ja sen tulee olla rekisteröity elintarvikehuoneisto.

Trikiinitartunta on yleinen luonnonvaraisissa nisäkkäissä. Trikiinialttiille eläinlajeille, kuten karhulle ja villisialle, tulee tehdä trikiinitutkimus ja lihan luovutus on sallittua vasta kielteisen tutkimustuloksen varmistuttua. Jos tutkimustulos trikiinin varalta on positiivinen, tulee koko ruho hävittää sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaisesti. Lisätietoa trikiinien sekä muiden zoonoosien (eli tautien, jotka voivat tarttua eläinten ja ihmisten välillä) esiintymisestä Suomessa löytyy Zoonoosikeskuksen sivuilta.

Metsästäjien omaan käyttöön tarkoitettu riistanliha

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset eivät koske metsästäjien omassa taloudessaan käyttämää lihaa. Metsästäjä voi teettää lihavalmisteita, kuten riistanlihasäilykkeitä ja -makkaroita, rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa, josta ne palautetaan valmistuksen jälkeen metsästäjän omassa taloudessa käytettäväksi. Hyväksytyssä lihavalmistelaitoksessa saa valmistaa lihavalmisteita vain tarkastetusta lihasta. Ruokavirasto suosittelee, että trikiinialttiille eläinlajeille tehtäisiin aina trikiinitutkimus.

Hirvipeijaiset ja muut yksityistilaisuudet

Metsästäjien järjestämissä yksityistilaisuuksissa voidaan tarjoilla tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa. Yksityistilaisuudet voivat olla esimerkiksi hirvipeijaisia, häitä ja syntymäpäiviä. Tarjoilutilaisuus voidaan järjestää yksityistiloissa, mutta myös rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa, kuten koulun, nuorisoseuran, ravintolan tms. tiloissa. Tilaisuuden tulee olla metsästäjien järjestämä ja sen pitää olla yksityinen, tarkoitettu selkeästi rajatulle joukolle kutsuttuja vieraita. Trikiinitutkimusta suositellaan trikiinialttiille eläinlajeille.

Riistanlihan hygieeninen käsittely

Oikea saaliin käsittely ja kuljetus, sekä hygieenisesti tehty lihan paloittelu ja säilyttäminen luovat pohjan laadukkaalle ruoanvalmistukselle. Liha on helposti pilaantuva elintarvike, joten hygieeniset työskentelytavat ja esimerkiksi nopea jäähdyttäminen ovat elintarviketurvallisuuden takaamiseksi tärkeitä. Lisätietoja saaliiksi saadun villisian hygieenisestä käsittelystä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023