Luonnossa liikkuja, osallistu eläintautiseurantaan!

26. kesäkuuta 2020

Ruokavirasto_luonn_elaimet_800x600px.png

Ruokavirasto kannustaa luonnossa liikkujia osallistumaan tänä kesänä villieläinten tautiseurantaan. Osallistua voi lähettämällä Ruokavirastoon tutkittavaksi luonnosta löytyneen kuolleen tai sairauden takia lopetetun luonnonvaraisen eläimen tai siitä otetun näytteen. Eläinnäytteiden avulla seurataan vakavien eläintautien sekä eläimistä ihmisiin tarttuvien zoonoosien esiintymistä Suomessa.

Villieläinten tautiseurantaan tarvitaan jatkuvasti eläinnäytteitä luonnossa liikkuvilta kansalaisilta ympäri maata. Luonnonvaraisista eläimistä toivotaan näytteitä silloin, kun niitä on kuollut paljon tai eläimissä on merkkejä sairaudesta. Yleinen tautiseuranta kattaa nisäkkäiden ja lintujen lisäksi muun muassa kalat ja ravut.

Tiettyjä eläinlajeja tarvitaan näytteiksi tärkeimpien vastustettavien eläintautien tutkimukseen, vaikka niissä ei havaittaisikaan merkkejä sairauksista.

Kettujen ja supikoirien näytteiden avulla seurataan rabieksen, myyräekinokokin ja trikinelloosin esiintymistä. Villisikanäytteitä tarvitaan afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Kuolleista villisioista tulee aina ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, joka antaa tarvittaessa lisäohjeita. Kuolleista hirvielämistä seurataan hirvieläinten näivetystaudin esiintymistä ja siksi myös kuolleista hirvieläimistä on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Lintuinfluenssan seurannassa vesilinnut ja petolinnut ovat erityisen kiinnostavia näytteitä.

Luonnonvaraisten eläinten joukkokuolemista ja -sairastumisista tulee aina ilmoittaa kyseisen alueen kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille.

Ruokavirasto maksaa Matkahuollon kautta lähetettyjen luonnonvaraisten eläinten lähetyskulut. Joistakin näytteistä maksetaan lähettäjälle/löytäjälle palkkio.

Lue lisää:

Luonnonvaraisten eläinten sairaudet
Ilmoita kuolleista ja sairaista luonnonvaraisista eläimistä sekä lähetä niitä tutkittavaksi (pdf)