Lemmikkieläinten raakaruoka

Lemmikkieläinten ruokien valmistajien määrä on ollut Suomessa viime vuosina kasvussa. Suurin osa kasvusta johtuu raakaruokien valmistajien määrän kasvusta. Uutta on myös pienimuotoisen oman valmistuksen aloittaminen esimerkiksi lemmikkiruokakaupan yhteydessä.

Yksi syy suuntaukseen on lainsäädäntö: pakkaaminen katsotaan valmistamiseksi ja raakaruoan myyminen pakkaamattomana ei ole mikrobiologisista riskeistä johtuen sallittua. Esimerkiksi suurten raakaruokapakkausten jakaminen pienempiin edellyttää hyväksyttyä laitosta.

Käsiteltyjen tuotteiden, kuten kuivattujen siankorvien tai luiden, myyminen irtotavarana on sallittua. Pakkaskuivatut koirien makupalat katsotaan käsitellyksi lemmikkieläinten ruoaksi. Kuluttajan kannattaa ottaa huomioon, että pakkaskuivaus ei tapa raaka-aineessa olleita bakteereita. Näin ollen pakkaskuivattujen rehujen käsittelyssä on syytä noudattaa enemmän varovaisuutta kuin kuumennuskäsiteltyjen rehujen käsittelyssä.   

Sivutuotteiden käyttö edellyttää viranomaisen hyväksyntää

Lemmikkieläinten ruokaan saa käyttää ainoastaan teurastamoista ja leikkaamoista sekä muista liha- ja kala-alan laitoksista peräisin olevia raaka-aineita, jotka saadaan ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä. Lemmikkieläinten ruoan valmistaminen lihasta, luista ja sisäelimistä, joita kutsutaan rehunvalmistuksessa sivutuotteiksi, edellyttää viranomaiselta haettavaa hyväksyntää.

Hyväksymisen edellytyksenä ovat muun muassa toimintaan soveltuvat tilat ja toimintaan nähden riittävä omavalvonta. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistetut tuotteet ovat oikein käytettyinä turvallisia ihmisille ja eläimille. Omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa toimija itse.

Mikrobiologiset riskit korostuvat

Raakaruoan valmistuksessa mikrobiologiset riskit korostuvat, koska mikrobeja tuhoavaa kuumennuskäsittelyä ei ole. Mikrobiologisesti heikkolaatuinen raaka-aine aiheuttaa vääjäämättä myös valmiin tuotteen heikkolaatuisuuden.

Lyhyt tie raaka-aineen keräämisestä valmistukseen, katkeamaton kylmäketju ja hygieeninen käsittely (jauhaminen, paloittelu, pakkaaminen) ovat ensiarvoisen tärkeitä korkealaatuisen valmiin tuotteen aikaansaamiseksi. Myös kotitalouksissa on syytä kiinnittää huomiota raakaruoan käsittelyyn keittiössä ja estää esimerkiksi lasten pääsy lemmikin ruokakupille.

Lainsäädäntö asettaa joidenkin mikrobien osalta selkeät rajat lemmikkieläinten ruoille. Salmonellaa niissä ei saa esiintyä, ja myös suolistoperäisille enterobakteereille on määritelty rajat erikseen raa’alle ja lämpökäsitellylle lemmikkieläinten ruoalle. Valmistajat valvovat rajojen sisällä pysymistä omavalvontansa avulla. Lisäksi Ruokavirasto ottaa näytteitä sekä kotimaisten valmistajien valmistamista lemmikkieläinten ruoista että tuontitavarasta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022