Ruokavirasto suosittelee myös harrastekanojen sisälläpitoa koko Suomessa – luonnonvaraisissa linnuissa on runsaasti lintuinfluenssaa

21. heinäkuuta 2023

Ruokavirasto suosittelee lintujen sisälläpitoa tai muutoin sen varmistamista, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse tekemisiin siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen tai niille tarjottavan rehun ja veden kanssa. Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut pääsevät kosketuksiin toistensa kanssa suoraan tai vaikkapa ulosteilla saastuneen rehun välityksellä.

Linnuille tarkoitetut rehut ja kuivikkeet tulisi säilyttää siten, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse kosketuksiin niiden kanssa. Lintuinfluenssa voi levitä myös pidempiä matkoja esimerkiksi ihmisten tai viruksella saastuneiden välineiden mukana.

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita tai normaalista poikkeavaa kuolleisuutta, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon väheneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta.

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Lue lisää lintuinfluenssasta Ruokaviraston verkkosivustolta (ruokavirasto.fi).