Ruokaviraston eläinlääkärit opastavat lemmikkien kanssa tulevia ukrainalaisia Helsingin Länsisatamassa

31. maaliskuuta 2022

Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mukana Suomeen saapuu myös lemmikkieläimiä. Noin 30 Ruokavirastossa työskentelevää eläinlääkäriä on vuorollaan auttamassa ukrainalaisten lemmikkieläinten vastaanotossa Helsingin Länsisatamassa. Ohjeistuksen saamiseksi on tärkeää, että lemmikkien omistajat ovat yhteydessä Tulliin jo rajalla tai eläinlääkäriin mahdollisimman pian Suomeen saavuttuaan.

Normaalitilanteessa lemmikin tarkastus tehdään ensimmäisessä EU-jäsenmaassa, johon lemmikki saapuu. Tällä hetkellä EU:n Ukrainan vastaisilla ulkorajoilla ei pystytä huolehtimaan kaikista normaaleista toimenpiteistä, mikä vaikuttaa myös siihen, kun lemmikkieläimet saapuvat Suomeen. Viranomaiset ja vapaaehtoisjärjestöt pyrkivät hoitamaan asiaan mahdollisimman hyvin yhteistyössä. Suomeen tulee Ukrainasta nyt lemmikkieläimiä, joiden maahantuontivaatimukset eivät olosuhteista johtuen täytä kaikkia etukäteisvaatimuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruokavirasto vastaavat lemmikkien maahantulon vaatimuksista, rajoituksista ja ohjeistuksesta. Tulli hoitaa toimeenpanevana viranomaisena lemmikkien maahantulon valvonnan osana normaalia valvontatyötään.

Kun lemmikki tuodaan EU:n sisältä, ei sitä normaalisti tarvitse ilmoittaa Tullille, mutta lemmikin maahantuontiehtojen tulee kuitenkin täyttyä. Tällä hetkellä tilanne on poikkeuksellinen Ukrainasta tulevien lemmikkieläinten osalta ja asiasta pyritään huolehtimaan mahdollisimman hyvin yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Lemmikki on käytettävä eläinlääkärillä mahdollisimman pian maahantulon jälkeen

Omistajaa pyydetään viemään Ukrainasta saapunut lemmikkieläin eläinlääkärille mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen ja viimeistään kolmen päivän kuluessa eläimen saapumisesta. Eläinlääkäri merkitsee tarvittaessa lemmikin mikrosirulla ja rokottaa sen raivotautia vastaan sekä ottaa verinäytteen vasta-aineiden mittaamiseksi. Raivotautia vastaan rokottaminen ja ekinokokkimadotus ovat ensisijaisen tärkeitä toimia ihmisten ja eläinten terveyden suojaamiseksi.

Kaikkia lemmikkieläimiä ei tavoiteta Suomen rajalla silloin, kun liikutaan EU:n sisärajojen yli. On erittäin tärkeää, että kaikki Suomeen Ukrainasta saapuvat henkilöt vievät mukanaan Suomeen tulleet lemmikit viipymättä eläinlääkärin vastaanotolle saamaan tarvittavat ohjeet, raivotautirokotuksen ja ekinokokkimadotuksen. Ruokavirasto määrää tällaiset eläimet eristettäviksi majoituspaikassa 30 päiväksi. Ruokaviraston tiedossa on tällä hetkellä alle 200 Ukrainasta saapunutta lemmikkieläintä.

Kevennetyt maahantulovaatimukset eivät koske muita kuin sotaa pakenevien henkilöiden omia lemmikkieläimiä. Esimerkiksi ns. rescue-koirien tuominen kevennetyin ehdoin ei ole mahdollista.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, p. 040 092 0503, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää: 

Ukrainasta sotaa pakenevien Suomeen saapuvien henkilöiden mukana kulkevat lemmikkieläimet 
Ukrainalaisten lemmikkieläinten tuomat terveysriskit syytä tiedostaa
Usein kysyttyä: Ukrainasta tulevat lemmikit