Australia

Yksityiskohtaiset ohjeet lemmikkieläinten vientiin Australiaan löytyvät Australian Government: Department of Agriculture and Water Resources- viranomaissivustolta.

Kissat

Kun viet kissan tai matkustat kissan kanssa Australiaan, tarvitset eläinterveystodistuksen sekä tunnistus- ja rabiesvasta-ainetutkimustodistukset. Suomen ja Australian sopimasta eläinterveystodistuksesta löydät ehdot kissojen vientiä varten. Todistukset myöntää oman kuntasi virkaeläinlääkäri (kunnan/kaupungineläinlääkäri). Lisäksi tarvitset Australian viranomaiselta tuontiluvan. Yksityiskohtaiset ohjeet kissojen vientiin löydät Australian viranomaisen sivustolta.

Koirat

Kun viet koiran tai matkustat koiran kanssa Australiaan, tarvitset eläinterveystodistuksen sekä tunnistus- ja rabiesvasta-ainetutkimustodistukset. Suomen ja Australian sopimasta eläinterveystodistuksesta löydät ehdot koirien vientiä varten. Todistukset myöntää oman kuntasi virkaeläinlääkäri (kunnan/kaupungineläinlääkäri). Lisäksi tarvitset Australian viranomaiselta tuontiluvan. Yksityiskohtaiset ohjeet koirien vientiin löydät Australian viranomaisen sivustolta.

Yleisiä ohjeita todistusten täyttämiseen

Ota huomioon todistuksen täyttämisessä:

  • täytä kaikki todistuksen kentät
  • täytä kohtiin "Competent local authority issuing this certificate" ja "Competent authority of the exporting country" kuntasi valvontayksikön nimi englanniksi

Huolehdi, että todistukset numeroidaan yksilöllisellä todistusnumerolla (Certificate number) parittomien sivujen oikeaan ylälaitaan. Todistuksen numeroksi tulee laittaa XX/YYYY/OOOO, jossa

  • XX = valvontaviranomaisen / valvonta-alueen nimi, sen lyhenne tai numero
  • YYYY = todistuksen myöntämisvuosi
  • OOOO = todistuksen valvontayksikkökohtainen juokseva numero siten, että kahdelle todistukselle ei voi koskaan tulla samaa numeroa.

Täytetyt todistukset voit tulostaa tavalliselle A4-paperille. Kunnan virkaeläinlääkäri vahvistaa allekirjoituksellaan todistusten tiedot oikeiksi.

Lisätietoa todistuksista: vienti.lemmikit@ruokavirasto.fi .

Sivu on viimeksi päivitetty 11.10.2023