Boazovahátlávdegoddi

Boazovahátlávdegoddi lea sorjjasmeahttun áššedovdiorgána, man bargu lea bivdaga vuođul addit cealkámušaid čuovvovaš fáttáin:

  1. mii lea bálgosa boazodoallolága 32 §:s oaivvilduvvon áidungeatnegasvuohta;
  2. leatgo bohccot dagahan 34 §:s oaivvilduvvon buhtadusvuloš vahága ja mii lea vahága sturrodat vahágiid tiippaid mielde sirrejuvvon;
  3. mii lea 43 § 4 momeanttas oaivvilduvvon bohccuid heivvolaš árvu bálgosiid dihto ovdaoastinvuoigatvuođadiliin.

Boazovahátlávdegotti bargun gullá maiddái soabadallan ovdalis máinnašuvvon riidoáššiin.

Lávdegotti lahtut leat siidodoaibmasaččat ja sis lea virgeovddasvástádus. Lávdegotti hálddahusbálvalusain fuolaha Biebmovirgedoaimmahat.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.8.2021