Rehujen valvonta

Rehualan yrityksiä ja viljelijöitä valvotaan tekemällä tarkastuskäyntejä ja ottamalla näytteitä rehuista. Valvonta perustuu lainsäädäntöön sekä vuosittain päivitettävään valvontasuunnitelmaan. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rehut ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia.

Rehuvalvonnan vuosittaiset raportit

Rehuyritysten valvonta

Ruokaviraston rehujaosto valvoo rehujen laatua rehulain, tietyiltä osin eläintautilain ja sivutuoteasetuksen sekä ns. TSE-asetuksen velvoittamana. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rehut ovat turvallisia, käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja että ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Vuosittain tehdään tarkastuskäynti 2–3 %:iin rehuyrityksistä.

Erikseen määriteltyjen valmisteiden osalta valvotaan myös niiden käyttöä. TSE- ja sivutuoteasetusten toimeenpanoon liittyen Ruokaviraston rehujaosto suorittaa valvontaa eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämisen, kuljetuksen, varastoinnin, esikäsittelyn, käsittelyn, käytön ja hävittämisen osalta.

Rehujen ja sivutuoteasetuksen mukaisen valvonnan järjestäminen kuvataan vuosittain laadittavassa valvontasuunnitelmassa. Rehujaosto käyttää valvonnassa apunaan valtuuttamiaan tarkastajia sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) tarkastajia. Valvonta on yrityksille maksullista.

Rehujaosto tarkastaa kotimaisia rehuja valmistavia laitoksia, suorittaa pistokoetarkastuksia sisämarkkina- sekä maahantuontirehuille ja valvoo, että kotimainen tuotanto ja rehumarkkinat täyttävät säädetyt vaatimukset.

Rehuyritys, näin valmistaudut tarkastuskäyntiin

Viljelijöiden valvonta

Rehua viljelevistä ja käyttävistä maatiloista 1 %:lla tukea hakeneista tiloista tehdään vuosittain tarkastuskäynti (ns. rehualan alkutuotannon toimijan tarkastus). Otos valitaan satunnaisesti ja samalla tarkastuskäynnillä valvotaan täydentävien ehtojen noudattamista.

Tarkastuksia tekevät ELY-keskusten tarkastajat. Tarkastuskäynnillä valvotaan mm., että viljelijä on rekisteröitynyt rehualan toiminnan osalta, rehuvarastot on merkitty ja siistit ja käytössä on tuholaistorjunta. Lisäksi osalla tiloista rehusta otetaan näyte.

Viljelijä, näin valmistaudut tarkastuskäyntiin

Lue lisää:

Ruokaviraston hinnasto

Rehualan tilastot ja raportit

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2024