Viljelijän valmistautuminen tarkastuskäyntiin

Ohje rehualan alkutuotannon toimijan tarkastuskäyntiin valmistautumisesta viljelijöille

Tilavalvontalomakkeessa kysytään ja valvontaan seuraavia asioita:

  1. Mitä tuotantoeläinlajeja tilalla on?
  2. Onko tila rekisteröitynyt rehualan alkutuotannon toimijaksi?
  3. Onko tila rekisteröitynyt rehujen valmistajaksi lisäaineiden/esiseoksien käyttöön liittyen?
  4. Onko tilalla jotain muuta rehualan toimintaa?
  5. Käytetäänkö tilalla eläinten ruokinnassa lääkerehuja? Mitä ja kenen valmistamia? Onko omaa lääkerehun valmistus?
  6. Käyttääkö tila eläinten ruokinnassa eläinvalkuaisia?
  7. Käyttääkö tila elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa maitoa tai maitopohjaisia sivutuotteita, joiden käyttäminen edellyttää rekisteröintiä Ruokavirastoon (ei koske tilalla tuotettujen maitotuotteiden käyttöä tilan omien eläinten ruokinnassa eikä ternimaidon käyttöä märehtijöille)?
  8. 8.1 Rehujen merkintöjen, valmistuksen, säilytyksen ja jakelun perusteella kukin eläinlaji saa vain sille tarkoitettua eläinvalkuaista sisältävää rehua.

Lisäksi seuraavat kohdat liittyvät myös ehdollisuuden valvontaan:

8.2 Tilalle hankituista, tilalta luovutetuista, tilalla tuotetuista ja käytetyistä (eläinryhmä ja varoajallisen rehun käytön lopettamisaika) rehuista sekä rehujen turvallisuuden kannalta merkittävien näytteiden tuloksista on kirjanpito

8.3 Rehut on hankittu rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta

8.4 Kasvinsuojeluaineiden käytöstä rehuksi viljeltäville kasveille on kirjanpito

8.5 Rehujen turvallisuutta varmistavien biosidien käytöstä on kirjanpito

8.6 Jätteet, vaaralliset aineet, kemikaalit ja muut eläinten ruokinnassa kielletyt aineet sekä lääkerehut on varastoitu ja käsitelty asianmukaisesti rehuista ja eläimistä erillään

     9. Rehuvarastojen tunnisteet on merkitty rehukirjanpitoon

   10. Orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet, ml. lanta, on varastoitu erillään rehuista ja eläinten
          pitopaikoista

   11. Tarkastuksessa rehuvarastoalueella havaitut tuhoeläimet ja niiden jäljet sekä tuholaistorjunta.

Eläintuotantotiloilta otetaan rehunäyte valvontaa varten.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.2.2024