Gm-elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyys

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että muuntogeeniset organismit ja niistä valmistetut elintarvikkeet ja rehut voidaan jäljittää kaikissa niiden markkinoille saattamisen vaiheissa koko tuotanto- ja jakeluketjussa toimijalta toiselle.

Miten jäljitettävyys varmistetaan käytännössä?

Kun muuntogeenisiä organismeja saatetaan markkinoille, tulee toimijan markkinoille saattamisen ensimmäisessä vaiheessa varmistaa, että tuotteen vastaanottavalle toimijalle toimitetaan kirjallisesti tieto siitä, että:

  • tuote sisältää muuntogeenistä organismia tai koostuu niistä sekä
  • kyseiselle muuntogeeniselle organismille markkinoille hyväksymisen vaiheessa annettu yksilöllinen tunniste esim. maissi Bt11 (SYN-BT11-1).

Kun saatetaan markkinoille muuntogeenisistä organismeista valmistettuja tuotteita (elintarvikkeita tai rehuja), toimijan on varmistettava, että tuotteen vastaanottavalle toimijalle toimitetaan kirjallisesti tiedot siitä:

  • mitkä ainesosat ovat valmistettu muuntogeenisestä organismeista tai jos tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa, tieto siitä, että tuote on valmistettu muuntogeenisestä organismista (katso kohta "Pakkausmerkinnät").

Muuntogeenisyyttä koskevien asiakirjojen säilyttämisaika

Asiakirjoille asetetaan viiden vuoden säilyttämisvelvollisuus liiketapahtumasta lähtien. Toimijalla on oltava olemassa järjestelmät ja standardisoidut menettelyt, joiden avulla asiakirjojen säilyttäminen ja hallinnointi on mahdollista ja joiden avulla toimija, jolta tuote on saatu (toimittajajäljitettävyys) ja toimija, jolle tuote on toimitettu (asiakasjäljitettävyys), voidaan selvittää. 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2019