Muuntogeenisten tuotteiden pakkausmerkinnät

Voimassa olevien säädösten mukaan muuntogeeniset elintarvikkeet, rehut ja leikkokukat (neilikka) on merkittävä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Muuntogeenisistä organismeista koostuvien ja niitä sisältävien tuotteiden merkinnöissä on oltava teksti: "Tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja" tai "Tuote sisältää muuntogeenistä [organismin nimi]".
  • Jos elintarvike tai rehu koostuu useammasta kuin yhdestä ainesosasta, ainesosaluetteloon on välittömästi kyseisen ainesosan jälkeen merkittävä sulkeisiin maininta "muuntogeeninen" tai "valmistettu muuntogeenisestä [ainesosan nimi, esim. soijasta]"
  • Jos ainesosa ilmoitetaan ryhmänimeä käyttäen (esim. "mausteseos"), ainesosaluetteloon on merkittävä sanat "sisältää muuntogeenistä [organismin nimi]" tai sisältää [ainesosan nimi], joka on valmistettu muuntogeenisestä [organismin nimi].
  • Jos ainesosaluetteloa ei ole, muuntogeenisyysmaininnat on ilmoitettava selvästi merkinnöissä.
  • Jos leikkoneilikat ovat muuntogeenisiä, on markkinointiluvan ehtona jokaisessa pakkauksessa oltava merkintä, että tämä tuote on muuntogeeninen neilikka, eikä ole tarkoitettu ihmisravinnoksi tai eläinrehuksi eikä viljelyyn (englanniksi, ranskaksi ja saksaksi).

Edellä mainitut maininnat voidaan merkitä myös ainesosaluettelon alaviitteeseen, mutta ne on painettava kirjasinkoolla, joka on vähintään yhtä suuri kuin ainesosaluettelossa käytetty kirjasinkoko.

Jos elintarviketta myydään esipakkaamattomana tai esipakattuna pieniin pakkauksiin, tiedot on esitettävä pysyvästi ja näkyvästi elintarvikkeen esillepanossa tai välittömästi sen vieressä tai pakkauksessa käyttäen kirjasinkokoa, joka on riittävän suuri vaivattomaan havaitsemiseen ja lukemiseen.

Merkintävaatimuksia ei sovelleta sellaisiin elintarvikkeisiin tai rehuihin, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja sisältäviä tai niistä koostuvia tai niistä valmistettuja aineksia sellaisessa suhteessa, joka on enintään 0,9 % elintarvikkeen/rehun kustakin ainesosasta. Ainesten esiintymisen tulee kuitenkin olla satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

Asetusta ei sovelleta muuntogeenisten organismien avulla valmistettuihin elintarvikkeisiin eikä rehuihin. Määräävänä kriteerinä on se, onko valmiissa elintarvikkeessa tai rehussa muuntogeenisestä lähtöaineesta johdettua ainesta. Tämän vuoksi tuotteisiin, jotka saadaan muuntogeenisellä rehulla ruokituista tai muuntogeenisillä lääkkeillä lääkityistä eläimistä, ei sovelleta asetuksen lupa- eikä merkintävaatimuksia ((EY) N:o 1829/2003, johtolause 16).

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2019