''Gmo-vapaa'' -markkinointiväittämä

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja säännellään Euroopan yhteisön asetuksilla. Periaatteena on kuluttajien tiedonsaannin ja valinnanmahdollisuuden turvaaminen. Tämä on toteutettu pakollisella merkintävelvoitteella tuotepakkauksissa tai muuten myynnin yhteydessä. Kuluttaja voi luottaa siihen, että jos merkintää muuntogeenisyydestä ei ole, elintarvike ei ole muuntogeeninen.

Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät eivät kuitenkaan kaikilta osin vastaa kuluttajien tiedontarpeita ja odotuksia. Tästä syystä lainsäädäntöön perustuvien pakollisten merkintöjen lisäksi elintarvikkeissa on paljon vapaaehtoisiin järjestelmiin perustuvia, erityisesti alkuperää ja tuotantotapaa kuvaavia markkinointiväittämiä.

Elintarvikkeiden pakkauksissa ei ole kiellettyä käyttää vapaaehtoisia markkinointiväittämiä, jossa esitetään, että elintarvikkeen tai rehun valmistuksessa ei ole käytetty geenitekniikkaa tai ettei tuote sisällä geeniteknisesti muunnettuja ainesosia. Merkinnän tulee kuitenkin aina olla selkeä ja yksiselitteinen eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Tällä hetkellä EU:ssa ei ole määritelty yhteisiä kriteerejä ”gmo-vapaa”, ”eläintä on ruokittu gmo-vapaalla rehulla” tai vastaaville markkinointiväittämille. Ruokavirasto on laatinut suomalaisille toimijoille ja valvontaviranomaisille ohjeen vapaaehtoisen ”gmo-vapaa”-markkinointiväittämän käytölle elintarvikkeissa ja rehuissa. Sen mukaan:

  • Elintarvikkeisiin, jotka voivat sisältää EU:ssa hyväksyttyjä muuntogeenisiä ainesosia (esimerkiksi soijaa, maissia tai rapsia), ”gmo-vapaa” tai vastaavaa markkinointiväittämää voidaan käyttää vain, jos tuote ei sisällä yhtään muuntogeenistä ainesta (gm-aineksen pitoisuus 0 % = toteamisraja). Pienikin gm-aineksen esiintyminen tuotteessa katsotaan harhaanjohtavaksi. Elintarvikkeesta saa ilmoittaa vain sellaisia ominaisuuksia, joiden suhteen se poikkeaa muista vastaavista tuotteista.
  • Elintarvikkeissa, jotka sisältävät ainesosia, joista ei ole olemassa EU:ssa hyväksyttyä muuntogeenistä lajia (esimerkiksi riisiä, kauraa, papaijaa, porkkanaa tai mustikkaa), ei ”gmo-vapaa” tai vastaavaa markkinointiväittämää sallita lainkaan sen harhaanjohtavuuden takia.
  • Vapaaehtoista ”tuotettu ilman geenitekniikkaa”, ”gmo-vapaa” tai vastaavaa markkinointiväittämää voi käyttää eläimistä saatavissa elintarvikkeissa (esimerkiksi liha, maito, kananmuna tai viljelty kala) vain silloin, kun eläintä on ruokittu koko sen elinkaaren ajan tavanomaisella rehulla. 
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023