Muuntogeeniset elintarvikkeet

Muuntogeeninen (gm) tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia tai bakteeria, jonka perimää on geeniteknisin menetelmin muunnettu. Lyhenteellä gmo (geneettisesti muunnettu organismi) tarkoitetaan elävää ja lisääntymiskykyistä eliötä, joihin kuuluvat myös siemenet. Muuntogeeniset elintarvikkeet ja muuntogeeniset elintarvikkeiden ainesosat joko sisältävät muuntogeenisiä aineksia tai ne valmistetaan niistä.

Muuntogeeniset elintarvikkeet ovat turvallisia

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaan muuntogeenisiä organismeja tai elintarvikkeita ei saa tuoda markkinoille, ellei niille ole myönnetty lupaa EU:ssa. Kaikki muuntogeeniset ainekset käyvät EU:ssa läpi tiukan hyväksymismenettelyn, joka sisältää muun muassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laatiman lausunnon muuntogeenisen tuotteen turvallisuudesta. Hyväksytyt muuntogeeniset ainekset eivät vaikuta haitallisesti ihmisen, eläimen tai ympäristön terveyteen.

Maininta muuntogeenisyydestä näkyy pakkausmerkinnöissä

Elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä muuntogeenisistä lajeista tai niistä valmistetuista ainesosista on tiedotettava kuluttajalle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaan. Elintarvikepakkauksen ainesosaluettelossa on välittömästi muuntogeenisen ainesosan jälkeen tai muuntogeenisestä lajista valmistettujen ainesosien jälkeen oltava maininta ”muuntogeeninen” tai esimerkiksi ”valmistettu muuntogeenisestä soijasta”.

Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta

Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta on osa normaalia elintarvikevalvontaa, joka perustuu elinkeinonharjoittajan omavalvontaan ja sen tarkastuksiin. Käytännön elintarvikevalvonnan toteuttavat Ruokaviraston ohjeiden mukaan kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset sekä Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärit. Kotimaisen elintarvikevalmistuksen viranomaisvalvonnassa otetaan vuosittain riskiperusteisesti noin 10 elintarvikenäytettä. Muuntogeenisiä tuontielintarvikkeita valvoo omalta osaltaan myös Tulli.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023