Ajankohtaista EU:n tehostetussa valvonnassa olevien ei-eläinperäisten rehujen tuontivalvonnasta

1. helmikuuta 2022

EU-säädösten vuoksi tehostetussa valvonnassa olevia rehuja voi tuoda 3. maista suoraan Suomeen vain pakattuna ja vain Helsingin sataman tai Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusasemien kautta. Tuontieristä on tehtävä ennakkoilmoitus (CHEDD) sähköisesti Traces NT- järjestelmällä. Tuonnin yhteydessä erien asiakirjat tarkastetaan ja eristä otetaan asetuksessa vahvistetuilla tiheyksillä näytteitä nimetyissä valvontapaikoissa (CP:t) tai rajatarkastusasemalla (BCP:t). Tiettyjen rehulähetysten mukana tulee olla alkuperäiset terveystodistukset ja analyysiraportit, jotka on toimitettava rajatarkastusasemalle.

Tehostettua valvontaa koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteitä, jossa luetellaan alkuperämaittain tehostetussa valvonnassa olevat elintarvikkeet ja rehut, päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Viimeisin päivitys (EU) 2021/2246 sisältää useita muutoksia aiempiin rehulistauksiin. Listalla on uusia, pääosin joko kiinalaista tai intialaista alkuperää olevia tuotteita kuten esimerkiksi ksantaanikumi, seesaminsiemenet ja johanneksenleipäpuun paloista ja siemenistä valmistetut kasvilimat, joita valvotaan tehostetusti etyleenioksidijäämien vuoksi. Maapähkinäerät Argentiinasta on siirretty samaan ryhmään Brasiliasta tai USA:sta tulevien maapähkinöiden kanssa, jolloin erän asiakirjoihin ei enää ole pakollista liittää terveystodistusta tai todistusta aflatoksiinipitoisuuksista.

Rehujen tuojien on syytä seurata päivittyvää listaa, jotta ko. listalla olevat rehut ohjataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla saapuvaksi Helsingin kautta ja jotta ko. erien saapumisesta ilmoitetaan ennakkoon asianmukaisesti Traces NT -järjestelmällä. Sen jälkeen kun maahantuoja/huolitsija on täyttänyt järjestelmässä erää koskevan CHEDD-lomakkeen ja saanut lomakkeelle tunnuksen (CHEDD.FI.2022.xxxxxxx), tunnus tulee lähettää rehujaostolle tiedoksi sähköpostiosoitteeseen rehutuonti@ruokavirasto.fi CHEDD:n jatkokäsittelyn varmistamiseksi.

Ruokavirasto julkaisee ajantasaista rehulistaa nettisivuillaan, katso lista 2.

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/rehut-sisamarkkinakauppa/tuonnin-ennakkoilmoitus/

Tietoa rehujen tuontivalvonnasta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/valvonta/sisamarkkinakauppa-ja-tuonti/

Lisätietoja: rehutuonti@ruokavirasto.fi