Rehujen sisämarkkinakaupan ja tuonnin valvonta

Sisämarkkinakaupan ja tuonnin valvonta

Sisämarkkinakauppa

Ruokaviraston rehujaosto valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien rehujen laatua ottamalla rehunäytteitä markkinoilta. Tapauskohtaisesti Ruokavirasto voi sopia näytteenotosta myös ennen rehun markkinoille saattamista.

Tuonti (tuonti Europan unionin ulkopuolelta)

Ruokaviraston rehujaosto vastaa yhdessä Tullin kanssa kasviperäisten rehuaineiden ja rehuseosten, kivennäisrehujen sekä rehun lisäaineiden ja esiseosten tuonnin valvonnasta.

Tuontia valvotaan asiakirjatarkastuksin ja tarvittaessa näytteenotoin.Ruokaviraston näytteenotto kohdistetaan pääsääntöisesti riskialttiisiin rehuihin. Tutkimusten ajan erät ovat käyttökiellossa ja Tulli saattaa tullausmenettelyt loppuun vasta sen jälkeen kun Ruokaviraston rehuvalvonta on hyväksynyt erän maahantuotavaksi.

EU:n tehostetussa tuontivalvonnassa olevia kasviperäisiä rehuja saa tuoda 3. maista suoraan Suomeen vain pakattuna ja vain Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentokentän rajatarkastusasemien kautta. Näytteenottoa varten rehut voidaan siirtää ns. valvontapaikkaan eli toimijan varastoon. Eristä peritään rajatarkastusmaksu.

EU:n ulkopuolelta tuotavat eläinperäisten rehut sekä heinä ja olki vaativat eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen. Eläinperäiset rehut tulee tuoda Suomeen sellaisen rajanylityspaikan kautta, jossa sijaitsee eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema (Helsingin lentokenttä, Helsinki-Vuosaaren satama). Eläinperäisten rehujen tuontiin liittyy omat vaatimuksensa (kts. linkki "Eläinperäisten rehujen tuonti" oikeassa palkissa).

Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa ja ennakkoilmoitus tuonnissa

Rehualan toimijan tulee tehdä tiettyjen rehujen sisämarkkinakaupassa saapumisilmoitus ja tuonnissa ennakkoilmoitus ennen rehujen saapumista Suomeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2021