Rehujen ja rehualan toimijoiden valvonta

Ruokaviraston rehujaosto valvoo rehujen laatua rehulain, tietyiltä osin eläintautilain ja sivutuoteasetuksen sekä ns. TSE-asetuksen velvoittamana. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rehut ovat turvallisia, käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja että ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Erikseen määriteltyjen valmisteiden osalta valvotaan myös niiden käyttöä. TSE- ja sivutuoteasetusten toimeenpanoon liittyen Ruokaviraston rehujaosto suorittaa valvontaa eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämisen, kuljetuksen, varastoinnin, esikäsittelyn, käsittelyn, käytön ja hävittämisen osalta.

Rehujen ja sivutuoteasetuksen mukaisen valvonnan järjestäminen kuvataan vuosittain laadittavassa valvontasuunnitelmassa. Rehujaosto käyttää valvonnassa apunaan valtuuttamiaan tarkastajia sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) tarkastajia.

Rehujaosto tarkastaa kotimaisia rehuja valmistavia laitoksia, suorittaa pistokoetarkastuksia sisämarkkina- sekä maahantuontirehuille ja valvoo, että kotimainen tuotanto ja rehumarkkinat täyttävät säädetyt vaatimukset.

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 2.6.2023