Lintuinfluenssaa todettu luonnonvaraisissa fasaaneissa - huomioithan rehukuljetuksissa/rahtisekoituksessa lintuinfluenssan vuoksi perustetut tartuntavyöhykkeet

1. lokakuuta 2021

Lintuinfluenssa on aiheuttanut taudinpurkauksia luonnonvaraisissa fasaaneissa, minkä vuoksi on perustettu tartuntavyöhykkeitä:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/lintuinfluenssa-suomessa/lintuinfluenssa-luonnonvaraisissa-linnuissa-2021/

Rehukuljetuksia lintujen/siipikarjan pitopaikkoihin tartuntavyöhykkeiden sisällä voidaan tehdä, mutta kuljetuksissa on hyvä huomioida asia ja huolehtia erityisesti kuljetushygieniasta. Pitopaikasta lähtiessä mahdollisesti likaantuneet ajoneuvon osat tulee pestä ja desinfioida. Pitopaikalla on velvollisuus huolehtia pesupaikan järjestämisestä ajoneuvoille. Tästä lisää ohjeessa:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elaintaudit/ohje_tartuntavyohykkeen_pitopaikoille_25092021.pdf.

Mikäli mahdollista, rehukuljetukset lintujen/siipikarjan pitopaikkoihin tartuntavyöhykkeellä olisi hyvä tehdä reitin viimeisenä.