Rehuvalvonnan yhteystiedot

Rehujen turvallisuus ja laatu

Yhteydenotto rehuvalvontaan:

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja.

Muut rehuihin liittyvät ilmoitukset.

Rehujen vientitodistuspyynnöt ja vientitodistuksia koskevat kysymykset.

Rehujen tuontiin liittyvät ilmoitukset.

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvät yleiset kysymykset.

Henkilöstö

Tehtäväalueet:

 • rehujen tuonnin ja sisämarkkinakaupan valvonta
 • markkinavalvonta
 • rehu-RASFF

Tehtäväalueet:

 • laitostarkastusten koordinointi
 • rehualan toimijoiden valvonta ja ohjaus

Tehtäväalueet:

 • rehualan toimijoiden rekisteröinti, valvonta ja ohjaus
 • rehualan alkutuotannon ja elintarviketuotantoeläinten rehuja myyvien vähittäiskauppojen valvonta
 • etämyynnin ja -markkinoinnin valvonta
 • vientisertifikaatit

Tehtäväalueet:

 • tutkimustodistukset
 • vientisertifikaatit
 • valtuutettujen tarkastajien palkkiot
 • asiakirjahallinto
 • laskujen käsittely
 • koulutus- ja matkasihteerin tehtävät

Tehtäväalueet:

 • rehualan toimijoiden valvonta ja ohjaus
 • tilastot, raportit ja vuosi-ilmoitukset

Tehtäväalueet:

 • rehualan toimijoiden rekisteröinti, valvonta ja ohjaus
 • eläinperäisten sivutuotteiden käyttö eläinten ruokinnassa
 • muuntogeenisten rehujen valvonta
 • luomurehujen valvonnan koordinointi

Tehtäväalueet:

 • rehulaitosten valvonta
 • rehualan toimijoiden rekisteröinti
 • kuljetuskaluston valvonta

Tehtäväalueet:

 • rehujen kotimaisen valmistuksen tuotevalvonta
 • rehujen haitalliset ja kielletyt aineet
 • rehujen tuonti, sisämarkkinakauppa, rehu-RASFF (1.sijainen)

Tehtäväalueet:

 • rehualan alkutuotannon valvonta ja ehdollisuus
 • pysyvän eläinravitsemuskomitean asiat
 • lisäaineet ja hyväksymättömän rehun lisäaineen ruokintakoeluvat
 • rehujen merkinnät ja asiakaskyselyt, toimijoiden ohjaaminen
 • vientisertifikaatit
 • ELY- ja VASU-koordinaatio

Tehtäväalueet:

 • eläinperäisten sivutuotteiden rehukäytön valvonnan koordinointi
 • rehualan toimijoiden (erityisesti käsittelylaitosten, lemmikkiruokalaitosten ja turkisrehusekoittamoiden) valvonta ja ohjaus
 • rehutoimijoiden sähköisen asioinnin (Touko) neuvonta
 
 
Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2023