Lääkerehujen valmistus tilan omien eläinten ruokintaan (tilasekoitus)

Kotieläintuottajat ja kalankasvattajat

Lääkerehulla tarkoitetaan eläinlääkkeen ja rehun tasalaatuista sekoitusta, joka on tarkoitettu sellaisenaan eläimelle syötettäväksi sairautta parantavien tai ehkäisevien tai muiden lääkkeellisten ominaisuuksiensa vuoksi. Muut keinot lääkkeen antamiseen suun kautta, kuten eläinlääkkeen sekoittamisen juomaveteen tai eläinlääkkeen manuaalisen sekoittamisen rehuun, eivät kuulu asetuksen (EU) 2019/4 soveltamisalaan. Täydennysrehut, jotka sisältävät esim. vitamiineja ja hivenaineita ravitsemuksellisina rehun lisäaineina eivät ole lääkerehuja.

Lääkerehuja saavat valmistaa ja jälleenmyydä ainoastaan ne rekisteröityneet rehualan toimijat, jotka Ruokavirasto on hyväksynyt lääkerehun valmistajiksi tai jälleenmyyjiksi. Hyväksyminen koskee myös rahtisekoittajia sekä maa- ja vesiviljelytiloilla tapahtuvaa lääkerehujen valmistusta omien tai hallinnassa olevien eläinten ruokintaa varten (tilasekoittajat).

Hyväksyntää haetaan Ruokaviraston julkaisemalla lomakkeella (Hakemus hyväksyntää varten, lääkerehujen valmistus ja jälleenmyynti, lomake G). Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa Ruokavirastolle. Hakemus tulee tehdä vähintään kahta kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Ennen hyväksynnän myöntämistä Ruokavirasto tarkastaa paikan päällä, että edellytykset laitoksen hyväksymiseksi täyttyvät. Sekä hyväksyntäpäätös että tarkastuskäynti ovat toimijalle maksullisia. Hyväksytyille toimijoille annetaan hyväksyntänumero ja hyväksytyt toiminnot näkyvät Rehualan toimijoiden listassa https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/toimijat

Hyväksynnän edellytykset Lääkerehujen valmistajien ja jälleenmyyjien hyväksyminen

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2024