Rehut - viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat

Rehut vaikuttavat osaltaan elintarviketurvallisuuteen, joten niiden on oltava turvallisia ja jäljitettävissä. Rehu ei ole turvallinen, jos se vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai eläimestä tuotettu elintarvike ei ole rehun vuoksi ihmisravintona turvallista. Rehu ei saa aiheuttaa haittaa myöskään ympäristölle.

Rehuille asetettavat vaatimukset alkutuotannossa koskevat rehun tuotantoa, sekoitusta ja valmistusta omaan käyttöön, myyntiin sekä vastikkeettomaan luovutukseen ja varastointia. Lisäksi vaatimukset koskevat elintarviketuotantoeläinten ruokintaa kotoisilla ja teollisilla rehuilla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston ns. rehuhygienia-asetuksen (EY/183/2005) mukaan koko rehuketjun alkutuotanto mukaan lukien on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi. Rekisteröinnin tarkoitus on taata rehuketjun jäljitettävyys. Rekisteröityminen on toiminnan edellytys rehua tuottaville, sekoittaville ja/tai käyttäville sekä varastoiville viljelijöille ja kotieläintuottajille sekä kalankasvattajille. Rehujen käyttäjien on varmistuttava siitä, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä rehualan toimijoilta.

Rehun lisäaineiden tai esiseosten käyttö oman tilaseoksen valmistuksessa edellyttää rekisteröitymistä rehun valmistajaksi. Tiettyjen lisäaineiden tai esiseosten käyttö rehun valmistuksessa edellyttää hyväksyntää, samoin kuin lääkerehujen valmistus omaan käyttöön (tilasekoitus). Lisäksi toimijan on rekisteröidyttävä eräiden eläinvalkuaista sisältävien rehujen tai maitopohjaisten tuotteiden käyttäjiksi elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa.

Lisää tietoa alkutuotannon rekisteröitymiseen liittyvistä asioista seuraavissa linkeissä:

Ehdollisuus ja muut vaatimukset

Rehujen jäljitettävyyden mahdollistamiseksi (yleinen elintarvikeasetus EY/178/2002, yleinen elintarvikehygienia-asetus EY/852/2004, rehuhygienia-asetus EY/183/2005) edellytetään alkutuottajilta rehukirjanpitoa. Kirjaamisvelvollisuus koskee elintarviketuotantoeläinten ruokintaan käytettyjä rehuja.

Lisäksi lainsäädännöstä, muun muassa rehulaista 1263/2020, rehuhygienia-asetuksesta EY/183/2005/, asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta MMMa 1266/2020, tulee joukko rehujen alkutuotantoa koskevia rehuturvallisuus ja -hygieniavaatimuksia.

Useimpien viljelijätukien noudattamisen ehtona olevat ehdollisuuden vaatimukset muodostuvat jo voimassa olevasta lainsäädännöstä, eivätkä ne tuo tiloille uusia vaatimuksia. Ehdollisuuden vaatimukset koskevat myös rehujen turvallisuutta.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2024