Noudata ehdollisuuden vaatimuksia, kun haet tukia

Ehdollisuuden ehdoista kerrotaan tarkemmin Ehdollisuuden oppaassa.

Ehdollisuus muodostuu hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Ehdollisuuden lakisääteiset hoitovaatimukset pohjautuvat jo muutenkin viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön.

Ehdollisuuden vaatimusten tavoitteena on muun muassa

 • sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä
 • suojella vesistöjä, pohjavesiä, maaperää ja luonnon monimuotoisuutta
 • taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen elintarvikkeiden korkea laatu
 • edistää eläinten hyvinvointia.

Ehdollisuus on kaikkien EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien tukien saamisen ehtona. Noudata ehdollisuuden vaatimuksia, kun haet jotain seuraavista tuista:

 • ekojärjestelmätuki
 • eläinten hyvinvointikorvaus
 • emo- ja lypsylehmäpalkkio
 • erikoiskasvipalkkio
 • kuttupalkkio
 • luonnonhaittakorvaus
 • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 • nuorten viljelijöiden tulotuki
 • perustulotuki
 • sonnipalkkio
 • teurashiehopalkkio
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio
 • tärkkelysperunapalkkio
 • ulkosaariston nautapalkkio
 • uudelleenjakotulotuki
 • uuhipalkkio
 • ympäristökorvaus (ympäristösitoumus)
 • ympäristösopimukset.

Osa ehdollisuuden vaatimuksista on myös kansallisten tukien saamisen ehtona.

Jos et noudata ehdollisuuden vaatimuksia, mahdolliset seuraamukset kohdistuvat lähes kaikkiin saamiisi viljelijätukiin. Esimerkiksi maatalousmaahan kohdistuvasta rikkeestä tukivähennys kohdennetaan sekä pinta-ala- että eläinperusteisiin tukiin.

Neuvojalta apua ehdollisuuden ehtoihin

Voit saada henkilökohtaista neuvontaa ehdollisuuden vaatimuksista. Neuvonta rahoitetaan maaseuturahastosta ja on sinulle edullista – maksat vain arvonlisäveron osuuden. Lue lisää neuvonnasta.

Ehdollisuus korvaa aiemmat täydentävät ehdot ja viherryttämistuen

Ehdollisuus korvaa 1.1.2023 alkaen täydentävät ehdot ja viherryttämistuen. Lisäksi ehdollisuus sisältää erityisesti ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistäviä vaatimuksia.

Ehdollisuus määrittää, kuinka laajasti tukia voidaan myöntää ympäristö- ja ilmastoystävällisten viljelytapojen edistämiseen. Tukia voidaan myöntää vain ehdollisuuden vaatimukset ylittävästä toiminnasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023