Kalojen lopettaminen kalastuskilpailuissa

5. syyskuuta 2019

Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin, myös kaloihin.

Tieteellisissä tutkimuksissa on viime aikoina saatu näyttöä sille, että kalat kykenevät aistimaan kipua ja myös kokevat kivun jollain tavalla. Ruokaviraston näkemyksen mukaan kalan jättäminen tukehtumaan tuottaa sille tuskaa, minkä vuoksi sitä voidaan pitää eläinsuojeluasetuksen tarkoittamana tarpeetonta kärsimystä aiheuttavana toimintana. Vapaa-ajan kalastuksessa kalan kokemaa tarpeetonta kärsimystä voidaan ennakolta välttää ja ehkäistä lopettamalla eläin säädösten mukaisesti mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää kalojen lopettaminen kalastuskilpailussa ja muun vapaa-ajan kalastuksen yhteydessä