Kalojen lopettaminen kalastuskilpailuissa ja muun vapaa-ajan kalastuksen yhteydessä

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat, ja luonnonvaraisten kalojen lopetusta koskevat säännökset siirtyivät eläinsuojelulaista kalastuslakiin.

Huomioi, että saaliiksi otettavien kalojen lopettamisesta (ml.  kalastuskilpailut ja muu vapaa-ajan kalastus) säädetään nykyään kalastuslaissa. Koska kalastuslaki on erityislaki, joka säätelee yksityiskohtaisesti nimenomaisesti kalojen lopetusta, tulee kalojen lopettamisessa soveltaa kalastuslain 58 a §:ää. Tämän vuoksi saaliiksi otettavien kalojen lopetusta valvovat vain kalastuslain 99 §:ssä määritellyt tahot. 

Kalastuslain 379/2015 (muut. 695/2023) 58 a § mukaan saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla. Kala on tainnutettava, jos lopettamiseen käytetään menetelmää, joka ei johda välittömästi kalan kuolemaan. Tainnutusmenetelmän on oltava sellainen, että kalan tajuttomuus säilyy sen kuolemaan saakka. Kalan kuolema on varmistettava ennen kalan mahdollista jatkokäsittelyä. 

Kalaa ei tarvitse saaliiksi ottamisen jälkeen välittömästi lopettaa, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa taikka muussa vastaavassa kalojen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa.

Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Lopettaminen käytännössä

Vapaa-ajan kalastuksessa edellä mainitut vaatimukset tarkoittavat käytännössä, että kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä lasketaan veri, tai vaihtoehtoisesti kala lopetetaan siihen muutoin soveltuvalla menetelmällä. Soveltuvaksi lopetusmenetelmäksi esimerkiksi hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän tai niskan murtaminen joko käsin vääntämällä päätä ylöspäin tai saksien tai puukon avulla.

Tieteellisissä tutkimuksissa on viime aikoina saatu näyttöä sille, että kalat kykenevät aistimaan kipua ja myös kokevat kivun jollain tavalla. Ruokaviraston näkemyksen mukaan kalan jättäminen tukehtumaan tuottaa sille tarpeetonta kärsimystä. Vapaa-ajan kalastuksessa kalan kokemaa tarpeetonta kärsimystä voidaan ennakolta välttää ja ehkäistä lopettamalla eläin säännösten mukaisesti mahdollisimman nopeasti.

Lainsäädännön valvominen

Kalastuslain noudattamista valvovat kalastuslain 99 §:n mukaiset tahot.  Valvontatilanteessa tarkastus kohdistuu siihen henkilöön, joka säädöksiä rikkoo. Kilpailun järjestäjällä ja kilpailun säännöillä on kuitenkin merkittävä toimintaa ohjaava rooli, minkä vuoksi kilpailun järjestäjän olisi hyvä ohjeistaa kilpailijoita ennen kilpailun alkua lopettamaan kalat välittömästi.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2024